<style>.lazy{display:none}</style>Consumenten weten weinig over extra geld lenen – Minilening Aanvragen

professionele kredietverstrekkers

Uit onderzoek door de ING blijkt dat ongeveer de helft van de 5000 ondervraagden geen basiskennis had over extra geld lenen. Deze groep kon een paar opties voor extra geld lenen benoemen, maar wisten veelal niet de basiskennis voor budgetteren. Uit andere verschillende onderzoeken blijkt dat veel consumenten niet zo goed weten welke leenvormen er zijn, wat de gevolgen zijn van geld lenen en hoe je kan budgetteren.

Zo weten veel consumenten niet dat ze extra geld kunnen lenen met een minilening. Rood staan is dan wel wat meer bekend onder de consumenten, maar velen zien rood staan niet als een leenvorm. Dit benadrukt dan extra dat zij niet alle gevolgen weten van alle leenvormen, want rood staan is wel degelijk een lening en kost ook geld.

Waar kunnen u en ik nu daadwerkelijk makkelijk geld lenen? Lenen bij vrienden en familie komt veel voor. Vaak is het gemakkelijk om bij hen extra geld te lenen. Direct geld lenen bij werkgevers is soms ook een mogelijkheid. Werkgevers bieden soms leningen aan, bijvoorbeeld in het kader bam een pc-privé-project. De werkgever financiert dan bijvoorbeeld de pc voor en houdt de aflossing en rente in van het loon. Andere varianten zijn ook mogelijk. Zo doen sommige werkgevers geen leningen voor een pc, maar voor een fiets. Extra geld lenen bij een werkgever is een vorm van particulier geld lenen.

Naast particulier geld lenen, zijn er nog de professionele kredietverstrekkers:

Financieringsmaatschappijen zijn één van de belangrijkste aanbieders van consumentenkrediet. Zij verstrekken ongeveer 40 procent van alle leningen aan particulieren in Nederland. De financieringsmaatschappijen zijn rond 1850 in de Verenigde Staten ontstaan. Het ontstond vanuit een bedrijf Singer. Zij verkochten naaimachines, maar deze waren te duur voor de consumenten. Zij kwamen met het idee van afbetaling. Tegenwoordig is het bij veel bedrijven mogelijk om een product op afbetaling aan te schaffen. Daaropvolgend zijn ook de klantenkaarten ontwikkeld.

De banken zijn eveneens één van de belangrijkste aanbieder van de consumentenkrediet. Samen vormen de banken circa 45% van de verstrekte leningen. In tegenstelling tot de financieringsmaatschappijen zijn de banken laat op de markt gekomen. Banken zijn rond 1950 pas echt voor de particulieren beschikbaar. Dit was ook in samenhang met de groeiende welvaart. Lonen werden steeds vaker digitaal overgemaakt. Tegenwoordig zijn de banken onmisbaar in onze samenleving. Banken zijn nu niet alleen een handige plek voor salarissen, maar ook zijn banken ideaal voor sparen, beleggen en hypotheken. En laten we natuurlijk het verstrekken van leningen niet vergeten.

De creditcardmaatschappijen zijn ook een onderdeel van de kredietaanbieders. Een creditcardmaatschappij staat garant voor een betalingsverplichting van een consument bij bijvoorbeeld betalingen bij een hotel. De consument kan dan later terugbetalen aan de creditcardmaatschappij. Natuurlijk gaat dit gepaard met rente.

Dan hebben we ook nog de postorderbedrijven. Een bekend postorderbedrijf is Wehkamp. Een postorderbedrijf brengt zijn producten door middel van een catalogus (kan per post of digitaal met bijvoorbeeld een website) onder de aandacht bij de consumenten. Consumenten kunnen vervolgens beslissen of zij de producten in één keer willen betalen of dat ze een voorkeur hebben voor verspreide betalingen. Bestellen bij postorderbedrijven is vaak verleidelijk. Veel consumenten hebben dan ook een bkr registratie gekregen van een postorderbedrijf door ondoordacht aankopen te doen.

Tot slot zijn er dan nog de Gemeentelijke Kredietbanken (GKB). De GKB hebben vertegenwoordigen slechts 3 procent van alle verstrekte leningen. Zoals de naam al doet vermoeden is de GKB een organisatie vanuit de gemeente en verstrekt het voornamelijk sociale leningen.

Extra geld lenen is dus mogelijk bij vrienden en familie, maar ook bij de financieringsmaatschappijen, banken, creditcardmaatschappijen, postorderbedrijven en de GKB.

De overheid heeft in de gaten dat zij haar burgers moet voorlichten over geld lenen om zodoende schulden te voorkomen. Extra geld lenen mag altijd, maar leen verantwoord. Weet welke leenvormen er zijn en onderzoek door middel van opvragen van offertes welke lening tegen welke rentes en voorwaarden het beste bij u past. Ook krijgen steeds meer consumenten budgetteringstips en daarnaast is de overheid bezig met strengere regels omtrent extra geld lenen met een minilening.