Hoe werkt schuldsanering bij de gemeente?

Schuldsanering is een heel belangrijk onderwerp als u wilt lenen met een negatieve BKR registratie. Als u te veel schulden opbouwt, kan u in de schuldsanering terechtkomen. Met schuldsanering kunt u ervoor zorgen dat uw schuld wordt veranderd van een afdwingbare schuld bij de rechter tot een natuurlijk verbintenis.

Wat is nu de schuldsanering?

schuldsaneringAls u het financieel gezien niet meer ziet zitten, kunt u via de gemeentelijke kredietbank van uw gemeente een schuldhulpverleningstraject opstarten. Een bewindvoerder gaat samen met u de schulden aanpakken. Eerst wordt er geprobeerd om een regeling te treffen met de schuldeisers. Als dit niet lukt komt u in aanmerking voor de WSNP (de Wet Sanering Natuurlijke Personen).

Dit begint bij de rechter. U moet eerst een verzoekschrift indienen. Voeg het aangeboden akkoord met de schuldeisers, een kortgeleden loonstrookje (of uitkeringsbewijs), een uittreksel van het geboorteregister en een kopie van uw legitimatiebewijs toe. Ook een nauwkeurig en gespecificeerd overzicht van uw schulden moet worden toegevoegd. Als het verzoekschrift aan alle eisen voldoet, wordt een datum bepaald voor de rechtszaak. In de rechtszaak beoordeelt de rechter uw aanvraag op basis van artikel 288 van de faillissementswet. Hiervoor gelden echter wel een aantal voorwaarden.

1. De schulden die de laatste vijf jaar zijn ontstaan zijn niet door uw toedoen ontstaan. Ze zijn buiten uw schuld ontstaan. Een voorbeeld hiervan is oplichting. Als ze niet buiten uw schuld zijn ontstaan, heeft u de oorzaak onder controle. Bij verslavings schulden kan dit het geval zijn, als u kan aantonen een tijd niet in aanraking te zijn geweest met de verslavingen, maakt u alsnog een kans om in aanmerking te komen voor het WSNP.
2. U moet geprobeerd hebben om een regeling te treffen met de schuldeisers.
3. U moet aantonen dat u geld gaat proberen te sparen voor de schuldeisers. U kunt de rechter hiervan overtuigen door al enkele overtollige producten te verkopen.
4. U mag de afgelopen 10 jaar niet van de WSNP gebruik hebben gemaakt.
5. U kunt niet langer al uw schulden betalen.

Als de schuldenaar, de persoon met de schulden, niet kan aantonen dat hij of zij aan bovenstaande eisen voldoet, dan wordt de aanvraag afgewezen. Als de schuldenaar dit wel kan aantonen, wordt de aanvraag goedgekeurd. De rechter spreekt dan een faillissement uit over de schuldenaar. De goedgekeurde aanvraag wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in een regionale krant. De schuldeisers die zich nog niet gemeld hebben, kunnen dat dan alsnog doen. De rechtbank stelt een lijst van schuldeisers samen, die vorderingen indienen. Dan wordt er een plan samengesteld. Vanaf dat moment staat de persoon eigenlijk onder curatele.

Wat gebeurt er tijdens de WSNP?

Meestal beslaat dit plan een periode van drie jaar. Een eventuele verlenging is mogelijk, alleen als er ingelopen moet worden op een achterstand. Als de persoon zich niet aan de regeling houdt, wordt hij uit het traject gezet. De schuldenaar heeft dan ook vele verplichtingen.

De rechter stelt een bewindvoerder, een rechter-commissaris en een curator aan. De bewindvoerder, het aanspreekpunt, ziet erop toe dat de schuldenaar de opgestelde regels niet overtreed. De afgelopen vijf jaar mag de schuldenaar geen contact hebben gehad om deze bewindvoerder. Een oude advocaat van twee jaar terug is dus niet toegestaan.

De rechter-commissaris houdt toezicht op de bewindvoerder en oordeelt bovendien over alle verzoeken die in een schuldsaneringsregeling worden gedaan, zoals het verzoek om ontheven te worden van de sollicitatieplicht. De curator zal proberen om het inkomen om te zetten in zoveel mogelijk geld. Hij neemt de administratieve zaken over, beheert het geld en opent alle post, ook alle elektronische post. De curator bepaalt welk deel van het inkomen de schuldenaar mag besteden aan noodzakelijk uitgaven.

Er wordt ook een postblokkade ingesteld. Alle post gaat via de curator naar u toe. Dit is om te voorkomen dat u nieuwe schulden maakt, of dat er inkomsten zijn verzwegen. Tijdens de WSNP kan gekozen worden voor budgetbegeleiding, maar ook voor budgetbeheer. Bij budgetbeheer wordt het inkomen volledig beheerd door de bewindvoerder. Een wekelijks bedrag aan leefgeld wordt verstrekt. Dit is rond de € 70. Bij budgetbegeleiding mag de schuldenaar 95% van de voor de schuldenaar geldende bijstandsnorm houden. Het is lastig om hiervan rond te komen, bezuinigen is vaak een vereiste.

Verplichtingen bij de schuldsanering.

Er zijn een aantal verplichtingen voor de schuldenaar bij een schuldsanering en die moeten worden nageleefd tijdens de WSNP. Er zal ten eerste gespaard moeten worden, want er zal in die drie jaar dat de WSNP duurt wel geld voor de schuldeiser moeten vrijkomen. De curator stelt een vrij te laten bedrag in. Dit bedrag zal dus altijd voor de schuldenaar ter beschikking staan als geld om van te leven. Meestal wordt dit bedrag bepaalt in samenspraak met de rechter. Er wordt gekeken naar elke individuele situatie. Vooral de gezinssamenstelling en de vaste lasten zijn hierbij belangrijk. Dan wordt er een bedrag vastgesteld voor de schuldenaar en daarmee dus ook een bedrag voor de schuldeiser. Verandert de situatie van een schuldenaar, dan zal ook het bedrag worden aangepast door diezelfde curator. De schuldenaar is dan ook verplicht om veranderingen door te geven.

De schuldenaar mag daarnaast geen nieuwe schulden laten ontstaan. Een kleine schuld wordt meestal wel toegelaten maar meestal zal bij een bedrag van boven de € 200,- de bewindvoerder de schuldenaar op het matje laten roepen bij de rechter met de kans dat deze uit de WSNP wordt gezet. Ook moet er actief worden gezocht naar (beter betaald) werk. Als het mogelijk is om te werken dan moet de schuldenaar dat ook doen. De rechter zal het vaak verplichten om een baan aan te nemen, ook al zal deze vaak niet naar wens zijn van de schuldenaar. Deze sollicitatieplicht vervalt enkel bij arbeidsongeschiktheid.

Waardevolle spullen moeten worden verkocht. Als de schuldenaar in het bezit is van een koophuis, zal het huis waarschijnlijk verkocht moeten worden. Een TV of een auto wordt vaak ook verkocht, de opbrengsten gaan rechtstreeks naar de schuldeisers.

De schuldenaar, ook wel Sanit genoemd, moet zich aan bovenstaande verplichtingen houden. Gebeurd dit niet dan kan de rechter de regeling beëindigen. De regeling wordt dan stopgezet en de schuldenaar krijgt geen schone lei mee van de rechter.

Na afloop van het traject schuldsanering.

Als de saneringsperiode goed is uitgediend, verstrekt de rechtbank u een schone lei. Dit betekent dat de resterende schulden worden omgezet in een natuurlijke verbintenis. De schulden staan nog, maar groeien niet verder. Een schuldeiser mag deze schulden ook niet meer invorderen. De schuldenaar kan de schulden op een later tijdstip betalen, al is dit niet verplicht. Echter is het soms het geval dat bij de getroffen regeling in de WSNP wordt afgesproken om de schuld die een natuurlijke verbintenis is geworden toch terug te betalen. Het is dan ook zo dat dit vaak als niet meer dan eerlijk wordt gezien en daarom ook meer regel dan uitzondering is.

Bent u de schuldeiser?

En is de schuldenaar zonder uw toestemming toegetreden tot het WSNP? Dan wordt u door de rechter gedwongen om mee te werken met de regeling. Dit heeft als voordeel dat u zeker weet dat de schuldenaar zich drie jaar lang sterk zal inzetten om het geld voor u terug te verdienen. De schuldenaar staat onder strenge begeleiding, u weet dus zeker dat u ook een deel van uw geld terug zult krijgen.

Geld lenen hoeft niet moeilijk te zijn met een lening simulatie!

Het is eigenlijk op z’n minst opmerkelijk te noemen. Dat er nog steeds zoveel mensen voor kiezen om een lening af te sluiten. En dit zonder eerst een lening simulatie uit te voeren. Sinds de komst van het internet is het op verschillende manieren en voor iedereen eenvoudig mogelijk geworden om een lening simulatie uit te voeren. Helaas zijn er ook vandaag de dag nog steeds mensen die denken dat een dergelijke simulatie verplichtingen met zich meebrengt. Maar dat is niet het geval. In zowat alle gevallen dient u zelfs geen persoonlijke gegevens in te vullen voor het uitvoeren van een lening simulatie. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Wat is een lening simulatie?

Wat is een lening simulatie

Een lening simulatie is een soort van module waar u gebruik van kunt maken. En er zal aan de hand van informatie. Die door u wordt ingevoerd aangeven hoe de lening van uw keuze er precies uit zal komen te zien. Dit is belangrijk omdat ook vandaag de dag nog steeds heel wat kredietnemers klachten hebben. Over de manier waarop hun bank een bepaalde lening voorstelt. Een bank is en blijft natuurlijk een onderneming en een onderneming is er op gebrand om winst te maken. Het advies van een bank kan wat dat betreft dan ook wel eens subjectief zijn en dat is natuurlijk niet de bedoeling. U als kredietnemer wilt namelijk alleen maar een goedkope en vooral degelijke lening zonder dat u wakker hoeft te liggen van de voorwaarden die er aan verbonden zijn. Laat dat nu precies zijn wat de lening simulatie voor u kan betekenen.

Hoe kan je dit dan uitvoeren?

Het uitvoeren van een lening simulatie is bijzonder eenvoudig en gaat erg snel. En kan daarbij op zowat elke website van een bank of andere kredietverstrekker worden uitgevoerd. Maar let wel de kostprijs van de door u gekozen lening is sterk afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie. Om een lening simulatie concreet uit te kunnen voeren moet u verder nog in het bezit zijn van een klein beetje informatie. Belangrijk om weten is bijvoorbeeld het bedrag dat u wilt lenen de tijd die u denkt nodig te hebben om het geleende bedrag terug te kunnen betalen en tot slot natuurlijk ook de kredietvorm waar u gebruik van wenst te maken. Met deze informatie is het zonder enig probleem mogelijk om een correcte en degelijke lening simulatie uit te voeren.

Is dit ook interessant om verschillende leningen samen te voegen?

Het samenvoegen van verschillende leningen wordt door kredietnemers op termijn vaak gezien als een uitstekende mogelijkheid om kosten te besparen. Hoewel dat in bepaalde gevallen ook daadwerkelijk het geval is. is dat helaas niet altijd zo. Het is bij het samenvoegen van leningen namelijk belangrijk om er rekening mee te houden dat er niet alleen lagere maandelijkse kosten betaald moeten worden. Maar dat er daarnaast ook eenmalige kosten in rekening worden gebracht. Deze eenmalige kosten moeten als vanzelfsprekend lager zijn dan de kostprijs die u maandelijks kunt besparen. Is dat niet het geval. Dan is het samenvoegen van verschillende leningen als vanzelfsprekend niet interessant.

Een lening simulatie alvorens leningen samen te voegen

Ook dit uitvoeren kan er voor zorgen dat u als kredietnemer tot in detail op de hoogte wordt gebracht van de kosten die verbonden zijn aan het samenvoegen van verschillende leningen. Een lening simulatie heeft echter ook een belangrijk nadeel. De kans dat deze rekening houdt met de kredietvoorwaarden die aan de verschillende leningen zijn verbonden is namelijk erg klein. Maar in de kredietvoorwaarden kan bijvoorbeeld opgenomen worden dat het niet is toegestaan om de lening in kwestie samen te voegen met andere kredieten. In een dergelijk geval heeft u dan ook geen andere mogelijkheid dan de bestaande lening op te zeggen en een nieuwe overeenkomst met de bank af te sluiten. In dit geval moet u helaas wel steeds rekening houden met een boete die wordt aangerekend voor het vroegtijdig afbreken van de kredietovereenkomst.

Is dit interessant of niet?

Bovenstaande brengt ons natuurlijk meteen bij de hamvraag van dit artikel. Is het samenvoegen van leningen nu al dan niet interessant? Dit is afhankelijk van situatie tot situatie. In bepaalde gevallen is de kostprijs die u maandelijks kunt uitsparen zo hoog dat het wel degelijk interessant is om meerdere leningen samen te voegen. In andere gevallen is dat weer niet zo waardoor het samenvoegen van leningen u met nog hogere kosten zou opzadelen. Het spreekt voor zich dat dit in geen geval de bedoeling kan zijn. Denk er dus goed over na alvorens leningen samen te voegen.

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering moet ik kiezen?

arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezenAls je tijdelijk uit de running bent door ziekte of een ongeval is dit erg vervelend. Gelukkig kan je financieel rekenen op een vergoeding, tenminste als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering moet je kiezen en hoe kom je tot de juiste keuze? Per verzekeraar kunnen de vergoedingen verschillen, dus is het belangrijk om de verzekeringen met elkaar te vergelijken. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een belangrijke verzekering die in het geval van ziekte of een ongeval onmisbaar is. Het is dan ook de moeite waard om je hierin te verdiepen zodat je goed beschermd bent tegen verlies van inkomen. Door research, vooronderzoek en advies van anderen kun je veel te weten komen over de diverse opties.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering een succesvolle re-integratie
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan je rekenen op een beter re-integratie. Het kan lastig zijn om na een lange tijd je werk weer op te pakken en hulp hierbij is dan ook erg fijn. Bij elke verzekering kan je kijken in welke mate hulp wordt aangeboden en welke verzekering hierin het beste aansluit op jouw wensen. Re-integreren kan enige tijd in beslag nemen zijn en dan is passende begeleiding geen overbodige luxe. Het zorgt ervoor dat je sterker in je schoenen staat en je je goed voelt in wat je doet. Je weet nooit of je in de toekomst nog een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig zult hebben en dan is het wel fijn als je er een hebt. Met voldoende steun en goede zorg kun je zelfs beter functioneren in je werk dan voor je ziekte. Je beseft hoe waardevol het is om te kunnen werken en om gezond te zijn.

Sterker met steun
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan je in alle tijden veel steun bieden. Als je ziek bent, dan kun je op de verzekering terugvallen, als je een ongeval hebt gehad, maar ook als je gezond bent en hulp nodig hebt op het werk. Maandelijks een lage premie betalen is dan ook verstandiger dan geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is een hele geruststelling als je weet dat je kunt rekenen op de juiste vergoedingen wanneer je te maken krijgt met iets wat je niet voorzien had. Door je zaken op orde te hebben en het riscio zo klein mogelijk te maken dat je niet kan functioneren op je werk, vergroot ook je zelfvertrouwen. Door bijvoorbeeld begeleiding en steun bij veranderingen, ben je weerbaarder en weet je beter om te gaan met onverwachte gebeurtenissen. Gelukkig kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering jou hier ook bij helpen. Door om je heen na te vragen bij verschillende mensen kun je een beeld vormen over diverse verzekeringen. Ook kan het vergelijken van vergoedingen en premies je goed verder helpen bij het maken van een keuze. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die je eigenlijk niet kunt missen als je werkt en je staat sterker in het arbeidsveld als er iets naars zou gebeuren. Gelukkig kun je door de juiste maatregelen te nemen, een verlies van inkomen voorkomen. Op een eenvoudige manier kun je op lange termijn veel kosten besparen.

Lenen met een negatief BKR kan dus wel.

Om tegenwoordig nog te lenen met negatief BKR moet je toch wel heel wat uit de kast halen. Gelukkig zijn er nog een aantal methodes die je kunt gebruiken. Veel mensen zullen je dan ook vertellen dat geld lenen met een negatieve BKR niet kan, maar dat is onzin. Het kan wel degelijk.

Minilening Zonder BKRLaten we starten bij de makkelijkste optie; de minilening. Een minilening is een kleine lening die vrijwel iedereen kan afsluiten omdat er geen BKR toetsing bij speelt. Het mooiste van de minilening is dat het een van de snelste vormen van krediet is die er bestaan. Maar het heeft niet alleen voordelen. Een minilening heeft als eigenschap dat je niet rustig aan kunt doen met aflossen. Het is mogelijk om binnen 24 uur geld te lenen ondanks een negatief BKR, maar je zult ook binnen 2-3 weken moeten terugbetalen. En als je niet terugbetaalt zijn ze bepaald niet blij met je. Deze mensen weten echt wel hoe ze een rekening moeten collecteren en zullen je dan ook echt het leven zuur maken als je niet op tijd bent.

Maak dus voor jezelf de afweging of je dit wilt gaan doen. Het is altijd de vraag hoe hard je het nodig hebt. Lenen is een middel waar je voorzichtig mee moet zijn en met name een minilening verdient wat nadenkwerk voor je het gaat doen. Check altijd of je op korte termijn voldoende inkomen binnenkrijgt want het is gewoon ontzettend jammer als je tegen boetes aan zou lopen die eigenlijk onnodig zijn. Geld lenen zonder BKR kan dan wel, maar als je het kunt vermijden, doe het dan. Het is niet goedkoop.

Een tweede optie waar je voor zou kunnen gaan is de particuliere lening. Er zijn heel wat particulieren die bereid zijn om geld uit te lenen, uiteraard tegen betaling van rente en kosten. Als je deze mensen wilt vinden is je beste optie een landelijk dagblad zoals De Telegraaf. Blader naar de rubrieksadvertenties en daar kom je vrijwel dagelijks aanbiedingen tegen om snel geld te lenen van een particulier. Bij dit soort leningen maakt het weinig uit dat je een negatief BKR hebt, maar ze zijn niet goedkoop. De reden is dat dit soort leningen natuurlijk meer risico met zich meebrengen dan een lening aan iemand die nog geen negatief BKR heeft. Het gaat hen natuurlijk ook om winst maken.

Als je besluit met een particuliere leningverstrekker in zee te gaan, zorg dan dat je duidelijke afspraken op papier hebt. Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je een verplichting aangaat waar je onmogelijk aan kunt voldoen en dan heb je de poppen aan het dansen. Ga dus niet te makkelijk om met geld lenen. Makkelijk geld lenen leidt tot terugbetalingsproblemen, dus enig denkwerk is wel een idee.

Lenen met een negatief BKR kan dus wel, maar je zult het anders moeten doen als bij een standaard lening. Als je het bovendien van plan bent en je hebt het nodig, wacht dan niet te lang. Er zijn verregaande plannen van de overheid om een rem te zetten op leningen met BKR vanwege het feit dat zij vinden dat het niet eerlijk is dat er veel rente wordt gevraagd. De minilening wordt dus met uitsterven bedreigd, maar naar alle waarschijnlijkheid zal de particuliere lening wel blijven bestaan.

Bereken online uw lening met een lening simulatie

hoeveel kan ik lenenIndien u een lening wilt gaan afsluiten is het belangrijk om te berekenen hoeveel geld u kunt lenen. Daarnaast is het ook belangrijk om te berekenen wat uw (maandelijkse) lasten zullen zijn. Voor zowel u als voor de kredietverstrekker is het belangrijk dat u op een verantwoorde wijze geld leent en dus niet te veel geld leent. Overigens bestaan er verschillende leenvormen,. Een aantal bekende leenvormen zijn het persoonlijk krediet, de hypothecaire lening en de autolening. Overigens dient u bij het afsluiten van een lening rekening te houden met het onderscheid tussen de variabele rente en de vaste rente. Uiteraard biedt het lenen met een vaste rente meer zekerheid, bij een variabele rente weet u namelijk niet hoe de rente zich zal ontwikkelen. Omdat er verschillende kredietverstrekkers actief zijn in Nederland is het verstandig om verschillende offertes op te vragen. Zo weet u zeker dat u niet teveel betaald voor uw lening. Het is overigens erg eenvoudig om de maximale hoogte van de lening te berekenen bij de verschillende kredietverstrekkers.

Het is belangrijk om goed de maandlasten die gepaard gaan met de lening te berekenen. U wilt natuurlijk niet in de problemen komen met het aflossen van de lening en het betalen van de rente. Het is dan ook belangrijk dat u niet te veel leent. Het is erg eenvoudig om op uw maandelijkse inkomsten en uitgaven op papier te zetten en aan de hand hiervan te bepalen hoeveel u maandelijks kunt betalen aan aflossing en rente. Bedenkt u ook in hoeveel tijd u de lening wilt aflossen. Indien u bijvoorbeeld een lening met een aflossingsperiode van 20 jaar aangaat, zult u gedurende een lange tijd aan de lening vastzitten. De hoogte van de rente verschilt vaak tussen de verschillende kredietverstrekkers. Vergelijk daarom ook de hoogte van de rente tussen de verschillende kredietverstrekkers.

Wilt u een persoonlijke lening berekenen?

Een persoonlijke lening wordt doorgaans gebruikt voor een specifiek doel. Dit kan bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe keuken zijn. Op de lening van deze aanbieders kunt u een aantal zaken berekenen. Zo kunt u bijvoorbeeld de maximale hoogte van de persoonlijke lening berekenen. Ook kunt u het termijnbedrag berekenen. Wist u trouwens dat er veel meer zaken belangrijk zijn indien u een persoonlijke lening gaat aanschaffen. Zo is het verstandig om naast het berekenen van de lening die in uw geval het gunstigst is ook te kijken naar zaken als het wel of niet kwijtschelden van de restschuld bij overlijden. Leest u daarom goed de voorwaarden van de kredietverstrekker door.

Een autolening is een lening waarmee u de aankoop van een auto kunt financieren.

Een autolening wordt ook wel een autofinanciering genoemd. Indien u overweegt om een autolening af te sluiten is het belangrijk om te berekenen wat de maandelijkse lasten van de autolening zijn. Bij een autolening geldt overigens doorgaans de auto zelf als onderpand. Een autolening lijkt erg op een normaal doorlopend krediet. Indien u een auto wilt financieren met een lening kunt u er dus ook voor kiezen om een doorlopend krediet af te sluiten.

Ga overigens niet voor de eerste de beste kredietverstrekker. Vergelijk dan ook goed de voorwaarden alsmede de hoogte van de rente. 1% renteverschil op jaarbasis is een groot verschil, helemaal als de lening een groot bedrag betreft. Vraag daarom offertes aan bij verschillende kredietverstrekkers. U kunt beter goed geïnformeerd een weloverwogen beslissing nemen, dan overhaast te kiezen voor een te dure lening voor uw auto.

Bent u van plan om een hypothecaire lening af te sluiten?

Bereken dan eerst de maximale hoogte van de hypothecaire lening en de maandelijkse hypotheeklasten behorende bij de hypothecaire lening. Er zijn vele verschillende hypotheekvormen. Hierbij valt te denken aan de aflossingsvrije hypotheek, krediethypotheek, lineaire hypotheek, annuïteitenhypotheek, beleggingshypotheek, traditionele levenhypotheek, spaarhypotheek en spaarbeleggingshypotheek. Deze hypotheekvormen verschillen soms erg van elkaar, daarom is het belangrijk om een berekening uit te voeren voor de hypotheekvorm waar u gebruik van wenst te maken.

Op de website van kredietverstrekkers kunt u overzichtelijk een berekening maken van een hypothecaire lening die u wenst af te sluiten. Wat voor hypotheekverstrekkers met name van belang is bij het berekenen van de hoogte van de hypotheek zijn het loon van u en eventueel van uw partner. Ook eventueel eigen geld is van belang bij het berekenen van de hoogte van de hypothecaire lening. Tevens dient opgemerkt te worden dat het bedrag dat u kan lenen met een hypothecaire lening kan verschillen voor de aankoop van een bestaande woning ten opzichte van de aankoop van een bestaande woning. Doorgaans kunt u voor een bestaande woning een hogere hypotheek krijgen. Dit komt doordat banken rekening houden met dubbele rentelasten en overige kosten bij de financiering van nieuwbouwwoningen.

Indien u duidelijk heeft welk bedrag u wilt en kan lenen, dan bent u er zeker van dat u de (maandelijkse) lasten zonder problemen kan dragen. U kunt dan besluiten om over te gaan tot het afsluiten van de lening van de lening.

Wat is een snelle minilening?

Een minilening is een snelle en makkelijke manier om een klein geldbedrag te lenen. Het overkomt iedereen weleens dat de maand net wat te lang duurt en u wat krap bij kas komt te zitten. Of er gaat onverwacht iets kapot maar u kan dit niet direct vervangen omdat het salaris bijvoorbeeld nog niet is overgemaakt. In dit soort gevallen kan men overwegen om een minilening af te sluiten. Bij dit soort mini leningen gaat het vaak om bedragen variërend van € 100 tot € 750 euro welke dan weer binnen 3 a 4 weken terugbetaalt dienen te worden.

Er zijn op het internet tal van kredietverstrekkers welke een dergelijke snelle minilening aanbieden. Zoals het met elke lening het geval is, dus ook met een minilening, kost geld lenen geld. Op deze website kunt u verschillende aanbieders van snelle minileningen bekijken en treft u er ook informatie over de kosten van een dergelijke minilening, de looptijd en hoe snel u over de minilening kan beschikken. Zodat wanneer u overweegt een minilening af te sluiten, dit op een wel overwogen manier kan doen en dat u weet wat de kosten van de minilening zijn wanneer u deze weer dient af te lossen. Om zo onverwachte verrassingen te voorkomen.

Door de invoering van de wetgeving medio 2011 betreffende het aanbieden van een minilening, is het aantal minilening verstrekkers ook behoorlijk afgenomen. Deze aangepaste wetgeving zorgde ervoor dat hoge rentes die gevraagd konden worden voor een minilening, verleden tijd zijn. Het gevolg was dat een aantal minilening aanbieders hun deuren moesten sluiten. Een klein aantal aanbieders van de minileningen zijn op dit moment nog blijven bestaan.

De huidige kredietaanbieders hebben hun bedrijfsvoering behoorlijk moeten aanpassen, samen met de kosten die er werden gevraagd voor een minilening. Dit zorgt ervoor dat er op dit moment een klein aantal aanbieders zijn van minileningen die conform de nieuwe wetgeving deze kleine leningen mogen aanbieden. Deze huidige aanbieders staan onder streng toezicht van de diverse instanties zoals de AFM, om te controleren of deze instanties zich wel aan de regels blijven houden.

Het aanbod van minilening verstrekkers is behoorlijk beperkt geworden sinds dit jaar 2011. Maar toch kan het kiezen van een verstrekker voor het afsluiten van een minilening lastig zijn. De oorzaak hiervoor is vaak de toch wel vage en onduidelijke voorwaarden. In eerste instantie kan een minilening niet erg prijzig lijken. Echter zal het niet de eerste keer zijn dat er bij het terugbetalen ineens extra kosten bij komen, die je bij het afsluiten niet het gezien. Deze kosten staan vaak wel vermeld, maar hiervoor zal je echt de voorwaarden en de website erg grondig moeten doorzoeken. Vaak wordt dan pas duidelijk welke kosten er werkelijk worden gerekend en wat de overige voorwaarden bij een minilening verstrekker zijn. Dit is lang niet bij elke verstrekker het geval, er zit wel verschil in de transparantie tussen de verschillende minilening verstrekkers.

Het zoeken naar alle voorwaarden en kosten is een tijdrovend karwei, op deze website hebben wij alles al uitgezocht. Op deze website is bij de verschillende minilening verstrekkers precies te vinden hoe de spreekwoordelijke vork in de steel zit. Bij elke verstrekker kan je vinden hoe de hele gang van zaken in zijn werk gaat bij het aanvragen van een minilening. Ook is er precies te lezen wat de kosten zijn voor het afsluiten van het minilening samen met wat eventueel de boetes zijn bij het te laat aflossen van het krediet.

Op een verstandige wijze een snelle minilening afsluiten.

snelle minilening

Ook al is het heel makkelijk om snel een minilening af te sluiten, doet u dat wel op een verstandige wijze. De kosten die in rekening worden gebracht wanneer u onverhoopt niet in staat bent de lening binnen het gestelde termijn terug te betalen zijn torenhoog! De onderstaande folder “Verstandig Lene van de AFM kan u helpen te bepalen of het voor uw situatie verstandig is een lening af te sluiten.

Het mag duidelijk zijn dat deze website bedoelt is om informatie te geven over de verschillende aanbieders van de minileningen. Echter is het niet de bedoeling om dit zoveel mogelijk te gaan doen. Het is enorm belangrijk dat wanneer u besluit een minilening af te sluiten, dit alleen doet wanneer u op de hoogte bent van alle kosten en voorwaarden. Zodat u van te voren weet wat u kan verwachten bij een dergelijke lening. Verder is het ten zeerste aan te raden alleen een lening af te sluiten als u zeker weet dat u deze binnen de gestelde termijn kan terugbetalen. Niets is vervelender als in de situatie te komen dat u de lening niet kan terugbetalen en vervolgens boetes en wellicht zelfs de deurwaarder op bezoek krijgt. Doe u zelf een plezier en sluit alleen een lening af wanneer u deze ook daadwerkelijk kunt terugbetalen!

Het artikel wil ik afsluiten met een kleine waarschuwing wanneer je besluit een minilening af te sluiten. Deze kosten namelijk altijd geld! Zorg ook altijd dat het geleende bedrag altijd op tijd afgelost kan worden. De boetes zijn vaak erg hoog voor te laat aflossen!

Handige informatie over Geld lenen

Ook is tegenwoordig “online geld lenen” populair. Dit is vooral zo omdat het erg makkelijk is om alles thuis achter de computer zelf te regelen. Maar weet u wel zeker dat u de juiste procedure heeft toegepast? Online lenen heeft naast de voordelen ook enkele nadelen. Lees deze ook op onze site voordat u besluit om geld te lenen via het internet.

TEGENWOORDIG KUNT U GELD LENEN OP HET INTERNET.

Handig Geld lenen Het kan zijn dat wanneer u geld wilt lenen, dat u niet precies weet wat hierbij van belang is. Het is dus enorm belangrijk dat u voordat u geld gaat lenen informatie verzamelt. Daarvoor is deze website de ideale website. Hier kunt u namelijk terecht voor alle informatie, tips en adviezen over leningen afsluiten. Bovendien biedt deze website ook informatie over alle mogelijkheden die geld lenen met zich meebrengt, welke risico’s aan geld lenen verbonden zijn en welke keuze het allerbeste is bij het lenen. Let er vooral op dat geld lenen geld kost.

Het is belangrijk dat u weet welke lening bij uw wensen past. Zo hebben alle doelen andere leningen. Vooral de hoogtes van rentes kunnen bepalend zijn welke lening u zult afsluiten. Op internet kunt u namelijk al een lening vanaf 4,5% afsluiten, terwijl dit bij uw bank pas vanaf 7% kan.

Er zitten een paar belangrijke verschillen aan elke lening. Ook heeft elke lening andere eigenschappen. Deze bepalen of de lening past bij uw doeleind. Sommige vormen van lening komen u vast bekend voor, zoals:

    • Persoonlijk lenen, bijvoorbeeld voor een keuken
    • Een doorlopend krediet, omdat u wat reserve wilt
    • Een minilening, bijvoorbeeld als u een klein bedrag nodig heeft
    • Een hypothecaire lening, bijvoorbeeld voor een huis

Deze vormen van lening komen onder consumenten het meest voor. Een persoonlijke lening en een doorlopend krediet hebben ongeveer hetzelfde principe, maar de eigenschappen van deze twee hebben niets met elkaar te maken. Bovendien kunt u deze vormen van lening niet voor elke aankoop gebruiken. U kunt bijvoorbeeld geen huis met deze leningen kopen. Maar wat kunt u dan wel met een persoonlijke lening of een doorlopend krediet? En wat onderscheidt deze 2 meest populaire vormen van geld lenen van elkaar?

PERSOONLIJKE LEENVORM VAN ONLINE GELD LENEN 
De meest voorkomende vorm van geld lenen is een persoonlijke lening als het gaat om zekerheid. Bij deze vorm van lenen weet u van te voren precies het bedrag dat geleend zal worden, de hoogte van de rente tijdens de gehele looptijd en de benodigde tijd voor het volledig aflossen van de lening. Als u leent, is dit een vaststaand bedrag tegenover een vaststaande looptijd en rente. Dus u heeft alle zekerheid bij deze vorm van lenen. Daarom wordt een persoonlijke lening dan ook vaak gebruikt bij het eenmalig aanschaffen van bijvoorbeeld een auto, dakkapel of keuken. Het zijn dus vooral eenmalige aankopen waarbij een groot bedrag wordt geïnvesteerd. U moet echter bij het kiezen van een lening ook rekening houden met een aantal nadelen die verbonden zijn aan een persoonlijke lening. U kunt namelijk niet tussentijds aflossen zonder een ‘boete’. Dit komt doordat de totale lening van te voren is vastgesteld voor een bepaalde tijd waarin de lening terugbetaald zal worden. Hiervoor is met de bank een leenplan gemaakt. Bovendien betaalt u bij een persoonlijke lening een lagere rente dan dat u betaalt bij een doorlopend krediet. Als u dan tussendoor aflost kan het zijn dat de bank daardoor inkomsten gaat mislopen.

DE LEENVORM ‘DOORLOPEND KREDIET’ BIJ ONLINE GELD LENEN 
In tegenstelling tot een persoonlijke lening staat bij een doorlopend krediet van te voren niet vast, behalve het leenbedrag. Deze vorm van geld lenen wordt door veel consumenten als fijner ervaren, omdat er op het aflossen niet zo’n grote druk staat als bij een persoonlijke lening. Bovendien kunt u bij deze leenvorm zelf beslissen wanneer en hoeveel er afgelost wordt. Een doorlopend krediet heeft wel een hogere rente dat een persoonlijke lening, omdat de bank geen garantie heeft dat de hele lening afgelost zal worden. Daarom is de rente hoger. Het afgeloste geld kan ook weer opgenomen worden.

Als u wat geld als reserve wilt, is een doorlopend krediet daar uiterst geschikt voor. Er is niet per se een doel nodig om een doorlopend krediet aan te vragen. De looptijd en de rente zijn variabel en bovendien kunt de lening aflossen zonder boete. De rente die betaald wordt is de rentestand die op dat moment actueel is.

DOOR MIDDEL VAN EEN MINILENING ONLINE GELD LENEN.

De populariteit en bekendheid van de minilening neemt de laatste tijd enorm toe. Afgezien van het feit dat deze leenvorm hoge kosten heeft, is het ook een goede oplossing voor mensen die snel geld tot hun beschikking moeten hebben. Het is als het ware een voorgeschoten bedrag op uw salaris, omdat de lening binnen 20 en 30 dagen terugbetaald moet zijn. De lening kan hooguit 30 dagen gebruikt worden.

Het bedrag bij een minilening is tussen de 100 en 800 euro. Het verschilt per aanbieder wat de kosten zijn bij zo’n minilening. Zo vraagt aanbieder 1 kosten voor service over de lening terwijl aanbieder 2 rente vraagt. Deze leenvorm biedt vele mensen een uitkomst in moeilijke tijden, omdat je snel geld kunt lenen. Een minilening afsluiten kan meestal al in 20 minuten.

Het beginsel van een minilening is erg eenvoudig. U leent hooguit 800 euro voor een periode van ten hoogste 30 dagen. Als de lening niet tijdig afgelost wordt, betaalt u een boete. Echter als u de lening wel op tijd terugbetaalt, dan mag u geregeld op deze manier online geld blijven lenen.

MENSEN LENEN GELD STEEDS VAKER ONLINE
Het geld online lenen op het internet begint steeds populairder te worden onder consumenten. Het heeft veel vertrouwen gewonnen van de mensen. Afwijkend van 10 jaar geleden is er een grote groei wat betreft het vertrouwen in het internet. Tegenwoordig is online geld lenen even veilig als bij de bank. Omdat er keiharde controles zijn van financiële organen zoals de AFM, is het voor kredietaanbieders bijna onmogelijk geworden om consumenten te bedriegen. Vroeger kwam dit namelijk vaker voor dan u zou verwachten.

Voor mensen die geld willen lenen, is er een enorm groot aanbod aan mogelijkheden wat betreft online geld lenen. Kredietaanbieders weten dan ook heel goed hoe ze hiervoor het internet dienen te gebruiken. Dit kan echter voor consumenten belemmerend zijn. Als u ‘geld lenen’ zoekt op Google, krijgt u een enorme lange lijst van lening aanbieders. Het maken van een juiste keuze uit deze aanbieders kan dan erg lastig zijn. Welke aanbieder heeft de meest geschikte lening voor uw doel?

GELD LENEN MOET WEL MOGELIJK ZIJN
U leent natuurlijk alleen geld, als u er zeker van bent dat deze lening past bij uw omstandigheden. Consumenten worden vaak misleid door de reden waarom ze willen lenen. Ze gaan ervan uit dat ze later wel beslissen hoe het allemaal verder moet. Deze instelling zorgt er vaak voor dat de lener in financiële problemen komt.

Maar als u eenmaal geleend heb, moet u in maandelijkse termijnen betalen. Er zijn dan ook geen uitzonderingen. Als u zich dan niet houdt aan de afspraken die gemaakt zijn met de kredietaanbieder over de terugbetaling van de lening, kan dit nare consequenties met zich meebrengen, zoals deurwaarders of incassobureaus.

De bank zal hoe dan ook het verstrekte geld terug ontvangen, op welke manier dan ook. U moet dus goed overwegen of u het geld daadwerkelijk wilt lenen. U moet er vanuit gaan dat uw financiële toestand er later anders uit kan zien. Wij adviseren u dan ook alleen geld te lenen als u zeker weet dat u dit zonder problemen terug kunt betalen.

Om te beginnen is het van belang dat u weet dat u bij een lening altijd gratis en zonder verplichtingen meerdere offertes kunt aanvragen bij verscheidene kredietaanbieders. Zo krijgt u meer informatie over de bank waar geld geleend wordt en welke eisen hieraan verbonden zijn. Het lezen van al deze offertes biedt dan ook de mogelijkheid om een juiste keuze te maken bij het achterhalen van een lening die past bij uw aankoop.

GELD LENEN ADVIES
Op minileningaanvragen.com adviseren wij u op de juiste manier over de leningen en de aanbieders hiervan. U bent waarschijnlijk opzoek naar advies dat eerlijk is en niet afhangt van een bepaalde voorkeur. Wij bieden u dit advies aan. Lees verder om zo zeker te zijn dat u het juiste advies krijgt. Wij willen onze klanten op minileningaanvragen.com tevreden stellen met onze handige tips en adviezen over het online geld lenen. minileningaanvragen.com is een brede website die veel informatie bevat rondom het thema geld lenen. De informatie op onze site is uiteraard als betrouwbaar te beschouwen.

Iedereen wilt de beste en de juiste keuze maken wanneer ze het besluit nemen om een lening aan te gaan. Iedereen wilt een goedkope lening (dit houdt in een lage rente), maar dat is niet het enige wat telt. De kredietverstrekker speelt ook een grote rol, deze dient betrouwbaar te zijn en dient goede service te verzorgen. U wilt er natuurlijk zeker van zijn dat u in goede handen bent met de lening. U wilt waarschijnlijk ook geen jackpot betalen voor de rente of dienstverlening van deze kredietverstrekker. Grote banken brengen deze extra kosten vaak wel in rekening.

In Nederland wordt geld vaak geleende bij de bekendste banken zoals ING, Rabobank, ABN Amro en de SNS bank. Wij denken dat dit de beste keuze is, maar dit hoeft zeker niet zo te zijn. U bent juist veel duurder uit wanneer u bij een van deze banken gaat lenen. U betaald hogere rentes en de extra kosten worden berekend zoals eerder vermeld. Een van de voordeligste manieren om een lening af te sluiten is via een intermediair. Deze geeft u een overzicht van de goedkoopste leningen. U betaald vele kosten niet die u wel zou moeten betalen bij een van de bovengenoemde banken. Wat een pluspunt is is dat u wordt bijgestaan door deskundig personeel. Zo komt u samen met de deskundige tot de juiste keuze voor een lening die bij uw persoonlijke situatie past.

GELD LENEN, BETROUWBAAR GELD LENEN
minileningaanvragen.com geeft u advies over de juiste kredietverstrekkers. Als u geld gaat lenen wilt u dit natuurlijk bij een betrouwbare kredietverstrekker doen. Wij raden mensen die een lening willen afsluiten eerst aan om offertes aan te vragen bij deze kredietverstrekkers om zo alles goed te kunnen vergelijken. Lukt het zelf niet, dan is het verstandig om deskundig hulp in te schakelen. Zoals eerder genoemd zijn er genoeg intermediaire bedrijven die u bij kunnen staan in de keuze die u gaat maken. De offertes zijn gratis, dus waarom niet? Het is juist beter voor u! Goedkoop lenen blijkt ook niet altijd de beste keuze te zijn. U kunt goedkope lening afsluiten, maar bent u er wel zeker van dat de kredietverstrekker te vertrouwen is?

GELD LENEN, SOORTEN LENINGEN
Er bestaan vele verschillende soorten leningen en deze dienen voor verschillende doelen. Dit is per persoonlijke situatie natuurlijk verschillend. U moet vooraf wel weten waarvoor u het geld gaat lenen. Het geld moet met een reden geleend worden, anders is het niet verstandig om een lening af te sluiten. Het is altijd verstandig om online de verschillende kredietverstrekkers te vergelijken. Zo kunt u voordat u het geld gaat lenen ervoor zorgen dat u de juiste keuze maakt, en voor een kredietverstrekker kiest waarbij u een lage rente betaalt. Online een vergelijking maken is heel simpel en geeft u binnen enkele minuten een overzicht van alle kredietverstrekkers. De verschillende soorten leningen zijn te onderscheiden naar leenvormen, looptijd, aanvullende voorwaarden bij online lenen en natuurlijk de rente. U kunt geld lenen vergelijken door persoonlijke lening naar het doorlopend krediet te zetten en daarmee te bekijken welke lening bij u persoonlijke situatie past. Weeg de voor en nadelen van beide lening af en maak zo een verstandige keuze.

GELD LENEN, HOE VERGELIJKEN?
Kijk naar de verschillende kosten om er zeker van te zijn dat u de beste keuze maakt om voordelig te lenen. Het is wel veilig om online geld te lenen maar u moet uzelf van te voren wel goed informeren over geld lenen. Op minileningaanvragen.com vind u een overzicht van veel informatie die voor handig kan zijn. Een belangrijk element bij het vergelijken van geld leningen is het kijken naar de rente. U wilt er natuurlijk voor zorgen dat u niet teveel aan rente betaalt. Het is belangrijk dat u dit doet, want u zorgt daarmee voor een scherpe rente per jaar bij een kredietverlener die u natuurlijk de juiste service zal bieden. Wat daarnaast ook een belangrijk element is wanneer u geld gaat lenen, is de looptijd van de lening. Op het moment dat u een langere looptijd kiest zal het bedrag voor u lager uitvallen per maand. Maar op langer termijn zullen de kosten juist hoger zijn. U moet daarom altijd een berekening maken van alle kosten. Het online geld lenen vergelijken kost maar enkele minuten van uw tijd, maar het kan u veel geld opleveren. Het online geld lenen is ook goed voor uzelf want u bent op de hoogte van de kosten die u gaat krijgen, zo komt u niet voor verrassingen te staan. Online geld lenen vergelijken is dus een aanrader!

GELD LENEN, BEKENDE AANBIEDERS?
Wat wij duidelijk willen maken is dat de goedkoopste lening niet altijd de beste lening hoeft te zijn. Wat moet u doen wanneer u een vraag heeft over de lening die u heeft afgesloten? Wordt u dan wel goed genoeg geholpen? Wat gebeurt er wanneer u een probleem heeft over de aflossing? Zal de aanbieder u dan nog de juiste service bieden? Zal deze kredietverstrekker wel zo betrouwbaar zijn? U zult er bij een goedkope lening niet zeker van zijn dat u met respect behandeld zult worden. Dit zijn erg belangrijke vragen wanneer u een lening gaat afsluiten. Wij raden u aan om in uw achterhoofd te houden dat goedkoop lenen niet altijd de beste keuze is.

GELD LENEN BIJ EIGEN BANK
Wat wij al eerder hebben vermeld is dat geld lenen via een intermediair goedkoper is dan bij uw eigen bank. De intermediair heeft vele connecties met vele banken, en zo zorgen zij ervoor dat zij de beste keuze maken voor hun klanten. De banken zijn elkaars concurrenten via de intermediair, want zij willen hun klanten de beste en voordeligste lening bieden, zodat klanten de keuze maken voor hun bank. Daarom is het geld lenen via een intermediair goedkoper. Wij geven toe dat het wel een veilige en vertrouwde keuze is om een lening af te sluiten bij uw eigen bank, zoals de ING, ABN Amro, de SNS of de Rabobank. Maar het is niet voordelig. En het enige wat iedereen natuurlijk wilt is er zo goedkoop mogelijk onder uit komen. Bekijk daarom andere mogelijkheden. U zult heus niet de verkeerde keuze maken, wanneer u uzelf goed informeert over de verschillende mogelijkheden. Via online geld lenen kunt u verschillende leningen vergelijken. Vraag offertes aan en spreek met deskundigen. Zo zult u op de juiste manier geld lenen.

GELD LENEN, LENING BEREKENEN
Geld lenen hangt af van vele factoren. De hoogte van uw inkomen is een belangrijk element. Het bedrag dat u kunt lenen wordt door de intermediair berekend of door uw bank. Uw persoonlijke situatie speelt een grote rol bij het uiteindelijk bedrag dat u gaat lenen. Onder persoonlijke situatie verstaan we ook uw financiële situatie en uw woonsituatie. Het is handig om meerdere offertes aan te vragen bij verschillende kredietverstrekkers om het maximale bedrag wat u kunt lenen te berekenen. Zo heeft u een overzicht over de mogelijkheden om geld te lenen. De instantie AFM houdt banken en andere kredietverstrekkers scherp in de gaten. Zij willen voorkomen dat banken of kredietverstrekkers de consument niet in financiële problemen( schulden) brengen. Het is belangrijk dat u weet wat er maandelijks overblijft als de lasten van de lening zijn betaald. U moet wel gewoon u leven kunnen onderhouden als voorheen. Het is niet alleen mogelijk om grote bedragen te lenen. Geld lenen kan ook in kleine bedragen.

GELD LENEN, DOORLOPEND KREDIET
Bij een doorlopend krediet is vooraf afgesproken wat het bedrag en betalingstermijnen zullen zijn bij de door u gekozen kredietverstrekker. Een doorlopend krediet is dus erg flexibel. U kunt ook zelf bepalen wat u maandelijks wilt aflossen. Een doorlopend krediet kunt u altijd achter de hand houden. U kunt altijd een lening afsluiten in de vorm van een doorlopend krediet. Wat ook een verschil is met een persoonlijke lening is dat de rente bij een doorlopend krediet kunnen variëren. Gedurende de looptijd zal de rente van de lening kunnen wijzigen. Op minileningaanvragen.com kunt ook meer informatie vinden over een doorlopend krediet. Is onze informatie voor u niet voldoende dan raden wij u om gratis offertes aan te vragen.

GELD LENEN, MINILENING AANVRAGEN
Een van de meest voorkomende leningen bij klanten is de Minilening. De Minilening is beschikbaar wanneer u een klein bedrag wilt lenen tegen een korte looptijd. Het maximale bedrag van een Minilening is 800 euro en de looptijd bedraagt maximaal 45 dagen. U kunt bij een Minilening dus tegen een klein bedrag een bedrag aan geld lenen, wat voor u waarschijnlijk voldoende zal zijn, want anders had u ook niet de keuze gemaakt voor een Minilening. Wanneer u het geld niet binnen de 45 dagen terugbetaalt of op de 45e dag zelf, dan brengt u uzelf in de problemen. U dient het bedrag binnen de tijd terug te storten op de rekening van uw kredietverstrekker. Doet u dit niet, dan krijgt u hoge rentes in de vorm van een boete. U dient te voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld bij het afsluiten van de lening. Een van de voorwaarden was dus dat u het bedrag binnen de 45 dagen terug moest betalen. Het is belangrijk dat u de minilening terugbetaald binnen de tijd, want dit zorgt ervoor dat u waardigheid opbouwt bij uw kredietverstrekker en zo zult u in de toekomst sneller in aanmerking komen voor een lening. U hoeft niet zonder geld te zitten en u kunt altijd een klein bedrag lenen door een minilening af te sluiten.

ONLINE GELD LENEN
Online geld lenen verschilt niet veel van het lenen wat al bij de meeste van ons bekend is. Het gaat via de zelfde wijze als bij een bank of een andere financiële instelling waar u geld kunt lenen. Het grootste verschil is dat u met online geld lenen vaak alleen een maximaal vastgesteld bedrag kunt lenen, maar daar is wel een voordeel aan verbonden, het rentetarief is dan ook lager. Met de komst van het internet is online geld lenen vandaag de dag steeds populairder aan het worden. Het gaat ons gemakkelijker af om een lening af te sluiten via het internet. Ook kunnen we via het internet allerlei informatiebronnen vinden die ons voorzien van de gewenste informatie over verschillende leningen. Online geld lenen is dus gemakkelijker en het heeft een lager rentetarief dus waarom ook niet? Als u van plan was om geld te lenen dan kunt u dat het beste online doen. Ook wanneer een bank online krediet aanbiedt wordt er een lagere rentetarief berekend over de lening. Vraag offertes aan om geen overhaaste beslissingen te nemen.

IN HET KORT SAMENGEVAT
Online geld lenen is tegenwoordig erg populair en erg belangrijk voor de banken en financiële instellingen. In Nederland is uit cijfers gebleken dat er meer leningen online worden afgesloten. Ondanks de financieel onzekere tijden van dit moment blijft online lenen erg populair. Via het internet is het tegenwoordig erg makkelijk om een lening af te sluiten. Via de online beschikbare informatie kunt u altijd vele aanbieders met elkaar vergelijken en voor de beste keuze gaan. Ook de kredietverstrekker heeft voordelen bij het online aanbieden van leningen, want hij of zij bespaart hiermee kosten. Uitwisselen van informatie kan ook online via de mail, daarnaast is het altijd mogelijk om informatie aan te vragen want u hoeft niet te wachten op beschikbare kantooruren.

De rentetarief ligt bij online lenen ook lager dan bij banken of andere financiële instellingen. Dit komt doordat de kredietverstrekker geen grote hoeveelheid aan personeel aan hoeft te nemen zo hoeven er minder risico’s worden ingedekt. Het personeel staat altijd voor u klaar via de mail en deze persoon kan meerdere vragen binnen een uur al beantwoorden. Het zijn allemaal kleine dingetjes, maar dit maakt online geld lenen wel aantrekkelijk. Contact via het internet verloopt zowel effectief als efficiënt.

Ook als u online een lening afsluit dient u vooraf de voorwaarden goed door te lezen, want onthoud geld lenen kost geld.

Onze website bevat nog vele artikelen die u van informatie voorzien over het lenen van geld. Lees deze artikelen goed door voordat u de stap zet om een lening af te sluiten. Heeft u opmerkingen over vragen over onze website dan kunt u contact met ons opnemen en wij helpen u graag.

Soms heeft u wel eens snel geld nodig?

En in een dergelijke situatie wilt u natuurlijk snel geld lenen. Er zijn diverse manieren om snel geld te lenen. Vooral via het internet kunt u erg snel geld lenen. Het gaat hier dan wel om relatief kleine bedragen. Deze leningen staan ook wel bekend als minilening, flitskrediet of minikrediet. Meestal gaat dit om bedragen tussen de vijftig euro en de zevenhonderd vijftig euro die u binnen tien minuten kunt aanvragen via SMS of via het internet.

Deze manier van snel geld lenen wordt voornamelijk gebruikt om een korte periode zonder geld te overbruggen. De meeste minileningen hebben dan ook een looptijd van ongeveer een maand. Om die reden vallen deze minileningen niet onder de Autoriteit Financiële Markten waardoor het ook mogelijk is voor mensen met een negatieve BKR registratie om geld te lenen.
Het nadeel van een minilening is echter dat de kosten hiervan erg hoog zijn. Er komen namelijk hoge administratie- en behandelingskosten bij het geleende bedrag. U bent dus heel duur uit als u gebruik maakt van deze manier om snel geld te lenen.

Het voordeel van deze methode om snel geld te lenen, is dat u binnen een maand weer van de lening af bent vanwege de korte looptijd. Een ander voordeel van een minilening is dat het erg snel geregeld is. Zoals gezegd heeft u vaak binnen tien minuten het geld op uw rekening staan. Er is waarschijnlijk geen andere manier om zo snel geld te lenen als met een minilening.

Deze manier van snel geld lenen is een ideale optie wanneer u even wat geld tekort heeft, omdat het gemakkelijk te regelen is, omdat het om relatief kleine bedragen gaat en omdat u er binnen een maand weer vanaf bent. Het is dan ook geen wonder dat deze manier van snel geld lenen erg in opkomst is de laatste tijd.

Betrouwbaar en snel geld lenen?

Autoriteit Financiële Markten

Wanneer u een lening af gaat sluiten dan is het begrijpelijk dat u betrouwbaar geld wilt lenen. U wilt immers niet met onverwachte kosten worden opgezadeld. En ook wilt u het liefste geen onverwachte wijzigingen zien in het rentepercentage of in de leen som. Wat u wilt is eenvoudig: u wilt betrouwbaar geld lenen op een eenvoudige manier zonder addertjes onder het gras. En gelukkig is dit allemaal mogelijk.

Op de leningmarkt zijn genoeg aanbieders waar u betrouwbaar geld kunt lenen, maar helaas zijn er ook genoeg aanbieders waar betrouwbaar geld lenen geen optie is. Misschien kent u de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wel. AFM houdt toezicht op onder andere leningen zodat consumenten zeker weten dat ze van eerlijke en duidelijke informatie worden voorzien.
Wanneer u betrouwbaar geld wilt lenen dan kunt u bij de Autoriteit Financiële Markten nagaan of een bepaalde aanbieder betrouwbaar is of dat dit juist niet het geval is. AFM zorgt er namelijk voor dat u weet waar u betrouwbaar geld kunt lenen. Dit wordt op diverse manieren voor u uitgezocht.

Een kredietverstrekker mag officieel alleen geld uitlenen wanneer hij hiervoor een vergunning heeft gekregen van de AFM. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke vergunning moet de kredietverstrekker aan bepaalde voorwaarden voldoen. Blijkt dat het niet mogelijk is om betrouwbaar geld te lenen bij een bepaalde kredietverstrekker dan zal deze geen vergunning krijgen.

Nadat een kredietverstrekker de vergunning heeft gekregen, zal hij moeten bewijzen dat hij deze waard is. De AFM zal dus ook met regelmaat controleren of de regels worden nageleefd. Bovendien controleert de Autoriteit Financiële Markten ook of de kredietverstrekker de consumenten wel van juiste informatie voorziet. Kort gezegd doet de AFM er alles aan om ervoor te zorgen u betrouwbaar geld kunt lenen. Wanneer u wilt weten of een bepaalde aanbieder betrouwbaar is om geld bij te lenen dan kunt u dit nagaan bij de AFM. Zij hebben ook een lijst waarop te vinden is welke aanbieders in elk geval niet betrouwbaar zijn.

Een online lening aanvragen en direct een antwoord.

Een lening aanvragen was vroeger veelal een helse opgave. Tegenwoordig bestaan er heel wat nieuwe mogelijkheden om een lening bij een bank of bij een andere financiële instelling aan te vragen. Een lening aanvragen hoeft dan ook niet langer in een kantoor te gebeuren, maar kan eveneens perfect via het internet of waarom ook niet via sms. Wanneer het gaat om een kleine lening zoals een mini lening volstaat één sms reeds om een financiering af te sluiten, eenvoudiger kan haast niet. Om een lening aan te vragen dient u steeds exact te weten welk bedrag u wenst te lenen, waarvoor u het bedrag wil lenen en vooral hoe lang u er over zult doen om de lening terug te betalen.

Als kredietnemer moet u er wel rekening mee houden dat een lening aanvragen niet altijd even eenvoudig is. Het spreekt voor zich dat de eenvoud van de aanvraag afhankelijk is van de kredietvorm in kwestie. Een minilening aanvragen is wat dat betreft dan ook veel eenvoudiger dan een hypothecaire lening aanvragen, vooral omdat er bij deze laatste een aanzienlijke waarborg dient te worden verstrekt. Hou bij het aanvragen van een lening dan ook altijd rekening met de aard van de financiering. Hoe groter de risico’s en hoe hoger het bedrag, des te complexer de aanvraag kan zijn.

Online een middelgroot tot groot geldbedrag aanvragen.

Wanneer u graag een middelgroot tot groot geldbedrag op een eenvoudige manier wenst te lenen kunt u onder andere kiezen voor een lening op afbetaling. Het mooie aan een lening op afbetaling is dat u iedere maand een stukje van de openstaande schuld afbetaald. Hierdoor wordt het resterende bedrag kleiner en kleiner waardoor ook het risico op wanbetaling of verlies voor de bank afneemt. Dat is interessant voor beide partijen omdat op deze manier de kostprijs aanzienlijk kan worden beperkt. Vergelijken we het prijskaartje van een lening op afbetaling met bijvoorbeeld een doorlopend krediet, dan zien we dat deze eerste veel en veel goedkoper is.

Een persoonlijke lening of krediet op afbetaling kan door bovenstaande ook vrij eenvoudig worden aangevraagd. U hoeft geen rekening te houden met strikte voorwaarden en ook de looptijd kan relatief lang worden uitgetrokken. Met behulp van de lening op afbetaling kunt u haast probleemloos veel geld lenen voor een grote aankoop of een investering, maar ook wanneer u gewoon even nood heeft aan wat extra geld biedt deze kredietvorm u doorgaans een prima oplossing. Een ding staat in ieder geval vast, wilt u graag zo goedkoop en veilig mogelijk geld lenen, dan is een lening op afbetaling voor u ongetwijfeld een warme aanrader.

Je lening online berekenen.

lening online berekenen

Het is in deze moderne tijd haast moeilijk te geloven, maar er is wel degelijk een tijd geweest waarin u als kredietnemer verplicht was om een bezoekje te brengen aan de bank om te weten te komen hoe het verloop van uw lening er precies zou zien. Tegenwoordig is dat niet meer noodzakelijk en kunt u al deze informatie zeer eenvoudig opvragen vanuit uw luie zetel. Een lening online berekenen is dan ook werkelijk kinderspel en perfect mogelijk voor iedere kredietvorm op de financiële markt. Let wel, wanneer u een lening online gaat berekenen is het erg belangrijk om dit te doen bij een objectieve partij. Een subjectieve berekening is eigenlijk relatief waardeloos.

Eigenlijk is er niets dat u tegenhoudt om een lening online te berekenen. Wanneer u een lening online berekent kunt u in alle rust voor uzelf uitmaken of de lening in kwestie voor u geschikt is of niet. Is dat niet het geval, dan zoekt u gewoon verder. Een lening online berekenen brengt geen rechtstreekse verplichtingen met zich mee en u hoeft er al helemaal geen geld voor te betalen. Wanneer u naast een berekening ook graag meteen een vergelijking wenst uit te voeren kiest u er maar beter voor om een beroep te doen op een vergelijkingssite. Een dergelijke website is overzichtelijk, actueel, betrouwbaar en ook nog eens zeer objectief.

Er zijn meerder manieren waarop u geld kunt lenen!

manieren waarop u geld kunt lenen

Persoonlijke Lening

De persoonlijke lening is de meest eenvoudige vorm van geld lenen. Een bedrag kan ineens worden opgenomen. Deze lening wordt binnen een van te voren vastgestelde periode terugbetaald. Deze looptijd varieert van 6 tot 60 maanden (langere looptijden zijn vaak mogelijk in geval van bijvoorbeeld verbouwingen). Een persoonlijke lening wordt afgesloten bij een eenmalige kredietbehoefte. Over het leenbedrag wordt rente berekend. Die rente wordt bij het gefinancierde bedrag opgeteld en het totaalbedrag dient in vaste termijnbedragen te worden terugbetaald. De rente en de maandelijkse aflossingen staan dus vast. Indien er een looptijd van langer dan 60 maanden wordt vastgesteld is het gebruikelijk dat het rentepercentage na 5 jaar wordt herzien.

Voordelen:

Voornaamste voordeel van een persoonlijke lening is dat de te betalen maandtermijnen vast liggen. U weet dus waar u aan toe bent. In het verlengde daarvan geldt dus ook dat aan het einde van de looptijd de schuld is afgelost en ook dat kan een prettig idee zijn.

Nadelen:

Het belangrijkste nadeel van de persoonlijke lening is de starheid: het is vrijwel onmogelijk om binnen dezelfde lening ‘bij te lenen’. Aan een plotselinge behoefte aan extra geld kan dus niet of nauwelijks tegemoet gekomen worden. In dat geval moet een nieuwe lening worden afgesloten. Een ander nadeel is dat over het algemeen vervroegde aflossing wordt beboet, aangezien de geldverstrekker de rente over de nog resterende looptijd misloopt. De hoogte van het bedrag aan deze rentederving is afhankelijk van het moment waarop de vervroegde aflossing plaatsvindt. Hoe eerder, hoe duurder is hier het credo.

Doorlopend krediet.

Een doorlopend krediet, ook wel continu krediet genoemd, is naast de persoonlijke lening een financieringsvorm die wordt gekozen als er voor langere tijd extra bestedingsruimte nodig is. Van tevoren is de exacte bestedingsruimte niet bekend. Dit komt bijvoorbeeld voor als er een verbouwing moet plaats vinden of als het huis opnieuw wordt ingericht. Er wordt een kredietlimiet afgesproken op basis van uw inkomen en andere financiële verplichtingen. Tot de overeengekomen limiet is het vrij opnemen en aflossen. Rente betaalt u alleen over het openstaande saldo. De hoogte van de rente is bij de meeste aanbieders van doorlopend krediet afhankelijk van de kredietlimiet. Hoe hoger de limiet des te lager de te betalen rente wordt. De hoogte van de rente kan tussentijds wijzigen. De aflossing per maand is meestal, ongeacht het bedrag dat is opgenomen, een vast percentage (2 %) van de kredietlimiet. Bij sommige kredietverschaffers kan ook voor een variabel percentage worden gekozen. Omdat de duur niet van te voren vast staat, kunt u zelf bepalen hoe lang de aflossing duurt. Dit brengt met zich mee dat er ook telkens -na een aflossing, of als de limiet nog niet bereikt is- opnieuw geld kan worden opgenomen. Het is minder verstandig om een doorlopend krediet af voor het kopen van zaken met een beperkte levensduur. Een persoonlijke lening is dan een meer geschikte financieringsvorm. De financiering van bijvoorbeeld uw auto loopt bij een doorlopend krediet al snel langer door dan de periode dat u de auto gebruikt.

Voordelen:

Het voordeel van een doorlopend krediet is vooral de flexibiliteit, omdat er telkens kan worden afgelost en weer opgenomen (mits u binnen de afgesproken limiet blijft). Bovendien biedt een doorlopend krediet gemak, met name als uitgaven zijn gespreid in de tijd. U hoeft dan niet steeds een nieuwe lening aan te gaan. Daarnaast speelt mee dat de maandlasten lager zijn dan bij een persoonlijke lening, omdat de looptijd langer (onbepaald) is.

Nadelen:

Deze voordelen kunnen echter ook een belangrijk nadeel vormen: door de flexibiliteit en het gemak is wel een zekere aflossingsdiscipline vereist. Wie die niet heeft loopt het risico nooit meer van het krediet af te komen. Bovendien is de rente op het doorlopende krediet vaak variabel en kunnen de kosten voor de betreffende lening zowel hoger als lager worden als gevolg van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkten.

Rekening-courant krediet

Bij een rekening-courant krediet verleent een geldverstrekker toestemming om tot een bepaald bedrag ‘rood’ te staan op een betaalrekening. De geldverstrekker bekijkt uiteraard wel van tevoren of uw inkomen toereikend is voor het bedrag. Ook hier hoeft er niets te worden afgelost, omdat voor een rekening-courant krediet een onderpand is vereist. Meestal worden effecten en spaarcertificaten als onderpand gebruikt.

Voordelen:

De voordelen van het rekening-courantkrediet zijn gelegen in flexibiliteit (net als bij het doorlopend krediet), maar ook in de kosten. Deze zijn over het algemeen lager dan bij een doorlopend krediet of een persoonlijke lening. Omdat het krediet aan een betaalrekening is gekoppeld is het voordeel dat er te allen tijde (mits de limiet niet is bereikt) de gelden beschikbaar zijn. Veelal is een minimale verplichte aflossing, zoals bij doorlopend krediet, niet verplicht.

Nadelen:

Evenals bij het doorlopend krediet kunnen ook bij deze vorm de voordelen echter ook een belangrijk nadeel vormen: door de flexibiliteit en het gemak is wel een zekere aflossingsdiscipline vereist. Wie die niet heeft loopt het risico nooit meer van het krediet af te komen. Indien men de limiet van het rekening-courant krediet overschrijdt is er sprake van ongeoorloofde debetstand, de kosten die daarvoor worden gerekend zijn hoger dan het gebruikelijke rentepercentage.