Aftrekbaarheid van studiekosten en scholingskosten

lening online berekenenVerder studeren na de middelbare schoolopleiding is een verstandige maar tevens dure stap in een mensenleven. Op de eerste plaats moet iedere student in zowel het beroepsonderwijs als in het hoger onderwijs collegegeld betalen aan de onderwijsinstelling waar hij of zij een opleiding volgt. Op jaarbasis komt dit momenteel neer op ruim 1500 euro. En dat is pas het begin. Zo dient er onder andere ook nog een ziektekostenverzekering afgesloten te worden, moeten er studieboeken en andere studiebenodigdheden worden aangeschaft en dient de kamerhuur iedere maand te worden voldaan. Tel de kosten van levensonderhoud daar nog bij op, en de kans is groot dat voor de gemiddelde student de studiefinanciering die hij of zij ontvangt, niet toereikend is. In dit artikel wordt handige informatie verstrekt over de mogelijkheid voor studenten om geld te lenen.

Een stap te ver?

Het Ministerie van Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar het leengedrag van studenten. Uit dit onderzoek komt naar voren, dat studenten over het algemeen regelmatig rood staan op hun bankrekening en dit ook geen probleem vinden. Een geldlening afsluiten gaat echter een stapje verder en dat doen ze liever niet. Alleen als er echt geen andere oplossing meer is wordt een studielening afgesloten, terwijl rood staan in verhouding veel duurder is. Toch is de tendens dat studenten de laatste jaren sneller overgaan tot het afsluiten van een lening. Zo is het aantal studenten wat een (kleine) lening heeft afgesloten in de afgelopen 3 jaar gestegen met ruim 50%.

Waar kunnen studenten geld lenen?

Bij aanvang van de studie ontvangen studenten een basis- en eventueel aanvullende beurs van de Informatie Beheer Groep. Is dit niet toereikend om alle kosten te dekken, dan moet dus een lening afgesloten worden.

Studenten lenen over het algemeen in twee verschillende vormen:

Geld lenen bij diezelfde IB-groep.

Als aanvulling op de studiefinanciering kunnen studenten bij deze overheidsinstelling een zogenaamde studielening afsluiten. Deze maandelijkse uitkering kan worden verkregen tegen een zeer gunstig rentepercentage en de afbetaling begint pas na de studie. Ook mag er eventueel boetevrij versneld afgelost worden. Nadeel is, dat het dus een maandelijkse aanvulling is die aan een maximum gebonden is. Er komt dus geen (groot) bedrag in 1 keer vrij.

Geld lenen bij commerciële instellingen.

Banken en andere kredietverstrekkers bieden vaak speciale tarieven en/of pakketen voor studenten aan. Het rentepercentage van deze leningen ligt echter gemiddeld een aantal procenten hoger als bij de Informatie Beheer Groep. Ook wordt de lening na afloop van de studie vaak omgezet in een doorlopend krediet met een nog hoger rentepercentage. Er is echter ook een voordeel: het betreft geen maandelijkse uitkering. Er komt in 1 keer een bedrag vrij en voor grotere uitgaven waarvoor sparen niet lukt is dat natuurlijk een vereiste.

Gezien de grote verschillen tussen deze twee soorten instellingen, is het dus van belang dat een goede afweging gemaakt wordt voordat overgegaan wordt tot het afsluiten van een lening. Is een groot bedrag geen noodzaak dan is een lening via de Informatie Beheer Groep wellicht een goed en goedkoop alternatief voor de commerciële instellingen.

Naast het verkrijgen van de basisbeurs, zijn er nog diverse leenmogelijkheden bij financiële instanties, maar een ook vaak voorkomende oplossing is dat de ouders bijdragen in de studiekosten. Het grote voordeel van deze privé bijdragen is dat ze tot een bepaald bedrag aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de betalende ouder. Hier kunt u meer lezen over de aftrekbaarheid ten aanzien van de belasting, van de studiekosten betaald door de ouders en zelf betaalde scholingskosten.

Aftrekbare studiekosten.

Ouders kunnen de kosten voor het levensonderhoud van de kinderen tot 30 jaar van de belasting aftrekken. Onder dit levensonderhoud vallen dus ook het collegegeld, de studieboeken of wel de scholingskosten. Er is heel wat voor nodig voordat de ouders het maximaal aftrekbare bedrag bereikt hebben en alle kosten moeten wel aangetoond kunnen worden. Daarnaast moet de student uitwonend en in hoge mate financieel afhankelijk zijn van de ouders. Hij mag geen geld bijverdienen of geld lenen van de IB-Groep. Een andere mogelijkheid is dat de ouders jaarlijks een belastingvrije schenking doen aan de student. Eenmalig mag dat bedrag zelf drastisch hoger liggen. Ook bij een renteloze lening van ouders aan student zijn vele belastingvoordelen te halen.

Aftrekbaarheid scholingskosten.

Onder de noemer scholingskosten, vallen alle uitgaven die gerelateerd zijn aan een opleiding of studie waarmee later via arbeid een inkomen verworven kan worden. De uitgaven moeten wel direct te maken hebben met de betreffende opleiding of studierichting. De scholingskosten zijn aftrekbaar als de opleiding die gevolgd wordt nodig is om na afronding een passend beroep uit te kunnen oefenen. Daarnaast moet de studie een doel dienen, zoals verbeteren van de financieel-economische of maatschappelijke positie of het op peil houden van beroepsgerichte kennis en vaardigheden. Voor het aftrekken van de scholingskosten is een maximum vastgelegd, wat inkomensafhankelijk is.

Onder de aftrekbare posten vallen de studie- en collegegelden, de studiematerialen zoals boeken, readers en zelfs ook computerkosten. Let echter op het volgende. De aftrekbare post betreffende computerapparatuur kan ingediend worden mits deze aan een aantal eisen voldoet. De computer moet gebruikt worden voor studiedoeleinden van de huidige studie, hij moet door de belastingplichtige aangeschaft zijn en de aanschafprijs moet gemiddeld zijn. Het afschrijvingsbedrag kan in dit soort situaties dan afgetrokken worden van de belasting.Al met al kunnen financiële bijdragen van de ouders in de studie van hun kind, nog een redelijk aantrekkelijke business zijn, mits beide partijen daar een passende overeenkomst in kunnen vinden.

Makkelijk geld lenen zonder gedoe.

Online makkelijk geld lenen word tegenwoordig steeds populairder omdat u snel overzicht hebt tot de verschillende krediet verstrekkers, en daarbij hun mogelijkheden en voorwaarden kunt vergelijken op rente, looptijd, en maandelijks aflossing. Wanneer een aanbieder u aanspreekt kunt u direct online een offerte aanvragen. U krijgt de offerte dan vrij snel per mail toegestuurd. Ook de lening daadwerkelijk online afsluiten gaat heel eenvoudig via internet. Online gemakkelijk geld lenen is vaak voordeliger dan wanneer u persoonlijk bij een bank of adviseur langs gaat.

Makkelijk geld lenen

Want de consument zoekt steeds meer naar gemak! Ook lenen zonder poespas en direct online geld lenen? Als u extra geld nodig heeft om voor bijvoorbeeld de kapotte wasmachine, droger of koelkast te vervangen of om dringend een factuur te betalen is het ideaal als u op een korte termijn makkelijk geld lenen kunt. Een lening beneden de 1000 euro kunt u aanvragen en vandaag nog op uw rekening gestort krijgen omdat er geen BKR toetsing voor benodigd is. Wilt u zo’n minilening van bijvoorbeeld 750 euro afsluiten dan kunt u het geld binnen een uur op uw rekening hebben. Uit recent onderzoek is gebleken dat makkelijk geld lenen een trend is en naar verwachting een blijvende. Momenteel zijn er on en offline vele aanbieders waarbij u gemakkelijk geld lenen kunt.

Lening voor studenten.

Veel studenten kijken bijna dagelijks rond naar mogelijkheden om wat bij te verdienen of bij te lenen. Al vanaf het begin zijn studenten leningen dan ook populair. Hoe kan het ook anders? Studenten hebben een drukke studie en redden het vaak niet om ook nog eens een bijbaan naast de studie te hebben. Met eisen die steeds hoger worden en de lat die omhoog wordt geschroefd heeft een student het tegenwoordig niet makkelijk. Een studenten lening is dan ook vaak een verademing en een handig manier van makkelijk geld lenen.

Studiefinanciering alleen volstaat niet, je wordt aangespoord om te studeren want studeren is investeren in je toekomst. Echter zodra het erop aan komt blijkt dat de overheid je een basisbeurs geeft die simpelweg niet voldoende is om je collegegeld te dekken laat staan het boekengeld, studiemateriaal en laptop. Studenten krijgen meestal 93 euro basisbeurs per maand terwijl je collegegeld alleen al rond de 120-130 euro per maand verslindt. Wat de meeste studenten daarom doen is een speciale lening voor studenten aanvragen. Zo’n lening is aantrekkelijker omdat deze lening speciaal voor studenten samengesteld is. De bank wil jou als klant en jij krijg een relatief goedkope studielening. Leningen voor studenten zijn er genoeg in de vorm van een studenten lening of studenten krediet, waaruit je kan kiezen? Dat lees je hieronder.

In 2017 heeft meer dan 8 van de 10 studenten een lening afgesloten. Je bent dus zekere niet de enige en een lening wordt door studenten als de normaalste zaak van de wereld gezien. Banken lenen studenten graag want zij willen je als klant binden. De gemiddelde lening over 2017 was een bedrag van 5600€ over heel de studieloopbaan van 4 jaar tijd. Per maand dus 115 euro.

IB-Groep en de bank

Studenten krediet of een andere lening voor studenten kan je als eerste afsluiten bij de Informatie Beheer Groep (IBG). Dat wordt ook aangeraden omdat zij het laagste rentepercentage vragen van alle kredietverstrekkers (3,56% in 2009). IB-Groep biedt je een basisbeurs die bij lange na niet voldoende is om je volledige studie te kunnen bekostigen. Een aanvullende beurs is wat de meeste studenten daarom aanvragen. In dit nieuwe venster kan je berekenen hoeveel aanvullende beurs je maximaal mag lenen van de IB-Groep. Mocht je niet voldoende kunnen lenen bij IBG dan kun je altijd naar de bank voor een speciale studenten lening of studenten krediet.

Lage rentekosten resulteert in het voordeel dat je als student kan verdienen met rente beleggingen. Een voorbeeld: jij hebt een lening van 5.000 euro afgesloten met 3,5% rente. Je rente is dus 175 euro per jaar. Stel dat je die 5.000 euro ergens kan wegzetten op een spaarrekening van 4,5%, ja dat is mogelijk, dan heb je dus 1% van 10.000 euro is 100 euro winst per jaar. Op zo’n groot bedrag klinkt dat als niks maar voor een student is 100 euro per jaar hartstikke veel!

Is een studenten krediet aftrekbaar van de belasting?

Nee, sinds enkele jaren is de rente van studenten leningen niet meer aftrekbaar van de belasting omdat het een consumptief goed betreft.

Hoe ga je met geld om.

Ook al is het zo makkelijk en snel voor elkaar te krijgen, 5000 euro op de bank, onthoudt: het blijft geleend geld. Geld blijft het kosten.. ja… lenen kost geld! Pak dus niet ineens 10 pilsjes meer in het weekend omdat je net een lening hebt afgesloten. Koop ook niet ineens duurdere merkkleding, blijf ook zelf je maaltijden koken. Blijf de lening gebruiken waarvoor die oorspronkelijk gecreëerd is, studiefinanciering.

Voorkom geld problemen.

Makkelijk een lening afsluiten is voor studenten een fluitje van een cent. Maar daar zit de adder onder het gras, zo makkelijk als je een studenten lening afsluit, zo moeilijk dat je er vanaf komt als jij je studie niet afrond en de basisbeurs niet wordt kwijtgescholden én je geen baan kunt vinden. Kies je voor een aanvullende beurs/lening wees er dan zeker van dat je binnen 10 jaar je diploma haalt. Zonder diploma en met twee leningen, dat is eindeloos aflossen van jou lening voor studenten.

Lenen met een uitkering.

Personen die van een uitkering genieten(Bijstand, WW, AOW) komen doorgaans niet in aanmerking voor een lening. Reden hiervoor is omdat het inkomen simpelweg te laag is en door de aflossingen onder het wettelijk toegestane minimum zou gaan vallen. Alleen al om deze reden is makkelijk geld lenen met een uitkering niet verstandig, en indien toch een lening noodzakelijk is, wordt het tijd om naar alternatieven te gaan kijken, want ook voor makkelijk geld lenen met een uitkering, bestaan er wel degelijk vele mogelijkheden.

Ontvangt u een uitkering van de Sociale dienst of het UWV dan kunt u een beroep doen op de mogelijkheden van deze organisaties. De sociale dienst kent het Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz). Binnen deze wet is geregeld dat iemand vanuit een bijstandsuitkering een aanvraag voor een bedrijfslening kan indienen tot 30.600 euro. Daarnaast is het mogelijk dat uw uitkering doorloopt als u in het begin niet genoeg inkomsten uit het bedrijf kan halen. Hiervoor dient u een goed onderbouwd ondernemingsplan te laten zien. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het Team Zelfstandigen van de Dienst Werk en Inkomen. Het UWV kent onder meer het Besluit Starterskrediet Arbeidsgehandicapten (Bsa). Deze wet komt in grote lijnen overeen met de hierboven beschreven Bbz en is bedoeld voor personen met een (gedeeltelijke) WAO-uitkering. Mensen met een WW-uitkering kunnen in voorkomende gevallen een beroep doen op de Bbz-regeling van de Sociale dienst. Voor meer informatie kijk ook op de website van het UWV.

Lenen met een uitkering wordt mogelijk wanneer men buiten het reguliere leen verkeer via banken en reguliere krediet verstrekkers om gaat. Zogeheten pandjes huizen kunnen dan uitkomst bieden. Dit werk heel eenvoudig en het voordeel van deze leenvorm is dat u meteen over contant geld beschikt. Wel moet u rekening houden met het feit, dat indien u het onderpand terug wenst u dit bedrag plus rente moet terugbetalen. Indien dat niet gaat bent u het onderpand kwijt en zal het worden verkocht.

Het is ook mogelijk wanneer u leent via familie of vrienden. Dit heet een onderhandse lening, wat een mooie benaming is voor een lening tussen twee particuliere partijen. Ook in geval het niet mogelijk is van familie of vrienden te lenen, kan alsnog via plekken als marktplaats en contact advertenties in dag/week bladen een dergelijke lening worden verkregen.

Lening via de overheid of stadsbank van lening.

Omdat lenen met uitkering op reguliere wijze niet mogelijk is, bestaan er vormen van krediet die uitkeringsgerechtigden kunnen aanvragen, bij de uitkerende instantie of in geval van persoonlijk faillissement, via de stadsbank. Deze aanvragen moeten wel aan strenge regels voldoen. Een financiering afsluiten voor bijvoorbeeld een nieuwe auto behoort dan ook niet tot de mogelijkheden. Indien het gaat om noodzakelijke goederen zoals een wasmachine, bed of andere noodzakelijkheden, is het goed mogelijk dat u een dergelijke lening zal worden verstrekt, of in sommige gevallen zelfs worden uitgekeerd als eenmalige uitkering, die u niet terug hoeft te betalen. In dergelijke gevallen, loont het zich altijd om eens een gesprek aan te vragen met uw contactpersoon bij de uitkerende instantie.

Zoals u kunt lezen, bestaan er ook voor uitkeringsgerechtigden, nog wel mogelijkheden om in bepaalde situaties een lening te kunnen krijgen. Deze gaan dan via de reguliere kanalen, maar via speciaal hiervoor in het leven geroepen regels en instanties, zoals de stadsbank en andere instanties. In veel gevallen gaat het zelfs niet eens om een lening maar een eenmalig bedrag, waar uitkeringsgerechtigden onder bepaalde omstandigheden recht op hebben. Kortom een lenen met een uitkering is in bijzondere gevallen mogelijk.

Particulier geld lenen.

Deze vorm van gemakkelijk geld lenen is dé oplossing voor een aantal gevallen waarbij u niet meer terecht kan bij banken of andere geldverstrekkers. Particulier geld lenen zonder aanbetaling ziet men vaak bij leners die niet meer gemakkelijk geld lenen kunnen met BKR notering en daardoor niet meer terecht kunnen bij de officiële financiële instanties. Echter er zijn genoeg mensen die wat lenen van familieleden, niet zozeer omdat ze geen krediet meer kunnen krijgen van hun huisbank, maar dit meestal zien als de manier om snel en goedkoop geld te lenen. Zeker bij kleinere bedragen is het handig vanwege het feit dat slechts eventjes vragen aan een familielid of een ( erg) goede kennis voldoende is. Dat is natuurlijk iets anders dan bij de grote kredietverstrekkers. Maar ook grotere leningen worden afgesloten onder de radar van het BKR (Bureau Krediet Registratie).

Het voordeel

is behalve de snelheid waarmee zoiets onderling geregeld kan worden, ook de voorwaarden voor de lening en het terugbetalen ervan. Deze kunnen voor de lenende partij zeer gunstig uitpakken. Of het zo gunstig is voor de andere partij valt overigens nog te bezien. Natuurlijk zal het in de eerste plaats de ouders of andere familieleden zijn die hun kind uit de nood kunnen helpen, maar er is zeker nog een andere groep die u wellicht een oplossing kunnen aanbieden.

Er zijn tal van vermogende particulieren die geld bezitten en het ook graag willen uitlenen. Mensen die het rendement op een depositorekening te laag vinden en het risico van verlies op de beurs te groot. Vele miljoenen Euro’s zijn op die wijze beschikbaar. En daarbij wordt niet zoals bij een bank gebruikelijk is op basis van starre en erg onpersoonlijk criteria geoordeeld. Niet zelden is hier alleen sympathie al bepalend voor de uiteindelijke kredietverstrekking.

Mensen die zwart geld hebben en er niets mee kunnen doen vanwege de belastingdienst. Die laatste groep is echter zeer moeilijk te vinden. Ze gaan het immers niet adverteren dat ze nog ergens iets hebben liggen wat men is vergeten op te geven aan de belastingen. Kent u niemand die uw uit de nood kan helpen en best wel daartoe bereid zal zijn? Denk nog eens goed na. Meestal zal u toch geldverstrekkers kennen in de vriendenkring zonder dat u het weet!

Alternatieve leningen.

Mocht u niemand kennen die u wilt lenen dan zijn er wel degelijk alternatieven. Natuurlijk weet u zeker dat u niet in aanmerking komt voor een minilening, ook wel minikrediet of flitslening genoemd. Immers ook met BKR notering kunt u nog geld lenen. De mogelijkheden zijn zeer beperkt, dat wel, maar er zijn nog genoeg banken of andere geldverstrekkers die u geld willen lenen ondanks een BKR registratie.

Verpanden.

Mochten de bovenstaande methoden geen optie zijn, Wat dan? Nog één mogelijkheid is er dan voor u open: de lommerd. U beleent iets van waarde als een duur horloge, een (antieke) kast, camera, iPad of desnoods uw auto.
U krijgt een bedrag dat de waarde op dit moment vertegenwoordigd voor uw bezittingen in de vorm van een lening. Als u op tijd terugbetaald, inclusief de rente, dan krijgt u uw onderpand weer terug. Mocht u onverhoopt daar niet toe in staat zijn dan vervalt de eigendom aan de geldverstrekker.

Conclusie makkelijk geld lenen

Welke van de bovengenoemde makkelijk geld lenen methoden voor u het meest geschikt is kunt u zelf het beste beoordelen. Het hangt helemaal af van uw eigen inkomenspositie en of u een vaste baan heeft of niet. Ook kunt u met schulden of een BKR notering nog steeds makkelijk geld lenen.

Gaat u een online geld lenen voor die mooie motor, een geweldige vakantie of een nieuwe auto, dan zou u zich goed voor moeten bereiden. Een lening afsluiten is een grote stap en het is belangrijk om alle voor- en nadelen duidelijk te hebben. Bent u eruit welke online lening het beste bij u en uw financiële situatie past, dan is het nog de kunst om de beste kredietverstrekker uit te kiezen. Om u hierbij op weg te helpen is de onderstaande informatie mbt online geld lenen

Het lenen van geld is vrij gemakkelijk en hoeft niet duur te zijn. De online geld leningen zijn hiervan een goed voorbeeld. Doordat de leningen online worden aangeboden, is vergelijking tussen de verschillende types veel gemakkelijker geworden. De consument is hierdoor ook mondiger geworden en tuint echt niet meer overal in. Wel is het van belang dat de consument ten alle tijden oplettend is en ook op zoek gaat naar de kleine lettertjes die ook op het internet zijn in te zien. Wanneer dit gevolgd word, dan is het online geld lenen via internet een stuk makkelijker.

Wanneer men verantwoord gebruik wil maken van online geld lenen, is het handig om van tevoren te berekenen hoeveel geld men maximaal online kunt lenen. Hiervoor bestaan verschillende rekenprogramma’s die bij de verschillende aanbieders van online geld lenen op het internet zijn terug te vinden. Daarna bestaat er de mogelijkheid om een offerte aan te vragen. Wanneer men een offerte aanvraagt, ontvangt men deze binnen enkele minuten per e-mail. Vervolgens kan men op een vrij eenvoudige manier de verschillende offertes van de aanbieders met elkaar vergelijken. Let hierbij ook op de bepalende voorwaarden en tarieven die men precies hanteert. Wanneer de vergelijking heeft plaatsgevonden kan men direct de lening online aanvragen. Dit bespaart veel tijd en hierdoor kan men veel sneller over het geldbedrag beschikken.
Online geld lenen, De Kredietverstrekkers

Een groot voordeel voor de online kredietverstrekkers is dat ze door hun werkwijze besparen op kosten voor huisvesting en personeel. Daardoor is de consument vaak één of zelfs twee procent goedkoper uit dan met een vergelijkbare lening bij een gewone bank. Dat lijkt weinig, maar op een lening van bijvoorbeeld 500 euro betekent dit toch al snel een verschil van enkele tientallen euro´s. Conclusie is dat makkelijk geld lenen de moeite waard is.

Een studenten lening online aanvragen

studiefinancieringJe hebt de middelbare school afgerond en je wilt gaan studeren op de universiteit. Of misschien ben je van plan om een HBO-opleiding te doen, want je hebt je MBO-diploma inmiddels gehaald. Deze hogere opleidingen kosten een hoop geld, en wie gaat studeren gaat natuurlijk ook op kamers wonen, en daarom is er de mogelijkheid om te lenen. Menig aankomend student zit met de handen in het haar wanneer wordt vernomen wat de kosten zijn om een studie te volgen. Je hebt geen tijd, energie en zin om een jaar te werken om je studie te betalen en ook je ouders kunnen je helaas niet helpen. Gelukkig zijn er genoeg opties om dit probleem op te lossen en de meest voor de hand liggende is misschien wel het aanvragen van een studentenlening. Er ontstaat vaak enige angst wanneer wordt gesproken van een studenten lening, maar zo gek is het niet. Er zijn tal van afgestudeerden die de studie succesvol hebben afgesloten door daarvoor een lening af te sluiten. Wij raden studenten aan om zich goed in te lezen in studentenleningen zodat er verstandige beslissingen worden genomen. Daarom hebben wij deze website ook gemaakt: om jou objectief te informeren over alles rondom leningen voor studenten. We hopen dat je na het doorlezen van deze site met zekerheid kunt zeggen dat je een besluit hebt genomen waar je de rest van je leven profijt van hebt. Maar eigenlijk zijn we daar al van overtuigd, dat gaat goed komen.

Studenten lening

Jou als aankomend student informeren over studentenleningen is het belangrijkste dat wij met deze website willen bewerkstelligen. Er is namelijk heel veel informatie op het internet te vinden over een studentenlening, maar je weet nooit welke informatie nou echt belangrijk en waarheidsgetrouw is. Daar hopen wij voor jou verandering in te brengen. Niet alleen doen we aan objectieve berichtgeving, ook geven we een overzichtelijk beeld van alle opties die je hebt als aankomend student. Een studentenlening moet namelijk pas aangevraagd worden na lang beraad, dat doe je niet zomaar. Studentenleningen zijn anders dan normale leningen, hou daar rekening mee. De rente die je betaalt voor een studentenlening is lager dan bij een ander soort lening. Dat klinkt mooi en dat is het ook. Je moet wel echt een student zijn om een studentenlening te krijgen, dus niet iedereen komt daarvoor in aanmerking.

Omstandigheden rondom lenen

Er zijn veel omstandigheden die mede bepalen hoe jouw studentenlening eruit komt te zien en of je er überhaupt één kunt krijgen. Ten eerste is het bijna altijd een eis dat je een HBO-opleiding doet of op de universiteit studeert. Bij een lagere opleiding is een studentenlening niet echt een optie, er zijn maar weinig aanbieders die daaraan beginnen. Als je wel in aanmerking komt voor een studentenlening (dus waarschijnlijk doe je dan HBO of WO) is de studie die je doet ook nog bepalend voor de soort lening die je krijgt. Daarnaast spelen het inkomen van je ouders, je thuissituatie etc. een belangrijke rol. Een studentenlening is dus niet een vaste lening voor iedereen, maar zo’n lening hangt af van heel veel verschillende factoren.

Kosten van een studenten lening

Niets is gratis in deze wereld en dat geldt ook zeker voor de studentenlening, maar in tegenstelling tot een gewone lening is een studenten lening niet duur. Er zijn mogelijkheden waarbij je maar weinig hoeft te betalen als student. Inderdaad, gelukkig maar. Een enkele aanbieder biedt zelfs de optie voor een gratis lening wanneer je de studie in één keer afrondt. Dat zijn de opties waar je graag meer over wilt lezen en dat gaan we je op deze website ook zeker laten doen. Ga gauw naar de andere pagina’s op deze site om meer te weten te komen over het lenen als student.

Studiefinanciering

We zijn deze website vanzelfsprekend gestart om je te informeren over studentenleningen. Toch leek het ons prettig voor de bezoeker om wat meer informatie te krijgen over geldzaken rondom een student. Een belangrijk onderdeel daarvan is de studiefinanciering. Studiefinanciering is een maandelijks bedrag dat een student op zijn rekening gestort krijgt door de overheid. Het is dus een soort helpende hand van de staat, ontzettend lekker. De hoeveelheid van dat geldbedrag hangt van verschillende factoren af, onder andere je thuissituatie en je inkomen op dit moment spelen parten. Het is van groot belang dat je je studiefinanciering goed geïnformeerd achterna gaat zodat je geen geld misloopt. Wij hopen je daarbij te helpen, zodat je naast een lening ook een aardig bedrag gratis krijgt. Want wees eens eerlijk, willen we dat niet allemaal?

DUO

DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs en DUO maakt deel uit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kortom: DUO is de overheid. Bij deze instantie kun je je studiefinanciering aanvragen. Zoals je op de website ziet gaat die procedure aan de hand van een aantal vragen. Welke opleiding doe je? Hoe oud ben je? Hoeveel verdienen je ouders? Antwoorden op dat soort vragen bepalen hoeveel geld je krijgt als studiefinanciering. Je hoeft dus alleen even de vragen op de site te beantwoorden en de uitkomst volgt vanzelf. Makkelijker kan niet.

Geen addertje onder het gras

Bij dit soort berichten over ‘gratis geld’ krijg je direct het idee dat er een addertje onder het gras zit. Maar dat is bij studiefinanciering absoluut niet het geval en daar is een simpele reden voor: dit wordt aangeboden door de overheid, niet door een commerciële instantie. Je kunt daarom met een gerust hart achter de stufi aangaan, je wordt niet in de maling genomen. Het is een maandelijkse bijdrage van de staat aan jouw portemonnee, daar moet je toch wel interesse in hebben.

Leningen

Je weet inmiddels misschien genoeg af van leningen en studentenleningen, maar dan kom je weer bij een volgende vraag: waar moet ik een studentenlening aan gaan vragen? Het antwoord daarop is niet zo simpel, mede door de tientallen aanbieders van studentenleningen die je in Nederland kunt vinden. Daar komt nog eens bij dat wij niet voor je kunnen kiezen, omdat de eigen mening nogal belangrijk is. Wel kunnen we een selectie maken uit al die banken die leningen voor studenten aanbieden en dat hebben we dan ook gedaan. Volgens ons zijn de onderstaande banken de beste opties voor je. We hebben per bank een toelichting toegevoegd, zodat je zelf de uiteindelijke keuze kunt maken. Maar wees gerust: je zit sowieso goed, de onderstaande banken zijn uitstekend. Wij houden deze pagina tevens ontzettend up to date, dus je hoeft je ook geen zorgen te maken over eventuele veranderingen bij de genoemde studentenleningen.

Kan ik geld lenen zonder inkomen?

Je kunt geld gaan lenen zonder inkomen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je niet meer kunt werken. Het is dan wel van belang dat je nog aan geld kunt komen. Het zou niet eerlijk zijn als je geen geld kunt lenen omdat je geen werk hebt. Men is hierin wel een stuk terughoudender en je kunt niet zomaar overal geld gaan lenen, maar dat komt omdat mensen willen dat je alles op tijd terug kunt betalen en als je geen inkomen hebt waar is dan die zekerheid?

geld lenen zonder bkr

Toch is het wel mogelijk dat je geld gaat lenen als je zelf geen zekerheid hebt of geen inkomen meer krijgt. Je kunt getrouwd zijn met iemand die wel inkomen heeft en dan zou je samen eens kunnen kijken op welke manier je geld kunt lenen zonder inkomen. Kijk samen even naar de mogelijkheden en ervaar dan zelf wat voor jou het meest aantrekkelijk is. Wil jij graag geld lenen zonder inkomen en denk je dat je deze zorgen allemaal aan kunt? Dan zou je het best eens kunnen proberen en leen dan niet teveel, maar zorg dat je eerst gaat kijken of dat je dit bedrag op tijd terug kunt betalen. Als je dat zeker weet kun je namelijk aan de slag gaan met een hoger bedrag dat je wilt lenen. Misschien wil je wel ergens in investeren en wil je een product gaan ontwikkelen, als dat gaat draaien kun jij het geld direct geld lenen en het bedrag snel weer terug storten.

Geld lenen zonder vragen.

Geld lenen zonder inkomen kan erg zinvol zijn. Het kan zijn dat je iets op wilt gaan zetten maar als je geen inkomen hebt kan dat lastig zijn. Toch moet je zelf ook een kans krijgen om je dromen waar te kunnen maken, daarom is het geld lenen zonder inkomen mogelijk gemaakt. Het is belangrijk dat je wel weet wat je gaat doen als je geld gaat lenen. Het eerste waar je aan moet denken zijn de algemene voorwaarden. Denk je dat het nuttig is voor jou om aan de slag te gaan met deze mogelijkheden? Als je twijfelt of dat je het bedrag op tijd terug kunt betalen dan moet je eerst even een duidelijk plan achter de hand houden zodat je in ieder geval gaat zorgen dat alles op tijd terug kan worden betaald. Het is namelijk een hele verantwoording die je gaat nemen als je geen inkomsten hebt om toch een lening te hebben. Echter moet je ook de positieve aspecten gaan bekijken en inzien dat je nu iets van je leven kunt gaan maken en eens kunt gaan investeren in iets wat je graag zou willen, wie weet wat dat op gaat leveren voor je. Het gaat er om dat mensen in het leven ook eens een risico durven nemen. Ga daarom nu kijken wat het makkelijk geld lenen voor risico’s met zich meebrengt en overweeg dan ook de voordelen en maak dan de keuze, geld lenen kost hoe dan ook geld maar het kan voordelig zijn voor je.

Hoe kan je geld lenen zonder inkomen?

Je kunt snel geld lenen, je kunt getrouwd zijn met een ander en die kan dan de zekerheid geven dat je het geld toch op tijd terug kunt betalen. Maar wat is de reden dat je geld wilt lenen binnen de minuut? Het zou kunnen zijn dat je graag wilt weten wat de mogelijkheden zijn, dan kun je deze eens opvragen. Er zijn verschillende geldverstrekkers waar je terecht kunt als je eenmaal geld wilt lenen zonder inkomsten. Maar je moet wel nadenken over de gevolgen, je moet alles op tijd terug kunnen betalen maar je moet ook eens denken aan de rente. Als jij geen inkomen hebt en toch geld nodig hebt kunnen ze zomaar een hoog bedrag aan rente gaan betalen, zij weten namelijk dat jij graag geld wilt hebben en daar kunnen zij dan weer van gaan profiteren! Ga daarom nu na wat de mogelijkheden zijn voor binnen 1 dag geld lenen en doe het alleen als het verantwoord is. Heb je iemand achter de hand die eventueel mee kan betalen als jij het niet op tijd terug kunt betalen? Anders kom je nog verder in de problemen en het is niet de bedoeling dat je geld gaat lenen  en straks in de schulden komt en dan niets meer kunt lenen. Denk daarom goed na of dat geld lenen een goede keuze is voor jou en lees de voorwaarden er goed op na, als jij denkt dat het nuttig is, prima dan kun je het doen maar je bent en blijft zelf verantwoordelijk.

 

Renteloos als student geld lenen

Als student geld lenen? Dat is een eitje met de informatie die u kunt vinden op deze site! Als student zijnde wilt u niet te veel betalen. U kunt het geld immers als student hard genoeg gebruiken! Er zijn een aantal sites die u kunnen voorzien in een renteloze lening. Helaas zijn er door recente wetswijzigingen een aantal zaken veranderd en zijn er minder aanbieders van deze renteloze leningen. Maar toch hebben we twee goede aanbieders van deze renteloze leningen die wij u graag aanraden. De aanbieders die wij aanraden zijn Ferratum en Cashper

Waarbij wijzelf Ferratum het meest interessant vinden!

Beide sites geven u de mogelijkheid om snel en goedkoop geld als student te lenen. Het nadeel van beide site’s is dat er relatief weinig geld geleend kan gaan worden, daarom worden het mini leningen genoemd. Zo is het maximum bij Cashper 1000 euro en bij Ferratum kunt u maximaal 800 euro lenen.

Renteloos als student geld lenen.

 renteloos als student geld lenen

Zoals we al eerder hebben vermeld is Ferratum de site die we u aanraden voor het afsluiten van een mini lening. Ferratum kan u voorzien in een renteloze en kosteloze lening voor maximaal 31 dagen. Deze leningen zijn dus geheel zonder kosten indien u op tijd terug betaald. U kunt zelf bepalen wat de looptijd van deze lening wordt, met een maximum van 31 dagen. Het grote voordeel van deze site vergeleken met Cashper is dat leningen op deze site gratis zijn en dat er een langere termijn afgesproken kan worden. Zodat u meer tijd heeft om de lening terug te betalen.

Cashper kan u voorzien in een renteloze lening. Cashper rekent echter servicekosten. In verhouding met het geld dat u kunt lenen zijn deze service kosten laag. Bijvoorbeeld als u 750 euro wilt lenen betaald u slechts 40 cent service kosten. U dient dan in totaal 750,40 euro terug te betalen. Het nadeel van deze leningen bij Cashper is dat de looptijd van deze minileningen maar 7 dagen is. Het geleende geld en de service kosten dienen dus al 7 dagen na de factuurdatum op hun rekening te staan. Door deze korte looptijd kunt u het beste Cashper gebruiken als u aan het einde van de maand geld te kort komt. Een ander nadeel van Cashper is dat ze vereisen dat u minimaal 1100 per maand verdient. We begrijpen ook dat dit niet echt haalbaar is voor de meeste studenten waardoor wij Ferratum interessanter vinden.

Minileningen in Belgie

Mocht u uit België komen dan raden wij u aan om Cofidis Direct Cash te gebruiken. Met het Cofidis Direct Cash krediet kunt u vanaf 500 euro lenen voor tegen een kleine vergoeding. Helaas is in België de minikrediet markt niet zo goed ontwikkeld als in Nederland en komt er renteloos lenen niet of weinig voor.

Wij raden u aan om de leningen zo snel mogelijk terug te betalen aangezien er na de looptijd van de leningen wel geld gerekend gaat worden voor de bedragen die geleend zijn, door zowel Cashper en Ferratum. Als u te laat terug betaald worden deze ‘leuke’ leningen ineens een stuk minder leuk dus betaal zo snel mogelijk terug! Zorg er dus altijd voor dat u verantwoord geld leent en het bedrag dat u leent ook kunt terug kunt betalen.