<style>.lazy{display:none}</style>Opinies, feiten & meningen over geld lenen. – Minilening Aanvragen

Het lenen van geld is in de meeste landen aan bepaalde regels gebonden. Deze regels hebben voornamelijk betrekking op de geldverstrekkers en gaan bijvoorbeeld over de wettelijke eisen waaraan geldreclames of geldoffertes moeten voldoen.In het niet al te verre verleden kon elk persoon of instantie geld lenen van en aan elkaar zonder dat er belemmeringen waren over hoeveelheid geld, de terugbetalings-termijnen en de te berekenen vergoeding voor het lenen. Het werd echter al snel duidelijk dat veel mensen in moeilijkheden geraakten doordat ze of teveel leenden of moeite hadden met het afbetalen van de lening omdat men bijvoorbeeld werkeloos raakte.

De overheid heeft sindsdien stukje bij beetje wetgeving ontwikkelt om ervoor te zorgen dat bepaalde bevolkingsgroepen niet te veel kunnen lenen en dat geldverstrekkers niet teveel mogen lenen aan consumenten.  Door de bancaire crisis van zijn er wereldwijd financiële instellingen omgevallen en vele burgers in problemen gekomen. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat Amerikaanse banken teveel en te hoge hypothecaire kredieten hadden verstrekt aan consumenten die het met geen mogelijkheid terug konden betalen. Tevens is er teveel krediet verstrekt op basis van een te laag onderpand. Hierdoor zijn zowel banken als consumenten in grote problemen gekomen waardoor er wereldwijd een enorme financiële crisis is ontstaan en daardoor ook een economische recessie.

Wat is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ?

Door de crisis heeft de Nederlandse overheid het beleid verder aangescherpt. Het lenen van geld is in Nederland daardoor moeilijker geworden, het risico dat zowel de kredietverstrekker als de consument lopen om in verdere financiële problemen te komen is echter hierdoor wel stukken minder geworden.  De rol van een controlerende of adviserende instanties als de Autoriteit Financiële Mededinging (AFM) en het Bureau voor de Krediet Registratie (BKR) is groter en belangrijker geworden. Een bank of andere kredietverstrekker kan nog altijd zelf de eindbeslissing nemen om een krediet aan een consument te verstrekken die niet volledig aan alle eisen voldoet, echter een bank kan uiteindelijk wel aansprakelijk worden gesteld door consumenten indien er onzorgvuldig wordt gehandeld. Voorbeelden zijn er ten overvloede zoals het debacle met de DSB-bank, maar ook de talloze aandelenlease-constructies bleken achteraf niet verantwoord aan de man te zijn gebracht waardoor er via consumentenorganisaties claims zijn ingediend bij de financiële instellingen.

Geld lenen in Nederland is strikt en zeker momenteel niet gemakkelijk, maar toch zijn er oplossingen voor elke  (financiële) situatie waarin een consument zich bevindt, hierover meer in de andere artikelen.