<style>.lazy{display:none}</style>wanneer sta je bkr geregistreerd – Minilening Aanvragen

Voorwaarden BKR

Wanneer moet een deelnemer van het BKR gegevens toetsen of registreren bij het BKR ?

1. Wanneer u een bedrag van meer dan € 500 leent;

2. Wanneer u dat bedrag voor een periode van meer dan 3 maanden leent

3. Wanneer u een natuurlijk persoon bent (bedrijfsleningen worden niet in het BKR opgenomen)

Bellen en BKR

De financiële waarde van een GSM abonnement gaat vaak boven de € 500 uit (contracten worden vaak afgesloten op basis van minimaal 12 maanden) en de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van meer dan 3 maanden, derhalve wordt een GSM abonnement ook geregistreerd bij het BKR. Dit geldt dan alleen voor de postpaid abonnementen en niet voor de prepaid abonnementen. Indien u geïnteresseerd bent in bellen zonder bkr kunt u hier klikken. U dient zich dus te beseffen dat een eenvoudig GSM abonnement voor lange tijd geregistreerd staat.

Achterstand code BKR

Het Bureau voor de Krediet Registratie hanteert verschillende codes om achterstanden aan te geven van de geregistreerde leningen en consumenten.

In eerste instantie hanteert het BKR de zogenaamde

A-codering. (A van Achterstand). De deelnemers zijn verplicht u vooraf te waarschuwen dat de achterstand bij het BKR wordt gemeld als u langer wacht met betalen. Het moment waarop deze melding plaatsvindt, hangt af van de soort overeenkomst. Deze periode tussen het moment dat de betalingsachterstand ontstaat en het moment waarop deze bij het BKR wordt aangemeld, varieert tussen de twee en vier maanden. Bij een aflopend krediet gebeurt dit bijvoorbeeld na twee maanden. Officieel heet het melden van een achterstand een ‘Achterstandsmelding’.

Een achterstand wordt altijd geregistreerd, ongeacht de hoogte van de achterstand. Dit geldt ook voor gsm-abonnementen. Hebt u uw achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar bij het BKR . Een ‘H’ van Herstel bij de betreffende overeenkomst geeft dit aan. De ‘H’ wordt alleen vermeld als de overeenkomst doorloopt. Als u de achterstand hebt ingelopen en daarmee de overeenkomst heeft beëindigd, wordt een eindedatum bij de overeenkomst geplaatst. De ‘A’ van Achterstand blijft met de eindedatum zichtbaar bij de betreffende overeenkomst. Vijf jaar na de eindedatum verdwijnen uw gegevens over de beëindigde overeenkomst automatisch uit het bestand. Dus ook de ‘A’.

Inhoud: