De BKR codering onder de loep genomen

Het BKR is een term die zeer vaak in de financiële wereld ter oren komt. Het lijkt ons daarom nuttig om de BKR codering zelf even onder de loep te nemen. De codering is immers het principe waarmee het hele systeem valt of staat en is de basis van de BKR notering. De BKR codering is een manier om na te gaan of iemand in het verleden steeds op tijd zijn leningen heeft afbetaald. Is dit niet het geval dan zal deze persoon een bepaalde BKR codering krijgen.

Hebt u in het verleden altijd uw afgesloten leningen binnen de vooropgestelde termijn en zonder noemenswaardige problemen afbetaald, dan zult u niet snel met een BKR codering geconfronteerd worden. Voor iedere lening die u afsluit, zullen uw gegevens wel geregistreerd worden, maar er zal met deze gegevens verder niet veel gebeuren als u perfect op tijd de leningen afbetaald. Over een eventuele BKR codering is in dit geval dus zeker geen sprake.

Zit u echter in het schuitje van de mensen die met achterstallige betalingen te kampen hebben, dan kan niet langer om de BKR codering heen worden gegaan en zal u er ongetwijfeld wel mee geconfronteerd worden. Bij één maand achterstallige betalingen hoeft u nog niet meteen te vrezen voor een BKR codering. Een ander verhaal wordt het wanneer u 2 of meer maanden uw schulden niet kunt aflossen. Voor mensen die tussen de 2 en 4 maanden achterlopen qua afbetalingen zal het BKR een BKR codering gaan gebruiken. We zouden de codering kunnen omschrijven als een soort achterstandscodering. Ze wordt ook BKR code of A-code genoemd.

Zulke BKR codering is zichtbaar voor alle financiële instellingen in ons land en ook voor onder andere telecombedrijven waarbij men iedere maand abonnementskosten zou kunnen betalen. Met een BKR codering wordt het voor de persoon in kwestie zeer moeilijk om bij de eerder genoemde instellingen nog een lening af te sluiten. Toch zijn er instellingen die onder strikte voorwaarden leningen aanbieden aan mensen met een BKR codering te helpen. Slaagt u er echter in om uw schulden binnen een bepaalde termijn netjes in te lossen dan gaat het BKR de A-code omzetten naar een H-code of zogenaamde herstelcode. De BKR codering blijft dan nog wel 5 jaar zichtbaar, maar dankzij de H-code toont u het BKR en de financiële instellingen op de Nederlandse markt dat u misschien wel betalingsproblemen had, maar dat deze momenteel volledig van de baan zijn. U bent dus terug in staat om zo goed als overal geld te lenen.

Geld lenen met negatieve BKR codering bij onafhankelijke financiële maatschappijen.

BKR codering

Wanneer u met een negatieve BKR te kampen heeft, is het niet altijd even gemakkelijk om geld te gaan lenen bij een financiële instelling of maatschappij die als een door het BKR erkende instelling door het leven gaat. Hoewel er achterpoortjes bestaan om via deze instellingen toch een lening of een krediet te verkrijgen, is proberen niet automatisch een garantie op succes. Er moet immers aan een aantal voorwaarden worden voldaan waar heel wat mensen met een negatieve BKR niet aan voldoen. Zo zult u moeten kunnen aantonen met geldige redenen waarom het aflossen van uw schulden nu wel zou kunnen en in het verleden niet kon. Zijn er grondige en sterke argumenten die in uw voordeel spelen dan valt dit zeker te proberen, is dit echt niet het geval dan zult u op zoek moeten gaan naar andere mogelijkheden om met een negatieve BKR toch nog aan het nodige geld te geraken.

Een manier om aan extra krediet te komen of een nieuwe lening af te sluiten is om eens langs te gaan bij een bedrijf dat geen rekening gaat houden met deze negatieve BKR. Als financiële instelling is er namelijk geen enkele verplichting om zich bij het BKR aan te sluiten. Als gevolg zijn er heel wat bedrijven die los staan van het BKR en hun eigen maatstaven hebben om een persoon al dan niet krediet of een lening te verschaffen, onafhankelijk van het feit of deze persoon nu een negatieve BKR heeft of niet. Even op het Internet zoeken, levert u zonder twijfel een resem aan bedrijven op waar u met uw negatieve BKR toch uw broodnodige geld gaat vinden. Belangrijk is wel dat u weet dat ze, omwille van het verhoogde risico, meestal werken met een hogere rente.

Is een Minilening dan een goed idee?

Lenen met een negatieve BKR is geen vanzelfsprekendheid, maar gelukkig bestaan er vandaag de dag toch tal van oplossingen die de mensen in staat moeten stellen om toch het gewenste krediet of de gepaste lening te verkrijgen. Zo kan de persoon in kwestie ondanks zijn negatieve BKR toch proberen om bij een door het BKR erkende instantie zijn geld te verkrijgen. Als u er in uw huidige financiële status beter voor staat dan in het verleden en dit ook zwart op wit kunt aantonen, is dit zeker een optie die u moet proberen. Een andere manier om te lenen met een negatieve BKR is door eens een keertje langs te gaan bij maatschappijen die zich niet hebben aangesloten bij het BKR. Hier is de kans des te groter dat u toch nog aan het gewenste geld zal geraken. Tot slot is er ook nog zoiets als de minilening die u een heel eind verder kan helpen.

De minilening is de ideale oplossing als u wil lenen met een negatieve BKR. Het is ook een manier van geld ontlenen die met de dag populairder wordt. Zoals de naam al aangeeft, gaat het om een lening waarbij een minibedrag wordt ontleend van de kredietmaatschappij. Geen tienduizenden Euro’s in dit geval, maar meestal enkele honderden tot een paar duizend Euro. Een beperkt bedrag dat voor vele mensen toch al meer dan voldoende is. U kunt zo perfect lenen met een negatieve BKR. Geen controle hier van uw huidige BKR codering of geen analyse van uw vroegere situatie. Bij het aangaan van een minilening wordt enkel gekeken naar de huidige situatie en is het enige wat u de kredietmaatschappij zult moeten verstrekken een recent loonstrookje en een geldige identiteitskaart. Het is zelfs zo dat heel wat minileningen tegenwoordig gewoon online kunnen worden afgesloten. Gewoon een kopie van uw loonstrook en uw identiteitskaart doorsturen en binnen een zeer korte termijn heeft u het geld op uw rekening. De volgende keer dat u weer een bedrag wilt ontlenen, is vaak zelfs een sms’je voldoende. Handig toch om zo geld te lenen met een negatieve BKR.

 

Opinies, feiten & meningen over geld lenen.

Het lenen van geld is in de meeste landen aan bepaalde regels gebonden. Deze regels hebben voornamelijk betrekking op de geldverstrekkers en gaan bijvoorbeeld over de wettelijke eisen waaraan geldreclames of geldoffertes moeten voldoen.In het niet al te verre verleden kon elk persoon of instantie geld lenen van en aan elkaar zonder dat er belemmeringen waren over hoeveelheid geld, de terugbetalings-termijnen en de te berekenen vergoeding voor het lenen. Het werd echter al snel duidelijk dat veel mensen in moeilijkheden geraakten doordat ze of teveel leenden of moeite hadden met het afbetalen van de lening omdat men bijvoorbeeld werkeloos raakte.

De overheid heeft sindsdien stukje bij beetje wetgeving ontwikkelt om ervoor te zorgen dat bepaalde bevolkingsgroepen niet te veel kunnen lenen en dat geldverstrekkers niet teveel mogen lenen aan consumenten.  Door de bancaire crisis van zijn er wereldwijd financiële instellingen omgevallen en vele burgers in problemen gekomen. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat Amerikaanse banken teveel en te hoge hypothecaire kredieten hadden verstrekt aan consumenten die het met geen mogelijkheid terug konden betalen. Tevens is er teveel krediet verstrekt op basis van een te laag onderpand. Hierdoor zijn zowel banken als consumenten in grote problemen gekomen waardoor er wereldwijd een enorme financiële crisis is ontstaan en daardoor ook een economische recessie.

Wat is de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ?

Door de crisis heeft de Nederlandse overheid het beleid verder aangescherpt. Het lenen van geld is in Nederland daardoor moeilijker geworden, het risico dat zowel de kredietverstrekker als de consument lopen om in verdere financiële problemen te komen is echter hierdoor wel stukken minder geworden.  De rol van een controlerende of adviserende instanties als de Autoriteit Financiële Mededinging (AFM) en het Bureau voor de Krediet Registratie (BKR) is groter en belangrijker geworden. Een bank of andere kredietverstrekker kan nog altijd zelf de eindbeslissing nemen om een krediet aan een consument te verstrekken die niet volledig aan alle eisen voldoet, echter een bank kan uiteindelijk wel aansprakelijk worden gesteld door consumenten indien er onzorgvuldig wordt gehandeld. Voorbeelden zijn er ten overvloede zoals het debacle met de DSB-bank, maar ook de talloze aandelenlease-constructies bleken achteraf niet verantwoord aan de man te zijn gebracht waardoor er via consumentenorganisaties claims zijn ingediend bij de financiële instellingen.

Geld lenen in Nederland is strikt en zeker momenteel niet gemakkelijk, maar toch zijn er oplossingen voor elke  (financiële) situatie waarin een consument zich bevindt, hierover meer in de andere artikelen.

Goedkope leningen voor alleenstaanden

In sommige situaties is het noodzakelijk als alleenstaande om direct over geld te beschikken. Sparen en afwachten hebben dan geen zin meer. Deze situatie is natuurlijk verre van ideaal, maar onvermijdelijk. Het enige dat u nu als alleenstaande nog kunt doen, is ervoor zorgen dat u de beste lening voor uw situatie afsluit. Daarvoor zijn een aantal kenmerken.

Welke lening is het beste?

Welke lening is het beste

Om snel geld te lenen moet u van tevoren een aantal factoren naast elkaar leggen. Uw inkomen, de vaste maandelijkse lasten, leeftijd, lopende leningen en krediet verleden. Aan de hand hiervan kunt u het beste een keuze maken, door te bepalen welke lening hier het beste op aansluit.

Persoonlijk krediet.

Het persoonlijk krediet is één van de goedkoopste vormen van geld lenen. Lenen is nog nooit zo makkelijk geweest. Nu we internet hebben kunnen we met een enkele druk op de knop over alle informatie beschikken die we willen hebben. Leningen zijn binnen hand bereik. Online kun je veel informatie vinden en zelfs persoonlijke leningen afsluiten. De drempel om geld te lenen als alleenstaande is daarom een stuk lager komen te liggen.

Pluskrediet

Speciaal voor alleenstaande mensen tussen de 60 en 65 jaar, is het pluskrediet ontworpen. Het pluskrediet is afgeleid en gebaseerd op het doorlopend krediet. Zo kunnen ook mensen die ouder zijn dan 60 een doorlopend krediet afsluiten. Omdat het gaat om een zogenoemd consumptief krediet, zal het geld gebruikt kunnen worden voor de aanschaf van een nieuwe auto, wasmachine of een vakantie. Zo kunnen ook 60-plussers genieten van de voordelen van de doorlopende lening en een stuk ruimer leven.

Voordeel krediet.

Wie als alleenstaande een koopwoning heeft, kan een doorlopend krediet afsluiten tegen een lage rente. Dit wordt dan het voordeelkrediet genoemd, omdat de rente een stuk lager ligt. Dit geld kan gebruikt worden om aan het huis te besteden. Van tevoren wordt een maximum kredietsaldo afgesproken met de bank. Zo beschikt de lener over extra financiële middelen en de zekerheid dat er niet meer op genomen kan worden dan is afgesproken. Net als bij het doorlopend krediet kunnen afgeloste bedragen opnieuw worden opgenomen.

Annuïteitenlening

Bij een annuïteitenlening vinden de maandelijkse betaling van de rente en die van de aflossing plaats door middel van annuïteiten. Dat betekent dat periodiek steeds hetzelfde bedrag wordt betaald aan de bank of kredietverstrekker. Deze lening houdt zichzelf in evenwicht wat betalingen betreft, omdat de annuïteit een aflossingsdeel bevat. Daardoor daalt de periodieke verschuldigde rente, maar worden de aflossingen steeds groter.

Advies

Bovenstaande informatie dient als advies bij het vinden van de juiste lening. Om nog beter voorbereid te worden kun je op het internet op zoek naar meer informatie. Via deze website hopen we dat die informatie binnen handbereik ligt. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd bij een bank of kredietverstrekker langs gaan. Zij zullen je informatie kunnen geven die van toepassing is op je eigen situatie. Zelfs als er geen tijd is om de aanvraag van procedures af te wachten, is het ook nog mogelijk om geld te lenen. Houd er dan wel rekening mee dat de hoogte van de rente erg hoog kan zijn, en dus veel verschilt van andere leningen.

Offerte

Om te controleren welke lening het beste is, is het het makkelijkst om bij een of meerdere onafhankelijke instellingen een offerte aan te vragen en deze met elkaar te vergelijken. Vervolgens kiest u de gunstigste lening.

wanneer sta je bkr geregistreerd

Voorwaarden BKR

Wanneer moet een deelnemer van het BKR gegevens toetsen of registreren bij het BKR ?

1. Wanneer u een bedrag van meer dan € 500 leent;

2. Wanneer u dat bedrag voor een periode van meer dan 3 maanden leent

3. Wanneer u een natuurlijk persoon bent (bedrijfsleningen worden niet in het BKR opgenomen)

Bellen en BKR

De financiële waarde van een GSM abonnement gaat vaak boven de € 500 uit (contracten worden vaak afgesloten op basis van minimaal 12 maanden) en de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van meer dan 3 maanden, derhalve wordt een GSM abonnement ook geregistreerd bij het BKR. Dit geldt dan alleen voor de postpaid abonnementen en niet voor de prepaid abonnementen. Indien u geïnteresseerd bent in bellen zonder bkr kunt u hier klikken. U dient zich dus te beseffen dat een eenvoudig GSM abonnement voor lange tijd geregistreerd staat.

Achterstand code BKR

Het Bureau voor de Krediet Registratie hanteert verschillende codes om achterstanden aan te geven van de geregistreerde leningen en consumenten.

In eerste instantie hanteert het BKR de zogenaamde

A-codering. (A van Achterstand). De deelnemers zijn verplicht u vooraf te waarschuwen dat de achterstand bij het BKR wordt gemeld als u langer wacht met betalen. Het moment waarop deze melding plaatsvindt, hangt af van de soort overeenkomst. Deze periode tussen het moment dat de betalingsachterstand ontstaat en het moment waarop deze bij het BKR wordt aangemeld, varieert tussen de twee en vier maanden. Bij een aflopend krediet gebeurt dit bijvoorbeeld na twee maanden. Officieel heet het melden van een achterstand een ‘Achterstandsmelding’.

Een achterstand wordt altijd geregistreerd, ongeacht de hoogte van de achterstand. Dit geldt ook voor gsm-abonnementen. Hebt u uw achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar bij het BKR . Een ‘H’ van Herstel bij de betreffende overeenkomst geeft dit aan. De ‘H’ wordt alleen vermeld als de overeenkomst doorloopt. Als u de achterstand hebt ingelopen en daarmee de overeenkomst heeft beëindigd, wordt een eindedatum bij de overeenkomst geplaatst. De ‘A’ van Achterstand blijft met de eindedatum zichtbaar bij de betreffende overeenkomst. Vijf jaar na de eindedatum verdwijnen uw gegevens over de beëindigde overeenkomst automatisch uit het bestand. Dus ook de ‘A’.

Geld lenen binnen 1 dag is nog nooit zo gemakkelijk geweest!

Heeft u behoefte aan snel contant geld. Je wilt makkelijk geld lenen omdat je een tekort hebt aan geld en er rekeningen zijn die betaald moeten worden? Geld lenen binnen 1 dag kan! Er zijn verschillende kredietverstrekkers die een minilening kunnen verstrekken binnen 1 dag, of zelfs binnen 5 of 10 minuten. Direct geld lenen via internet is helemaal van deze tijd. Ook online geldverstrekkers vergelijken kan gemakkelijk via internet via de websites van de kredietverstrekkers zelf of via vergelijkingswebsites. Vraag en vergelijk offertes op voor geld besparen.

geld lenen binnen 1 dag

Binnen 1 dag geld lenen.

Iedereen kan in een situatie worden aangetroffen waarin nood zich voordoet. Je moet snel geld betalen en wachten op de betaaldag kan niet. Misschien is de auto kapot. Misschien moet je betalen voor een medische factuur. Misschien moet u een stuk speelgoed te kopen voor uw kinderen. Er zijn vele redenen waarom we plotseling behoefte aan wat extra geld. Hoe snel kun je het geld nodig hebben? Minder dan 24 uur zou snel genoeg zijn voor jou? Binnen 1 dag geld lenen kan bij de geldschieters zoals je hier kan terug vinden, Zij kunnen geld storten op uw bankrekening zo snel als de volgende dag, nadat de aanvraag is goedgekeurd. De eerste stap om geld te lenen is vaak de voltooiing van een applicatie. U hoeft niet te rijden naar een bank invullen van een aanvraag. In plaats daarvan wordt de aanvraag afgerond online. U kunt de volledige uitvoering doen vanuit de comfort van uw huis. Het maakt niet uit of u de aanvraag met uw pyjama aan midden van de nacht doet.

De aanvraagprocedures zijn vaak online beschikbaar: 24 uur per dag 365 dagen per jaar. Wanneer u contant geld nodig hebt, zijn de online kredietverstrekkers altijd online bereikbaar. De aanvraagprocedure voor snel geld lenen is zeer eenvoudig. Kredietverstrekkers vragen veelal om een aantal fundamentele gegevens, zoals uw identiteit en inkomen. Zo kan uw naam, adres, rijbewijs, sofi-nummer en andere elementaire informatie gevraagd worden kan je geld lenen binnen 1 dag. Sommige kredietverstrekkers zijn hier een stuk flexibeler in. Zodra je de applicatie hebt ingevuld krijg je vaak een onmiddellijke reactie in de vorm van een bevestiging per email. Als u voldoet aan de gevraagde eisen, dan wordt veelal de lening binnen enkele minuten goedgekeurd. De eisen zijn heel eenvoudig. Je moet 18 jaar of ouder zijn, hebben een stabiele bron van inkomsten en een rekening-courant. Geld zal op de volgende werkdag worden gestort op uw bankrekening. Als u snel geld nodig hebt, dan kan een minilening de oplossing zijn.

Aanvragen Geld lenen binnen 1 Dag

Worstelen met slecht krediet? Maak je geen zorgen! Zelfs met minder dan perfect krediet kunt u vaak geld lenen bij de kredietverstrekkers die een minilening in hun assortiment hebben. Deze kredietverstrekkers doen namelijk vaak geen bkr toetsing. Wil je snel geld lenen en het geld direct op je rekening? Dan is het via onze website mogelijk om snel in contact te komen met verschillende kredietverstrekkers.

Advies om geld te lenen

Het is belangrijk om veel te weten te komen over de verschillende leen vormen. Als consument zijnde is het niet vreemd om niet te weten welke vormen van lenen er zijn. Toch is het belangrijk om toch alvast wat meer kennis op te doen over deze leen vormen. Daarom hebben we besloten om een site op te zetten die gericht is op het geld lenen bij banken en de krediet vormen.

Belangrijkste lening advies.

Advies om geld

Er zijn aardig wat leen vormen. Maar de meest voorkomende leenvorm is toch wel de persoonlijke lening. Bij deze leenvorm is alles eigenlijk al vooraf geregeld. Zo is bekend wanneer welk bedrag afgelost moet worden en is er een maximum wat geleend kan worden. Wat ook nog kenmerkend is voor de persoonlijke lening is dat als een bedrag afgelost het niet meteen weer opnieuw geleend kan worden. Er zit dus echt een limiet aan. Wilt u meer weten over de persoonlijke lening dan raden wij aan om hier eens te kijken op deze persoonlijke lening pagina.

Behalve de persoonlijke lening komt ook het doorlopend krediet er veel voor. Het doorlopend krediet lijkt erg veel op een persoonlijke lening maar bij het doorlopend krediet kan vaak zonder boete te betalen al voortijdig afgelost worden. Maar het grootste verschil tussen het doorlopend krediet en de persoonlijke lening is toch wel dat het doorlopende krediet het voordeel heeft dat afgeloste bedragen meteen weer opnieuw geleend kunnen worden. Mocht u meer willen weten over het doorlopend krediet dan raden wij u aan om eens een kijkje te nemen op deze doorlopend krediet pagina.

Een steeds populairder wordende leen soort is het minikrediet, ook vaker minilening genoemd. Bij deze leningen kunt u vaak renteloos en soms zelfs kosteloos kleine bedragen lenen die een relatief korte looptijd hebben. Dit onderwerp wordt ook op de mini krediet pagina op deze site besproken maar we hebben ook aanvullende informatie op onze pagina over een minileningen aanvragen.

Behalve deze veel voorkomende leenvormen hebben we ook een aantal zaken opgesomd waarop gelet dient te worden bij het lenen van geld. Deze pagina geeft onder andere advies over geld lenen.

Een paar tips voor veilig te lenen

Overweegt u geld te gaan lenen? Lees dan eerst onze tips en bezoek de websites die wij u adviseren.

Spaargeld eerst aanspreken
Heeft u spaargeld, dan is het verstandig om dit eerst aan te spreken. Het kost u niets (op de langere termijn).

Keuzes maken: sta sterk in je schoenen
Onthou, keuzes maken voor welke lening en waar, doet u zelf! Laat u nooit overhalen of beïnvloeden door een kredietverstrekker. Leen altijd wat je eerst in gedachten had, laat je niet meer aanpraten.

Neem de tijd
Neem de informatie mee naar huis en beslis nooit direct. De volgende dag denkt u er wellicht anders over.

Let op: zijn ze betrouwbaar?
Is de kredietverstrekker bekend en betrouwbaar? Google op de naam en kijk wat de ervaringen zijn. Check ook bij de AFM of de partij niet op de waarschuwingslijst staat. Vertrouw je het niet? Help anderen en meld het bij de AFM (zie onderaan deze pagina).

Pas op met lage actie rentes

U weet dat reclame bedrieglijk kan zijn. Zo worden er ook vaak zeer aantrekkelijke leningen aangeboden met (echt) de laagste rente. Het betreft hier dan vaak variabele rentes en deze kunnen (en worden bijna altijd) na verloop van tijd verhoogd worden.

Stel de aankoop uit
Wellicht kunt u maandelijks wat geld overhouden en dat bedrag sparen. Kijk dan of u de aankoop kunt uitstellen.

Past een lening wel in uw budget
Lenen kost geld, zo simpel is het. Een lening geeft een maandelijkse aflosverplichting. Past een dergelijke aflossing wel in uw maandelijkse inkomstenpatroon? Met de Risicometer Lenen van het Nibud kunt u dat snel en makkelijk controleren. Verder kunt u ook een overzicht maken van inkomsten en uitgaven met de volgende punten er in verwerkt:

 • De huur of hypotheek
 • Gas, water en elektra
 • Boodschappen (voedsel, kleding, verzorgingsproducten)
 • Overige vaste lasten (telefoonrekening, internetkosten, studiekosten)
 • Ongeveer honderd euro voor eventuele bijkomende kosten

Levensduur van de aanschaf
Het is zonde als uw lening langer loopt, dan dat het product dat u van dat geld koopt ‘leeft’. Met andere woorden: koopt u een TV die nog twee jaar meegaat met een lening waar u drie jaar aan vast zit, dan is dat niet handig.

Bezoek ook:

AFM
De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Het is een onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Ga naar de website en lees de adviezen over lenen van de AFM.

NIBUD
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. Het Nibud richt zich daarbij vooral op consumenten, maar ook op professionals die werken bij de overheid en de financiële en maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast doet het Nibud onderzoek naar de geldzaken van consumenten.

Los uw lopende lening altijd op tijd af.

Kopen op aflossing, een nieuwe trend. Tegenwoordig kan je via: Dixons, Media markt, Saturn, Prijstopper, De Harense Smid kopen op aflossing. Kopen op aflossing kan gezien worden als een soort lening. Het gehele bedrag wordt bij het kopen van een bepaald iets niet direct betaald, maar in meerdere delen afgelost. Organisaties als Primeline geven je eigenlijk een zelfde soort mogelijkheid, omdat je eerst koopt en daarna pas begint met betalen. Het nadeel van deze type kleine leningen is dat er vaak administratie- of rentekosten berekend worden. Kopen op aflossing is dan ook alleen verstandig als de aankoop echt gedaan moet worden en het dus een noodzakelijk goed betreft. Voor andere aankopen kan beter gewoon gespaard worden: met sparen draagt men gen risico.

Hierbij worden er verschillende aanbiedingen gedaan: Het 10x plan, Helft nu/helft later, Betaal pas in 2016.

Het 10x plan werkt als volgt: Na de éénmalige €39.95 administratie kosten krijgt u het product mee. Het termijnbedrag wordt bepaald door de kosten van het product, als het product €1000.00 kost wordt het termijnbedrag €100.00 per maand. Mochten er maandtermijnen niet afgelost worden, komt hier een boete rente over (variabele rente van gemiddeld 18% op jaar basis).

Helf nu/helft later werkt als volgt: U krijgt het product mee na betaling van de éénmalige €39.95 administratie kosten en €500.00 in contanten. Als het afgesproken termijn afgelopen is (meestal 180 of 365 dagen) ontvangt de koper een factuur van €500.00. Mocht het factuur niet binnen het termijn betaald zijn komt hier een boete rente over (variabele rente van gemiddeld 18% op jaar basis).

Betaal pas in 2016 werkt als volgt: Na de éénmalige €39.95 administratie kosten krijgt u het product mee. Als het afgesproken termijn afgelopen is (meestal 180 of 365 dagen) ontvangt de koper een factuur van €1000.00. Mocht het factuur niet binnen het termijn betaald zijn komt hier een boete rente over (variabele rente van gemiddeld 18% op jaar basis).

Veilig geld lenen een paar handige tips.

Veilig geld lenen.

Veilig geld lenen

Wanneer je geld leent wil je dat natuurlijk zo veilig mogelijk doen. Laat je dus altijd goed informeren voordat je een lening afsluit, zodat er geen addertjes onder het gras vandaan komen. Voorkom hoge maandlasten bij het afsluiten van een lening, hier volgen enkele tips voor veilig geld lening.

Bekijk ten eerste of je huidige financiële situatie de maandlasten kunt betalen. Dit wordt zichtbaar wanneer je de maandelijkse inkomsten aftrekt van de maandlasten. Als je het net wel of net niet haalt, dan is het verstandig om een lager bedrag te lenen. Op deze website kun je een vrijblijvende offerte aanvragen, ga nooit in op het eerste de beste voorstel maar vergelijk kredietverstrekkers (inclusief de kleine lettertjes). Goedkope rentes kunnen ook tijdelijk zijn, en afhankelijk van het soort lening kan je rente verhoogd worden.

Dus als je een lening afsluit zorg ervoor dat je alles dubbel checkt, zo ben je goed voorbereid en is er een kleinere kans dat je in de financiële problemen terecht komt, hier volgen nog enkele tips:

 • Op de websites van de kredietverstrekker kun je een vrijblijvende offerte aanvragen, als je dat bij een paar verschillende kredietverstrekkers doet kun je de offertes met elkaar vergelijken (inclusief de kleine lettertjes).
 • Als je een lening afsluit zorg ervoor dat je alles dubbel checkt, zo ben je goed voorbereid en is er een kleinere kans dat je in de financiële problemen terecht komt.
 • Leen nooit meer geld dan je nodig hebt. Zo voorkom je onnodige kosten.
 • Kies voor de juiste looptijd. Dus als je een lange looptijd kiest krijg je lagere maandlasten. Zo kun je precies de looptijd kiezen die bij jouw financiële situatie past.
 • Kijk goed naar de algemene voorwaarden van de kredietverstrekker. Zorg dat je geen onverwachtse kosten krijgt.
 • Leen alleen als je het geld echt nodig hebt.
 • Denk goed na voordat je een lening afsluit. Misschien moet je gewoon wat meer geduld hebben en gewoon rustig sparen voor je droomkeuken.
 • Lees de financiële bijsluiter en de polis. Zo kom je niet voor verassingen te staan.
 • Als je een lening afsluit, hou je dan aan je aflossings-termijn