<style>.lazy{display:none}</style>Hoe werkt schuldsanering bij de gemeente? – Minilening Aanvragen

Schuldsanering is een heel belangrijk onderwerp als u wilt lenen met een negatieve BKR registratie. Als u te veel schulden opbouwt, kan u in de schuldsanering terechtkomen. Met schuldsanering kunt u ervoor zorgen dat uw schuld wordt veranderd van een afdwingbare schuld bij de rechter tot een natuurlijk verbintenis.

Wat is nu de schuldsanering?

schuldsaneringAls u het financieel gezien niet meer ziet zitten, kunt u via de gemeentelijke kredietbank van uw gemeente een schuldhulpverleningstraject opstarten. Een bewindvoerder gaat samen met u de schulden aanpakken. Eerst wordt er geprobeerd om een regeling te treffen met de schuldeisers. Als dit niet lukt komt u in aanmerking voor de WSNP (de Wet Sanering Natuurlijke Personen).

Dit begint bij de rechter. U moet eerst een verzoekschrift indienen. Voeg het aangeboden akkoord met de schuldeisers, een kortgeleden loonstrookje (of uitkeringsbewijs), een uittreksel van het geboorteregister en een kopie van uw legitimatiebewijs toe. Ook een nauwkeurig en gespecificeerd overzicht van uw schulden moet worden toegevoegd. Als het verzoekschrift aan alle eisen voldoet, wordt een datum bepaald voor de rechtszaak. In de rechtszaak beoordeelt de rechter uw aanvraag op basis van artikel 288 van de faillissementswet. Hiervoor gelden echter wel een aantal voorwaarden.

1. De schulden die de laatste vijf jaar zijn ontstaan zijn niet door uw toedoen ontstaan. Ze zijn buiten uw schuld ontstaan. Een voorbeeld hiervan is oplichting. Als ze niet buiten uw schuld zijn ontstaan, heeft u de oorzaak onder controle. Bij verslavings schulden kan dit het geval zijn, als u kan aantonen een tijd niet in aanraking te zijn geweest met de verslavingen, maakt u alsnog een kans om in aanmerking te komen voor het WSNP.
2. U moet geprobeerd hebben om een regeling te treffen met de schuldeisers.
3. U moet aantonen dat u geld gaat proberen te sparen voor de schuldeisers. U kunt de rechter hiervan overtuigen door al enkele overtollige producten te verkopen.
4. U mag de afgelopen 10 jaar niet van de WSNP gebruik hebben gemaakt.
5. U kunt niet langer al uw schulden betalen.

Als de schuldenaar, de persoon met de schulden, niet kan aantonen dat hij of zij aan bovenstaande eisen voldoet, dan wordt de aanvraag afgewezen. Als de schuldenaar dit wel kan aantonen, wordt de aanvraag goedgekeurd. De rechter spreekt dan een faillissement uit over de schuldenaar. De goedgekeurde aanvraag wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in een regionale krant. De schuldeisers die zich nog niet gemeld hebben, kunnen dat dan alsnog doen. De rechtbank stelt een lijst van schuldeisers samen, die vorderingen indienen. Dan wordt er een plan samengesteld. Vanaf dat moment staat de persoon eigenlijk onder curatele.

Wat gebeurt er tijdens de WSNP?

Meestal beslaat dit plan een periode van drie jaar. Een eventuele verlenging is mogelijk, alleen als er ingelopen moet worden op een achterstand. Als de persoon zich niet aan de regeling houdt, wordt hij uit het traject gezet. De schuldenaar heeft dan ook vele verplichtingen.

De rechter stelt een bewindvoerder, een rechter-commissaris en een curator aan. De bewindvoerder, het aanspreekpunt, ziet erop toe dat de schuldenaar de opgestelde regels niet overtreed. De afgelopen vijf jaar mag de schuldenaar geen contact hebben gehad om deze bewindvoerder. Een oude advocaat van twee jaar terug is dus niet toegestaan.

De rechter-commissaris houdt toezicht op de bewindvoerder en oordeelt bovendien over alle verzoeken die in een schuldsaneringsregeling worden gedaan, zoals het verzoek om ontheven te worden van de sollicitatieplicht. De curator zal proberen om het inkomen om te zetten in zoveel mogelijk geld. Hij neemt de administratieve zaken over, beheert het geld en opent alle post, ook alle elektronische post. De curator bepaalt welk deel van het inkomen de schuldenaar mag besteden aan noodzakelijk uitgaven.

Er wordt ook een postblokkade ingesteld. Alle post gaat via de curator naar u toe. Dit is om te voorkomen dat u nieuwe schulden maakt, of dat er inkomsten zijn verzwegen. Tijdens de WSNP kan gekozen worden voor budgetbegeleiding, maar ook voor budgetbeheer. Bij budgetbeheer wordt het inkomen volledig beheerd door de bewindvoerder. Een wekelijks bedrag aan leefgeld wordt verstrekt. Dit is rond de € 70. Bij budgetbegeleiding mag de schuldenaar 95% van de voor de schuldenaar geldende bijstandsnorm houden. Het is lastig om hiervan rond te komen, bezuinigen is vaak een vereiste.

Verplichtingen bij de schuldsanering.

Er zijn een aantal verplichtingen voor de schuldenaar bij een schuldsanering en die moeten worden nageleefd tijdens de WSNP. Er zal ten eerste gespaard moeten worden, want er zal in die drie jaar dat de WSNP duurt wel geld voor de schuldeiser moeten vrijkomen. De curator stelt een vrij te laten bedrag in. Dit bedrag zal dus altijd voor de schuldenaar ter beschikking staan als geld om van te leven. Meestal wordt dit bedrag bepaalt in samenspraak met de rechter. Er wordt gekeken naar elke individuele situatie. Vooral de gezinssamenstelling en de vaste lasten zijn hierbij belangrijk. Dan wordt er een bedrag vastgesteld voor de schuldenaar en daarmee dus ook een bedrag voor de schuldeiser. Verandert de situatie van een schuldenaar, dan zal ook het bedrag worden aangepast door diezelfde curator. De schuldenaar is dan ook verplicht om veranderingen door te geven.

De schuldenaar mag daarnaast geen nieuwe schulden laten ontstaan. Een kleine schuld wordt meestal wel toegelaten maar meestal zal bij een bedrag van boven de € 200,- de bewindvoerder de schuldenaar op het matje laten roepen bij de rechter met de kans dat deze uit de WSNP wordt gezet. Ook moet er actief worden gezocht naar (beter betaald) werk. Als het mogelijk is om te werken dan moet de schuldenaar dat ook doen. De rechter zal het vaak verplichten om een baan aan te nemen, ook al zal deze vaak niet naar wens zijn van de schuldenaar. Deze sollicitatieplicht vervalt enkel bij arbeidsongeschiktheid.

Waardevolle spullen moeten worden verkocht. Als de schuldenaar in het bezit is van een koophuis, zal het huis waarschijnlijk verkocht moeten worden. Een TV of een auto wordt vaak ook verkocht, de opbrengsten gaan rechtstreeks naar de schuldeisers.

De schuldenaar, ook wel Sanit genoemd, moet zich aan bovenstaande verplichtingen houden. Gebeurd dit niet dan kan de rechter de regeling beëindigen. De regeling wordt dan stopgezet en de schuldenaar krijgt geen schone lei mee van de rechter.

Na afloop van het traject schuldsanering.

Als de saneringsperiode goed is uitgediend, verstrekt de rechtbank u een schone lei. Dit betekent dat de resterende schulden worden omgezet in een natuurlijke verbintenis. De schulden staan nog, maar groeien niet verder. Een schuldeiser mag deze schulden ook niet meer invorderen. De schuldenaar kan de schulden op een later tijdstip betalen, al is dit niet verplicht. Echter is het soms het geval dat bij de getroffen regeling in de WSNP wordt afgesproken om de schuld die een natuurlijke verbintenis is geworden toch terug te betalen. Het is dan ook zo dat dit vaak als niet meer dan eerlijk wordt gezien en daarom ook meer regel dan uitzondering is.

Bent u de schuldeiser?

En is de schuldenaar zonder uw toestemming toegetreden tot het WSNP? Dan wordt u door de rechter gedwongen om mee te werken met de regeling. Dit heeft als voordeel dat u zeker weet dat de schuldenaar zich drie jaar lang sterk zal inzetten om het geld voor u terug te verdienen. De schuldenaar staat onder strenge begeleiding, u weet dus zeker dat u ook een deel van uw geld terug zult krijgen.

Inhoud: