<style>.lazy{display:none}</style>Makkelijk geld lenen zonder gedoe. – Minilening Aanvragen

Online makkelijk geld lenen word tegenwoordig steeds populairder omdat u snel overzicht hebt tot de verschillende krediet verstrekkers, en daarbij hun mogelijkheden en voorwaarden kunt vergelijken op rente, looptijd, en maandelijks aflossing. Wanneer een aanbieder u aanspreekt kunt u direct online een offerte aanvragen. U krijgt de offerte dan vrij snel per mail toegestuurd. Ook de lening daadwerkelijk online afsluiten gaat heel eenvoudig via internet. Online gemakkelijk geld lenen is vaak voordeliger dan wanneer u persoonlijk bij een bank of adviseur langs gaat.

Makkelijk geld lenen

Want de consument zoekt steeds meer naar gemak! Ook lenen zonder poespas en direct online geld lenen? Als u extra geld nodig heeft om voor bijvoorbeeld de kapotte wasmachine, droger of koelkast te vervangen of om dringend een factuur te betalen is het ideaal als u op een korte termijn makkelijk geld lenen kunt. Een lening beneden de 1000 euro kunt u aanvragen en vandaag nog op uw rekening gestort krijgen omdat er geen BKR toetsing voor benodigd is. Wilt u zo’n minilening van bijvoorbeeld 750 euro afsluiten dan kunt u het geld binnen een uur op uw rekening hebben. Uit recent onderzoek is gebleken dat makkelijk geld lenen een trend is en naar verwachting een blijvende. Momenteel zijn er on en offline vele aanbieders waarbij u gemakkelijk geld lenen kunt.

Lening voor studenten.

Veel studenten kijken bijna dagelijks rond naar mogelijkheden om wat bij te verdienen of bij te lenen. Al vanaf het begin zijn studenten leningen dan ook populair. Hoe kan het ook anders? Studenten hebben een drukke studie en redden het vaak niet om ook nog eens een bijbaan naast de studie te hebben. Met eisen die steeds hoger worden en de lat die omhoog wordt geschroefd heeft een student het tegenwoordig niet makkelijk. Een studenten lening is dan ook vaak een verademing en een handig manier van makkelijk geld lenen.

Studiefinanciering alleen volstaat niet, je wordt aangespoord om te studeren want studeren is investeren in je toekomst. Echter zodra het erop aan komt blijkt dat de overheid je een basisbeurs geeft die simpelweg niet voldoende is om je collegegeld te dekken laat staan het boekengeld, studiemateriaal en laptop. Studenten krijgen meestal 93 euro basisbeurs per maand terwijl je collegegeld alleen al rond de 120-130 euro per maand verslindt. Wat de meeste studenten daarom doen is een speciale lening voor studenten aanvragen. Zo’n lening is aantrekkelijker omdat deze lening speciaal voor studenten samengesteld is. De bank wil jou als klant en jij krijg een relatief goedkope studielening. Leningen voor studenten zijn er genoeg in de vorm van een studenten lening of studenten krediet, waaruit je kan kiezen? Dat lees je hieronder.

In 2017 heeft meer dan 8 van de 10 studenten een lening afgesloten. Je bent dus zekere niet de enige en een lening wordt door studenten als de normaalste zaak van de wereld gezien. Banken lenen studenten graag want zij willen je als klant binden. De gemiddelde lening over 2017 was een bedrag van 5600€ over heel de studieloopbaan van 4 jaar tijd. Per maand dus 115 euro.

IB-Groep en de bank

Studenten krediet of een andere lening voor studenten kan je als eerste afsluiten bij de Informatie Beheer Groep (IBG). Dat wordt ook aangeraden omdat zij het laagste rentepercentage vragen van alle kredietverstrekkers (3,56% in 2009). IB-Groep biedt je een basisbeurs die bij lange na niet voldoende is om je volledige studie te kunnen bekostigen. Een aanvullende beurs is wat de meeste studenten daarom aanvragen. In dit nieuwe venster kan je berekenen hoeveel aanvullende beurs je maximaal mag lenen van de IB-Groep. Mocht je niet voldoende kunnen lenen bij IBG dan kun je altijd naar de bank voor een speciale studenten lening of studenten krediet.

Lage rentekosten resulteert in het voordeel dat je als student kan verdienen met rente beleggingen. Een voorbeeld: jij hebt een lening van 5.000 euro afgesloten met 3,5% rente. Je rente is dus 175 euro per jaar. Stel dat je die 5.000 euro ergens kan wegzetten op een spaarrekening van 4,5%, ja dat is mogelijk, dan heb je dus 1% van 10.000 euro is 100 euro winst per jaar. Op zo’n groot bedrag klinkt dat als niks maar voor een student is 100 euro per jaar hartstikke veel!

Is een studenten krediet aftrekbaar van de belasting?

Nee, sinds enkele jaren is de rente van studenten leningen niet meer aftrekbaar van de belasting omdat het een consumptief goed betreft.

Hoe ga je met geld om.

Ook al is het zo makkelijk en snel voor elkaar te krijgen, 5000 euro op de bank, onthoudt: het blijft geleend geld. Geld blijft het kosten.. ja… lenen kost geld! Pak dus niet ineens 10 pilsjes meer in het weekend omdat je net een lening hebt afgesloten. Koop ook niet ineens duurdere merkkleding, blijf ook zelf je maaltijden koken. Blijf de lening gebruiken waarvoor die oorspronkelijk gecreëerd is, studiefinanciering.

Voorkom geld problemen.

Makkelijk een lening afsluiten is voor studenten een fluitje van een cent. Maar daar zit de adder onder het gras, zo makkelijk als je een studenten lening afsluit, zo moeilijk dat je er vanaf komt als jij je studie niet afrond en de basisbeurs niet wordt kwijtgescholden én je geen baan kunt vinden. Kies je voor een aanvullende beurs/lening wees er dan zeker van dat je binnen 10 jaar je diploma haalt. Zonder diploma en met twee leningen, dat is eindeloos aflossen van jou lening voor studenten.

Lenen met een uitkering.

Personen die van een uitkering genieten(Bijstand, WW, AOW) komen doorgaans niet in aanmerking voor een lening. Reden hiervoor is omdat het inkomen simpelweg te laag is en door de aflossingen onder het wettelijk toegestane minimum zou gaan vallen. Alleen al om deze reden is makkelijk geld lenen met een uitkering niet verstandig, en indien toch een lening noodzakelijk is, wordt het tijd om naar alternatieven te gaan kijken, want ook voor makkelijk geld lenen met een uitkering, bestaan er wel degelijk vele mogelijkheden.

Ontvangt u een uitkering van de Sociale dienst of het UWV dan kunt u een beroep doen op de mogelijkheden van deze organisaties. De sociale dienst kent het Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz). Binnen deze wet is geregeld dat iemand vanuit een bijstandsuitkering een aanvraag voor een bedrijfslening kan indienen tot 30.600 euro. Daarnaast is het mogelijk dat uw uitkering doorloopt als u in het begin niet genoeg inkomsten uit het bedrijf kan halen. Hiervoor dient u een goed onderbouwd ondernemingsplan te laten zien. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het Team Zelfstandigen van de Dienst Werk en Inkomen. Het UWV kent onder meer het Besluit Starterskrediet Arbeidsgehandicapten (Bsa). Deze wet komt in grote lijnen overeen met de hierboven beschreven Bbz en is bedoeld voor personen met een (gedeeltelijke) WAO-uitkering. Mensen met een WW-uitkering kunnen in voorkomende gevallen een beroep doen op de Bbz-regeling van de Sociale dienst. Voor meer informatie kijk ook op de website van het UWV.

Lenen met een uitkering wordt mogelijk wanneer men buiten het reguliere leen verkeer via banken en reguliere krediet verstrekkers om gaat. Zogeheten pandjes huizen kunnen dan uitkomst bieden. Dit werk heel eenvoudig en het voordeel van deze leenvorm is dat u meteen over contant geld beschikt. Wel moet u rekening houden met het feit, dat indien u het onderpand terug wenst u dit bedrag plus rente moet terugbetalen. Indien dat niet gaat bent u het onderpand kwijt en zal het worden verkocht.

Het is ook mogelijk wanneer u leent via familie of vrienden. Dit heet een onderhandse lening, wat een mooie benaming is voor een lening tussen twee particuliere partijen. Ook in geval het niet mogelijk is van familie of vrienden te lenen, kan alsnog via plekken als marktplaats en contact advertenties in dag/week bladen een dergelijke lening worden verkregen.

Lening via de overheid of stadsbank van lening.

Omdat lenen met uitkering op reguliere wijze niet mogelijk is, bestaan er vormen van krediet die uitkeringsgerechtigden kunnen aanvragen, bij de uitkerende instantie of in geval van persoonlijk faillissement, via de stadsbank. Deze aanvragen moeten wel aan strenge regels voldoen. Een financiering afsluiten voor bijvoorbeeld een nieuwe auto behoort dan ook niet tot de mogelijkheden. Indien het gaat om noodzakelijke goederen zoals een wasmachine, bed of andere noodzakelijkheden, is het goed mogelijk dat u een dergelijke lening zal worden verstrekt, of in sommige gevallen zelfs worden uitgekeerd als eenmalige uitkering, die u niet terug hoeft te betalen. In dergelijke gevallen, loont het zich altijd om eens een gesprek aan te vragen met uw contactpersoon bij de uitkerende instantie.

Zoals u kunt lezen, bestaan er ook voor uitkeringsgerechtigden, nog wel mogelijkheden om in bepaalde situaties een lening te kunnen krijgen. Deze gaan dan via de reguliere kanalen, maar via speciaal hiervoor in het leven geroepen regels en instanties, zoals de stadsbank en andere instanties. In veel gevallen gaat het zelfs niet eens om een lening maar een eenmalig bedrag, waar uitkeringsgerechtigden onder bepaalde omstandigheden recht op hebben. Kortom een lenen met een uitkering is in bijzondere gevallen mogelijk.

Particulier geld lenen.

Deze vorm van gemakkelijk geld lenen is dé oplossing voor een aantal gevallen waarbij u niet meer terecht kan bij banken of andere geldverstrekkers. Particulier geld lenen zonder aanbetaling ziet men vaak bij leners die niet meer gemakkelijk geld lenen kunnen met BKR notering en daardoor niet meer terecht kunnen bij de officiële financiële instanties. Echter er zijn genoeg mensen die wat lenen van familieleden, niet zozeer omdat ze geen krediet meer kunnen krijgen van hun huisbank, maar dit meestal zien als de manier om snel en goedkoop geld te lenen. Zeker bij kleinere bedragen is het handig vanwege het feit dat slechts eventjes vragen aan een familielid of een ( erg) goede kennis voldoende is. Dat is natuurlijk iets anders dan bij de grote kredietverstrekkers. Maar ook grotere leningen worden afgesloten onder de radar van het BKR (Bureau Krediet Registratie).

Het voordeel

is behalve de snelheid waarmee zoiets onderling geregeld kan worden, ook de voorwaarden voor de lening en het terugbetalen ervan. Deze kunnen voor de lenende partij zeer gunstig uitpakken. Of het zo gunstig is voor de andere partij valt overigens nog te bezien. Natuurlijk zal het in de eerste plaats de ouders of andere familieleden zijn die hun kind uit de nood kunnen helpen, maar er is zeker nog een andere groep die u wellicht een oplossing kunnen aanbieden.

Er zijn tal van vermogende particulieren die geld bezitten en het ook graag willen uitlenen. Mensen die het rendement op een depositorekening te laag vinden en het risico van verlies op de beurs te groot. Vele miljoenen Euro’s zijn op die wijze beschikbaar. En daarbij wordt niet zoals bij een bank gebruikelijk is op basis van starre en erg onpersoonlijk criteria geoordeeld. Niet zelden is hier alleen sympathie al bepalend voor de uiteindelijke kredietverstrekking.

Mensen die zwart geld hebben en er niets mee kunnen doen vanwege de belastingdienst. Die laatste groep is echter zeer moeilijk te vinden. Ze gaan het immers niet adverteren dat ze nog ergens iets hebben liggen wat men is vergeten op te geven aan de belastingen. Kent u niemand die uw uit de nood kan helpen en best wel daartoe bereid zal zijn? Denk nog eens goed na. Meestal zal u toch geldverstrekkers kennen in de vriendenkring zonder dat u het weet!

Alternatieve leningen.

Mocht u niemand kennen die u wilt lenen dan zijn er wel degelijk alternatieven. Natuurlijk weet u zeker dat u niet in aanmerking komt voor een minilening, ook wel minikrediet of flitslening genoemd. Immers ook met BKR notering kunt u nog geld lenen. De mogelijkheden zijn zeer beperkt, dat wel, maar er zijn nog genoeg banken of andere geldverstrekkers die u geld willen lenen ondanks een BKR registratie.

Verpanden.

Mochten de bovenstaande methoden geen optie zijn, Wat dan? Nog één mogelijkheid is er dan voor u open: de lommerd. U beleent iets van waarde als een duur horloge, een (antieke) kast, camera, iPad of desnoods uw auto.
U krijgt een bedrag dat de waarde op dit moment vertegenwoordigd voor uw bezittingen in de vorm van een lening. Als u op tijd terugbetaald, inclusief de rente, dan krijgt u uw onderpand weer terug. Mocht u onverhoopt daar niet toe in staat zijn dan vervalt de eigendom aan de geldverstrekker.

Conclusie makkelijk geld lenen

Welke van de bovengenoemde makkelijk geld lenen methoden voor u het meest geschikt is kunt u zelf het beste beoordelen. Het hangt helemaal af van uw eigen inkomenspositie en of u een vaste baan heeft of niet. Ook kunt u met schulden of een BKR notering nog steeds makkelijk geld lenen.

Gaat u een online geld lenen voor die mooie motor, een geweldige vakantie of een nieuwe auto, dan zou u zich goed voor moeten bereiden. Een lening afsluiten is een grote stap en het is belangrijk om alle voor- en nadelen duidelijk te hebben. Bent u eruit welke online lening het beste bij u en uw financiële situatie past, dan is het nog de kunst om de beste kredietverstrekker uit te kiezen. Om u hierbij op weg te helpen is de onderstaande informatie mbt online geld lenen

Het lenen van geld is vrij gemakkelijk en hoeft niet duur te zijn. De online geld leningen zijn hiervan een goed voorbeeld. Doordat de leningen online worden aangeboden, is vergelijking tussen de verschillende types veel gemakkelijker geworden. De consument is hierdoor ook mondiger geworden en tuint echt niet meer overal in. Wel is het van belang dat de consument ten alle tijden oplettend is en ook op zoek gaat naar de kleine lettertjes die ook op het internet zijn in te zien. Wanneer dit gevolgd word, dan is het online geld lenen via internet een stuk makkelijker.

Wanneer men verantwoord gebruik wil maken van online geld lenen, is het handig om van tevoren te berekenen hoeveel geld men maximaal online kunt lenen. Hiervoor bestaan verschillende rekenprogramma’s die bij de verschillende aanbieders van online geld lenen op het internet zijn terug te vinden. Daarna bestaat er de mogelijkheid om een offerte aan te vragen. Wanneer men een offerte aanvraagt, ontvangt men deze binnen enkele minuten per e-mail. Vervolgens kan men op een vrij eenvoudige manier de verschillende offertes van de aanbieders met elkaar vergelijken. Let hierbij ook op de bepalende voorwaarden en tarieven die men precies hanteert. Wanneer de vergelijking heeft plaatsgevonden kan men direct de lening online aanvragen. Dit bespaart veel tijd en hierdoor kan men veel sneller over het geldbedrag beschikken.
Online geld lenen, De Kredietverstrekkers

Een groot voordeel voor de online kredietverstrekkers is dat ze door hun werkwijze besparen op kosten voor huisvesting en personeel. Daardoor is de consument vaak één of zelfs twee procent goedkoper uit dan met een vergelijkbare lening bij een gewone bank. Dat lijkt weinig, maar op een lening van bijvoorbeeld 500 euro betekent dit toch al snel een verschil van enkele tientallen euro´s. Conclusie is dat makkelijk geld lenen de moeite waard is.

Inhoud: