De achtergestelde lening in de schijnwerpers

We kennen allemaal wel de klassieke vormen van leningen waar u en ik als particulieren vast en zeker al eens beroep op hebben gedaan. Naast de klassieke vormen zijn er echter ook leningen die zich specifiek richten op de ondernemingswereld. Een van de bekendste leenvormen binnen deze categorie van kredieten is de achtergestelde lening. Een achtergestelde lening is in het kort een lening die verschaft wordt aan ondernemingen en in de meeste gevallen ook door ondernemingen. De ontlener van het bedrag is in de meeste gevallen niet meer in staat om een normale lening aan te gaan.

Een achtergestelde lening kan in dit geval de oplossing bij uitstek bieden. Een interessante oplossing waarvan we u graag het hoe, wat en waarom uit de doeken willen doen. Zo zult u zich meteen een beeld kunnen vormen van wat een achtergestelde lening precies is en of ze ook in uw unieke situatie te overwegen valt.

Om het begrip achtergestelde lening nog iets duidelijker te maken, is het interessant om allereerst de lening zelf in de schijnwerpers te plaatsen. Zoals al aangegeven wordt de achtergestelde lening door een onderneming zoals een bank of een investeringsmaatschappij aan een andere onderneming verschaft. Hierbij is vooral de term ‘achtergesteld’ van primordiaal belang.

Het gaat namelijk om een lening waarbij de kredietverstrekker achteraan in de rij komt bij een eventueel faillissement van de onderneming waar het krediet aan verschaft werd. Dit houdt praktisch gezien in dat als er verschillende schuldeisers zijn, de schuldeiser die de achtergestelde lening ter beschikking stelde pas als laatste of een van de laatste zijn bedrag zal kunnen terugvorderen.

Ondanks dit negatieve aspect van deze kredietvorm hangen er natuurlijk ook voordelen aan deze lening vast. Laten we deze voor- en nadelen van de achtergestelde lening even onder de loep nemen en ook eens kijken naar de specifieke volgorde die bij het eisen van schuld gehanteerd wordt en die van cruciaal belang is bij het verstrekken van een achtergestelde lening.

De volgorde van terugbetaling bij een eventueel faillissement van een onderneming is iets dat wettelijk geregeld wordt en dat vooral voor de achtergestelde lening in het nadeel speelt. Bij het terugbetalen van schulden is het namelijk zo dat allereerst de preferente schulden zullen moeten terugbetaald worden.

Is dit gebeurd dan is het de beurt aan de kredietmaatschappijen die het bedrijf klassieke leningen hebben verstrekt. Zijn ook deze terugbetaald dan komen pas de eventuele achtergestelde leningen aan bod. Ondanks hun positie krijgt deze vorm van krediet nog wel voorrang op de eventuele aandeel- of obligatiehouders van de onderneming.

Het verschaffen van een achtergestelde lening heeft zowel zijn voor- als nadelen. Het grote voordeel voor de onderneming, bank of investeerder die het krediet verschaft, is dat er op deze vorm van lenen een hoge rentevoet wordt gevraagd. Bij elke aflossing krijgt de kredietverstrekker dus een aanzienlijke som extra.

Deze som moet dan ook het grote risico dekken dat aan deze vorm van lenen vast hangt. Voor wat, hoort wat. Daarbij komt nog het interessante facet dat er op de interest van de ontvangen bedragen geen belasting hoeft betaald te worden. Wat het nadeel is van de achtergestelde lening, dat zult u ondertussen wel weten.

U wordt als investeringsmaatschappij of kredietverstrekker immers achteraan geplaatst op het lijstje van schuldeisers. Dat is nu eenmaal het grote risico dat u neemt bij het verstrekken van een achtergestelde rekening en dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.

Naast de kredietverstrekker, een onderneming, investeerder of bank, is er natuurlijk ook de onderneming die de achtergestelde lening aangaat. Ook voor deze onderneming zijn er ontegensprekelijk voor- en nadelen aan deze leenvorm verbonden.

Ondernemingen gaan meestal een beroep doen op deze vorm van lenen omdat ze om bepaalde redenen geen gewone lening meer kunnen verkrijgen. Meteen ook het belangrijkste voordeel voor de kredietnemer.

In dit geval moeten we bijvoorbeeld denken aan ondernemingen die met een kampen, die financiële problemen hebben of ondernemingen die al meerdere klassieke leningen bij een bank hebben afgesloten. Belangrijk is ook dat de achtergestelde lening soms als eigen vermogen kan beschouwd worden. Toch ook een financieel interessant voordeel voor de desbetreffende onderneming. Nadeel is dan weer dat er, omwille van het grote risico dat de kredietverstrekker loopt, een hoge rente wordt gevraagd.

Deze hoge rente in combinatie met de maandelijkse aflossing die moet betaald worden, kan een onderneming die al in mindere papieren zat in financiële problemen brengen. Heel wat voor- en nadelen dus zowel voor de kredietverlener als voor diegene die de lening aangaat. Heel wat voor- en nadelen ook die best grondig worden afgewogen. Wil je nog meer weten over de achtergesteld lening dan kun je hierover ook nog informatie vinden op Wikipedia.

Geen lening voor wanbetalers.

Een kennis had een prachtig huis gevonden, maar hij kon het niet kopen. Hij stond namelijk bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) genoteerd als wanbetaler en kreeg geen hypotheek. Later bleek dat hij verward was met iemand anders, die vier jaar geleden een krediet niet had afbetaald.

Het Bureau Krediet Registratie registreert veel kredieten, zoals kredieten, creditcards, hypotheken en abonnementsgegevens van sommige mobiele telefoonaanbieders. Onlangs werd bekend dat er een landelijk schuldregister komt, waarschijnlijk dit jaar nog. Daar worden huur-, energie- en mogelijk studieschulden geregistreerd. Het BKR gaat dit register misschien ook beheren.

Ook belangrijk is een goede voorlichting. Wie nu te laat betaalt, krijgt soms te horen dat verder uitstel kan leiden tot een BKR-codering. Het is goed om uit te leggen wat daarvan de consequenties kunnen zijn.

Zo’n schuldregister kan grote consequenties hebben: als u bijvoorbeeld uw huur te laat betaalt, kunt u vervolgens jarenlang nergens meer aan een andere huurwoning komen. Het kan ook zijn dat u uw huur niet wil betalen omdat u het niet eens bent met de huurverhoging. Een betalingsachterstand is iets anders dan een kredietschuld.

Het is goed dat erop wordt gelet dat mensen niet te veel schulden hebben. Toch zou volgens de Consumentenbond een schuldregistratiesysteem vooral een signaalfunctie moeten hebben en niet alleen gebruikt moeten worden om mensen te verstoten die door commerciële bedrijven onbetrouwbaar worden gevonden.

Als schulden zijn afgelost of de achterstanden zijn ingelopen, moet je daar als consument niet vijf jaar lang mee worden achtervolgd zoals nu bij de BKR het geval is. Twee jaar zou beter zijn.

Om fouten te vermijden, moeten mensen gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot hun gegevens in het BKR register. Dat geldt niet alleen voor het nieuwe schuldregister, maar ook voor de BKR. 600.000 mensen hebben momenteel een (negatieve) BKR-codering.

Geld lenen voor een feest

Of het nu om de feestdagen gaat, een verjaardag een bruiloft of gewoon voor een mooie dag dan is geld van belang. Bij www.minileningaanvragen.com kunt u alle informatie vinden die u nodig heeft voor het afsluiten van het juiste krediet.

lenen voor een feest

Leen geld voor uw bruiloft.

Hoe ziet uw droom dag eruit? Komt u aan in een barrel, eet u een cake gemaakt van goedkope chocola en huurt u een ambtenaar in die haast heeft? Of wilt u de dag de mooiste van uw leven maken? In dit geval kan wat extra financiering in de vorm van een lening geen kwaad! In dit artikel bekijken we de mogelijkheden om geld te lenen voor de bruiloft zodat u de mooiste dag van uw leven kunt krijgen.

Lening voor cadeaus.

Cadeaus zijn prachtig, en het is niet fijn om op een verjaardag of bruiloft zonder een presentje aan te komen. Wanneer u tijdelijk niet genoeg geld bezit om het cadeau dat u wilt aanschaffen te geven, kan het handig zijn om een lening af te sluiten. Hier bekijken we hoe u geld kunt lenen voor het aanschaffen van een cadeau.

De meest geschikte kredietvorm.

De persoonlijke lening is het beste geschikt voor de bruiloft, aangezien het doel van deze lening het aanschaffen van een bepaald object of het volbrengen van een bepaald doel is. In dit geval is de doelstelling wel erg duidelijk: het verzegelen van de liefde jegens de bruid of bruidegom. En zo’n dag moet te memoreren zijn met een grote fuif vergezeld door de prachtigste muziek geproduceerd door gezellige bandjes. Maar hoe kunt u de financiering van uw feest nou rond krijgen door middel van een persoonlijke lening?

Persoonlijke lening.

Dit is vrij eenvoudig: een persoonlijke lening is namelijk eenvoudig af te sluiten. Ga op zoek naar een geschikte financiële firma of bank met gunstige voorwaarden en kom op bezoek voor een vrijblijvend gesprek. Op die manier kunt u uw voorwaarden duidelijk maken en de details plus het doel van de lening naar voren brengen. Een groot voordeel van de persoonlijke lening is dat de voorwaarden geheel aan uw doel, de bruiloft, aangepast kunnen worden. Variabelen als de rente, looptijd en aflossingen worden geheel in overleg bepaald waardoor dit de beste zakelijke methode is om uw bruiloft te financieren.

Lening van vrienden.

Het is natuurlijk ook mogelijk om van bekenden of vrienden het geld voor uw bruiloft te lenen. Persoonlijk adviseer ik hier echter tegen, aangezien het risico op scheve verhoudingen op de loer ligt. Zodra u geld accepteert van iemand waar u om geeft, wordt het lastig om deze zakelijke connectie zakelijk te houden. Wanneer er vervolgens problemen optreden met de aflossing kan het te persoonlijk worden met alle gevolgen van dien. Het is dan ook een stuk verstandiger om het op een zakelijke lening te houden.

Bruiloft: zorg voor de beste dag!

Dankzij de persoonlijke lening is het dus zeker mogelijk om bij bijvoorbeeld uw bank een passend krediet af te sluiten voor uw bruiloft. Op die manier trouwt u op de manier die u voor ogen heeft, maar vergeet niet dat de schuld u zal blijven achtervolgen totdat deze afgelost is. Kortom: vergeet niet dat u pas zonder zorgen getrouwd bent zodra de lening geheel is afgelost.

 

Consumenten weten weinig over extra geld lenen

professionele kredietverstrekkers

Uit onderzoek door de ING blijkt dat ongeveer de helft van de 5000 ondervraagden geen basiskennis had over extra geld lenen. Deze groep kon een paar opties voor extra geld lenen benoemen, maar wisten veelal niet de basiskennis voor budgetteren. Uit andere verschillende onderzoeken blijkt dat veel consumenten niet zo goed weten welke leenvormen er zijn, wat de gevolgen zijn van geld lenen en hoe je kan budgetteren.

Zo weten veel consumenten niet dat ze extra geld kunnen lenen met een minilening. Rood staan is dan wel wat meer bekend onder de consumenten, maar velen zien rood staan niet als een leenvorm. Dit benadrukt dan extra dat zij niet alle gevolgen weten van alle leenvormen, want rood staan is wel degelijk een lening en kost ook geld.

Waar kunnen u en ik nu daadwerkelijk makkelijk geld lenen? Lenen bij vrienden en familie komt veel voor. Vaak is het gemakkelijk om bij hen extra geld te lenen. Direct geld lenen bij werkgevers is soms ook een mogelijkheid. Werkgevers bieden soms leningen aan, bijvoorbeeld in het kader bam een pc-privé-project. De werkgever financiert dan bijvoorbeeld de pc voor en houdt de aflossing en rente in van het loon. Andere varianten zijn ook mogelijk. Zo doen sommige werkgevers geen leningen voor een pc, maar voor een fiets. Extra geld lenen bij een werkgever is een vorm van particulier geld lenen.

Naast particulier geld lenen, zijn er nog de professionele kredietverstrekkers:

  • Financieringsmaatschappij;
  • Bank;
  • Card-uitgevende instelling;
  • Postorderbedrijf;
  • Gemeentelijke Kredietbank.

Financieringsmaatschappijen zijn één van de belangrijkste aanbieders van consumentenkrediet. Zij verstrekken ongeveer 40 procent van alle leningen aan particulieren in Nederland. De financieringsmaatschappijen zijn rond 1850 in de Verenigde Staten ontstaan. Het ontstond vanuit een bedrijf Singer. Zij verkochten naaimachines, maar deze waren te duur voor de consumenten. Zij kwamen met het idee van afbetaling. Tegenwoordig is het bij veel bedrijven mogelijk om een product op afbetaling aan te schaffen. Daaropvolgend zijn ook de klantenkaarten ontwikkeld.

De banken zijn eveneens één van de belangrijkste aanbieder van de consumentenkrediet. Samen vormen de banken circa 45% van de verstrekte leningen. In tegenstelling tot de financieringsmaatschappijen zijn de banken laat op de markt gekomen. Banken zijn rond 1950 pas echt voor de particulieren beschikbaar. Dit was ook in samenhang met de groeiende welvaart. Lonen werden steeds vaker digitaal overgemaakt. Tegenwoordig zijn de banken onmisbaar in onze samenleving. Banken zijn nu niet alleen een handige plek voor salarissen, maar ook zijn banken ideaal voor sparen, beleggen en hypotheken. En laten we natuurlijk het verstrekken van leningen niet vergeten.

De creditcardmaatschappijen zijn ook een onderdeel van de kredietaanbieders. Een creditcardmaatschappij staat garant voor een betalingsverplichting van een consument bij bijvoorbeeld betalingen bij een hotel. De consument kan dan later terugbetalen aan de creditcardmaatschappij. Natuurlijk gaat dit gepaard met rente.

Dan hebben we ook nog de postorderbedrijven. Een bekend postorderbedrijf is Wehkamp. Een postorderbedrijf brengt zijn producten door middel van een catalogus (kan per post of digitaal met bijvoorbeeld een website) onder de aandacht bij de consumenten. Consumenten kunnen vervolgens beslissen of zij de producten in één keer willen betalen of dat ze een voorkeur hebben voor verspreide betalingen. Bestellen bij postorderbedrijven is vaak verleidelijk. Veel consumenten hebben dan ook een bkr registratie gekregen van een postorderbedrijf door ondoordacht aankopen te doen.

Tot slot zijn er dan nog de Gemeentelijke Kredietbanken (GKB). De GKB hebben vertegenwoordigen slechts 3 procent van alle verstrekte leningen. Zoals de naam al doet vermoeden is de GKB een organisatie vanuit de gemeente en verstrekt het voornamelijk sociale leningen.

Extra geld lenen is dus mogelijk bij vrienden en familie, maar ook bij de financieringsmaatschappijen, banken, creditcardmaatschappijen, postorderbedrijven en de GKB.

De overheid heeft in de gaten dat zij haar burgers moet voorlichten over geld lenen om zodoende schulden te voorkomen. Extra geld lenen mag altijd, maar leen verantwoord. Weet welke leenvormen er zijn en onderzoek door middel van opvragen van offertes welke lening tegen welke rentes en voorwaarden het beste bij u past. Ook krijgen steeds meer consumenten budgetteringstips en daarnaast is de overheid bezig met strengere regels omtrent extra geld lenen met een minilening.

Kopen op Afbetaling

Als je al eens iets hebt gekocht op afbetaling dan ben je bepaald niet de enige. Deze vorm van krediet bestaat al jaren en is op dit moment meer populair dan ooit. De reden ligt voor de hand, kopen op afbetaling is een manier om te krijgen wat je wilt zonder er eindeloos voor krom te hoeven liggen.

Critici zullen hierbij de kanttekening maken dat je er wel degelijk voor krom ligt, maar pas nadat je hebt gekocht. Want wat de winkelier ook zegt, kopen op afbetaling is niet goedkoop. Het zou niet logisch zijn dat kopen op afbetaling goedkoop is, want het kost de winkelier natuurlijk geld. Hij moet wachten op zijn geld, maar jij hebt de spullen al. Dus er is altijd een prijs.

In het geval van kopen op afbetaling kan het zijn dat die prijs bestaat uit een hoge rente of een fikse boete als je te laat betaalt. Zorg er dan ook altijd voor dat je de kleine lettertjes leest alvorens je ergens voor tekent. Ik weet dat het een ellende is om dat allemaal door te pluizen, maar het levert je straks wel geld op. Of het bespaart je in elk geval ellende.

Een andere tip is om versneld af te lossen. Als je nu nog bedragen open hebt staan, zorg er dan voor dat je zo spoedig mogelijk geld overmaakt zodat je snel van je schulden af komt. Dan hoef je ook niet steeds te denken aan openstaande bedragen.