We kennen allemaal wel de klassieke vormen van leningen waar u en ik als particulieren vast en zeker al eens beroep op hebben gedaan. Naast de klassieke vormen zijn er echter ook leningen die zich specifiek richten op de ondernemingswereld. Een van de bekendste leenvormen binnen deze categorie van kredieten is de achtergestelde lening. Een achtergestelde lening is in het kort een lening die verschaft wordt aan ondernemingen en in de meeste gevallen ook door ondernemingen. De ontlener van het bedrag is in de meeste gevallen niet meer in staat om een normale lening aan te gaan.

Een achtergestelde lening kan in dit geval de oplossing bij uitstek bieden. Een interessante oplossing waarvan we u graag het hoe, wat en waarom uit de doeken willen doen. Zo zult u zich meteen een beeld kunnen vormen van wat een achtergestelde lening precies is en of ze ook in uw unieke situatie te overwegen valt.

Om het begrip achtergestelde lening nog iets duidelijker te maken, is het interessant om allereerst de lening zelf in de schijnwerpers te plaatsen. Zoals al aangegeven wordt de achtergestelde lening door een onderneming zoals een bank of een investeringsmaatschappij aan een andere onderneming verschaft. Hierbij is vooral de term ‘achtergesteld’ van primordiaal belang.

Het gaat namelijk om een lening waarbij de kredietverstrekker achteraan in de rij komt bij een eventueel faillissement van de onderneming waar het krediet aan verschaft werd. Dit houdt praktisch gezien in dat als er verschillende schuldeisers zijn, de schuldeiser die de achtergestelde lening ter beschikking stelde pas als laatste of een van de laatste zijn bedrag zal kunnen terugvorderen.

Ondanks dit negatieve aspect van deze kredietvorm hangen er natuurlijk ook voordelen aan deze lening vast. Laten we deze voor- en nadelen van de achtergestelde lening even onder de loep nemen en ook eens kijken naar de specifieke volgorde die bij het eisen van schuld gehanteerd wordt en die van cruciaal belang is bij het verstrekken van een achtergestelde lening.

De volgorde van terugbetaling bij een eventueel faillissement van een onderneming is iets dat wettelijk geregeld wordt en dat vooral voor de achtergestelde lening in het nadeel speelt. Bij het terugbetalen van schulden is het namelijk zo dat allereerst de preferente schulden zullen moeten terugbetaald worden.

Is dit gebeurd dan is het de beurt aan de kredietmaatschappijen die het bedrijf klassieke leningen hebben verstrekt. Zijn ook deze terugbetaald dan komen pas de eventuele achtergestelde leningen aan bod. Ondanks hun positie krijgt deze vorm van krediet nog wel voorrang op de eventuele aandeel- of obligatiehouders van de onderneming.

Het verschaffen van een achtergestelde lening heeft zowel zijn voor- als nadelen. Het grote voordeel voor de onderneming, bank of investeerder die het krediet verschaft, is dat er op deze vorm van lenen een hoge rentevoet wordt gevraagd. Bij elke aflossing krijgt de kredietverstrekker dus een aanzienlijke som extra.

Deze som moet dan ook het grote risico dekken dat aan deze vorm van lenen vast hangt. Voor wat, hoort wat. Daarbij komt nog het interessante facet dat er op de interest van de ontvangen bedragen geen belasting hoeft betaald te worden. Wat het nadeel is van de achtergestelde lening, dat zult u ondertussen wel weten.

U wordt als investeringsmaatschappij of kredietverstrekker immers achteraan geplaatst op het lijstje van schuldeisers. Dat is nu eenmaal het grote risico dat u neemt bij het verstrekken van een achtergestelde rekening en dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.

Naast de kredietverstrekker, een onderneming, investeerder of bank, is er natuurlijk ook de onderneming die de achtergestelde lening aangaat. Ook voor deze onderneming zijn er ontegensprekelijk voor- en nadelen aan deze leenvorm verbonden.

Ondernemingen gaan meestal een beroep doen op deze vorm van lenen omdat ze om bepaalde redenen geen gewone lening meer kunnen verkrijgen. Meteen ook het belangrijkste voordeel voor de kredietnemer.

In dit geval moeten we bijvoorbeeld denken aan ondernemingen die met een kampen, die financiële problemen hebben of ondernemingen die al meerdere klassieke leningen bij een bank hebben afgesloten. Belangrijk is ook dat de achtergestelde lening soms als eigen vermogen kan beschouwd worden. Toch ook een financieel interessant voordeel voor de desbetreffende onderneming. Nadeel is dan weer dat er, omwille van het grote risico dat de kredietverstrekker loopt, een hoge rente wordt gevraagd.

Deze hoge rente in combinatie met de maandelijkse aflossing die moet betaald worden, kan een onderneming die al in mindere papieren zat in financiële problemen brengen. Heel wat voor- en nadelen dus zowel voor de kredietverlener als voor diegene die de lening aangaat. Heel wat voor- en nadelen ook die best grondig worden afgewogen. Wil je nog meer weten over de achtergesteld lening dan kun je hierover ook nog informatie vinden op Wikipedia.