Hoe werkt schuldsanering bij de gemeente?

Schuldsanering is een heel belangrijk onderwerp als u wilt lenen met een negatieve BKR registratie. Als u te veel schulden opbouwt, kan u in de schuldsanering terechtkomen. Met schuldsanering kunt u ervoor zorgen dat uw schuld wordt veranderd van een afdwingbare schuld bij de rechter tot een natuurlijk verbintenis.

Wat is nu de schuldsanering?

schuldsaneringAls u het financieel gezien niet meer ziet zitten, kunt u via de gemeentelijke kredietbank van uw gemeente een schuldhulpverleningstraject opstarten. Een bewindvoerder gaat samen met u de schulden aanpakken. Eerst wordt er geprobeerd om een regeling te treffen met de schuldeisers. Als dit niet lukt komt u in aanmerking voor de WSNP (de Wet Sanering Natuurlijke Personen).

Dit begint bij de rechter. U moet eerst een verzoekschrift indienen. Voeg het aangeboden akkoord met de schuldeisers, een kortgeleden loonstrookje (of uitkeringsbewijs), een uittreksel van het geboorteregister en een kopie van uw legitimatiebewijs toe. Ook een nauwkeurig en gespecificeerd overzicht van uw schulden moet worden toegevoegd. Als het verzoekschrift aan alle eisen voldoet, wordt een datum bepaald voor de rechtszaak. In de rechtszaak beoordeelt de rechter uw aanvraag op basis van artikel 288 van de faillissementswet. Hiervoor gelden echter wel een aantal voorwaarden.

1. De schulden die de laatste vijf jaar zijn ontstaan zijn niet door uw toedoen ontstaan. Ze zijn buiten uw schuld ontstaan. Een voorbeeld hiervan is oplichting. Als ze niet buiten uw schuld zijn ontstaan, heeft u de oorzaak onder controle. Bij verslavings schulden kan dit het geval zijn, als u kan aantonen een tijd niet in aanraking te zijn geweest met de verslavingen, maakt u alsnog een kans om in aanmerking te komen voor het WSNP.
2. U moet geprobeerd hebben om een regeling te treffen met de schuldeisers.
3. U moet aantonen dat u geld gaat proberen te sparen voor de schuldeisers. U kunt de rechter hiervan overtuigen door al enkele overtollige producten te verkopen.
4. U mag de afgelopen 10 jaar niet van de WSNP gebruik hebben gemaakt.
5. U kunt niet langer al uw schulden betalen.

Als de schuldenaar, de persoon met de schulden, niet kan aantonen dat hij of zij aan bovenstaande eisen voldoet, dan wordt de aanvraag afgewezen. Als de schuldenaar dit wel kan aantonen, wordt de aanvraag goedgekeurd. De rechter spreekt dan een faillissement uit over de schuldenaar. De goedgekeurde aanvraag wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in een regionale krant. De schuldeisers die zich nog niet gemeld hebben, kunnen dat dan alsnog doen. De rechtbank stelt een lijst van schuldeisers samen, die vorderingen indienen. Dan wordt er een plan samengesteld. Vanaf dat moment staat de persoon eigenlijk onder curatele.

Wat gebeurt er tijdens de WSNP?

Meestal beslaat dit plan een periode van drie jaar. Een eventuele verlenging is mogelijk, alleen als er ingelopen moet worden op een achterstand. Als de persoon zich niet aan de regeling houdt, wordt hij uit het traject gezet. De schuldenaar heeft dan ook vele verplichtingen.

De rechter stelt een bewindvoerder, een rechter-commissaris en een curator aan. De bewindvoerder, het aanspreekpunt, ziet erop toe dat de schuldenaar de opgestelde regels niet overtreed. De afgelopen vijf jaar mag de schuldenaar geen contact hebben gehad om deze bewindvoerder. Een oude advocaat van twee jaar terug is dus niet toegestaan.

De rechter-commissaris houdt toezicht op de bewindvoerder en oordeelt bovendien over alle verzoeken die in een schuldsaneringsregeling worden gedaan, zoals het verzoek om ontheven te worden van de sollicitatieplicht. De curator zal proberen om het inkomen om te zetten in zoveel mogelijk geld. Hij neemt de administratieve zaken over, beheert het geld en opent alle post, ook alle elektronische post. De curator bepaalt welk deel van het inkomen de schuldenaar mag besteden aan noodzakelijk uitgaven.

Er wordt ook een postblokkade ingesteld. Alle post gaat via de curator naar u toe. Dit is om te voorkomen dat u nieuwe schulden maakt, of dat er inkomsten zijn verzwegen. Tijdens de WSNP kan gekozen worden voor budgetbegeleiding, maar ook voor budgetbeheer. Bij budgetbeheer wordt het inkomen volledig beheerd door de bewindvoerder. Een wekelijks bedrag aan leefgeld wordt verstrekt. Dit is rond de € 70. Bij budgetbegeleiding mag de schuldenaar 95% van de voor de schuldenaar geldende bijstandsnorm houden. Het is lastig om hiervan rond te komen, bezuinigen is vaak een vereiste.

Verplichtingen bij de schuldsanering.

Er zijn een aantal verplichtingen voor de schuldenaar bij een schuldsanering en die moeten worden nageleefd tijdens de WSNP. Er zal ten eerste gespaard moeten worden, want er zal in die drie jaar dat de WSNP duurt wel geld voor de schuldeiser moeten vrijkomen. De curator stelt een vrij te laten bedrag in. Dit bedrag zal dus altijd voor de schuldenaar ter beschikking staan als geld om van te leven. Meestal wordt dit bedrag bepaalt in samenspraak met de rechter. Er wordt gekeken naar elke individuele situatie. Vooral de gezinssamenstelling en de vaste lasten zijn hierbij belangrijk. Dan wordt er een bedrag vastgesteld voor de schuldenaar en daarmee dus ook een bedrag voor de schuldeiser. Verandert de situatie van een schuldenaar, dan zal ook het bedrag worden aangepast door diezelfde curator. De schuldenaar is dan ook verplicht om veranderingen door te geven.

De schuldenaar mag daarnaast geen nieuwe schulden laten ontstaan. Een kleine schuld wordt meestal wel toegelaten maar meestal zal bij een bedrag van boven de € 200,- de bewindvoerder de schuldenaar op het matje laten roepen bij de rechter met de kans dat deze uit de WSNP wordt gezet. Ook moet er actief worden gezocht naar (beter betaald) werk. Als het mogelijk is om te werken dan moet de schuldenaar dat ook doen. De rechter zal het vaak verplichten om een baan aan te nemen, ook al zal deze vaak niet naar wens zijn van de schuldenaar. Deze sollicitatieplicht vervalt enkel bij arbeidsongeschiktheid.

Waardevolle spullen moeten worden verkocht. Als de schuldenaar in het bezit is van een koophuis, zal het huis waarschijnlijk verkocht moeten worden. Een TV of een auto wordt vaak ook verkocht, de opbrengsten gaan rechtstreeks naar de schuldeisers.

De schuldenaar, ook wel Sanit genoemd, moet zich aan bovenstaande verplichtingen houden. Gebeurd dit niet dan kan de rechter de regeling beëindigen. De regeling wordt dan stopgezet en de schuldenaar krijgt geen schone lei mee van de rechter.

Na afloop van het traject schuldsanering.

Als de saneringsperiode goed is uitgediend, verstrekt de rechtbank u een schone lei. Dit betekent dat de resterende schulden worden omgezet in een natuurlijke verbintenis. De schulden staan nog, maar groeien niet verder. Een schuldeiser mag deze schulden ook niet meer invorderen. De schuldenaar kan de schulden op een later tijdstip betalen, al is dit niet verplicht. Echter is het soms het geval dat bij de getroffen regeling in de WSNP wordt afgesproken om de schuld die een natuurlijke verbintenis is geworden toch terug te betalen. Het is dan ook zo dat dit vaak als niet meer dan eerlijk wordt gezien en daarom ook meer regel dan uitzondering is.

Bent u de schuldeiser?

En is de schuldenaar zonder uw toestemming toegetreden tot het WSNP? Dan wordt u door de rechter gedwongen om mee te werken met de regeling. Dit heeft als voordeel dat u zeker weet dat de schuldenaar zich drie jaar lang sterk zal inzetten om het geld voor u terug te verdienen. De schuldenaar staat onder strenge begeleiding, u weet dus zeker dat u ook een deel van uw geld terug zult krijgen.

Lenen in België als Nederlander

Je kunt als Nederlander gaan lenen in België. Steeds meer mensen maken hier gebruik van. Het is namelijk veel voordeliger als je gaat lenen als Nederlander. Dit komt omdat de rente hier een stuk lager is, genoeg redenen dus om in België te gaan wonen en hier geld te gaan lenen. Als je als Nederlander graag geld wilt gaan lenen zonder BKR codering dan kun je lenen als Nederlander. De banken in België werken namelijk niet met een BKR notering. Het zou ook kunnen zijn dat je nu een BKR notering op je naam hebt staan, dan kun je toch lenen in België als Nederlander omdat hier niet naar wordt gekeken.

Als je gaat kijken naar de Belgische kredietmarkt dan zie je dat er veel concurrentie is. Dat is een groot voordeel want goedkoop lenen is hierdoor wel mogelijk geworden. Je kunt zonder probleem lenen in België als Nederlander, het is natuurlijk wel belangrijk dat je een bewijs van inkomen kunt laten zien. Vaak vragen de banken in België wel waarom je in hun land geld komt lenen. Zorg ervoor dat je, hoewel dit als Nederlander eenvoudig is, verantwoord gaat lenen. Ten slotte moeten rente en aflossing eens worden terug betaald.

Goed laten informeren over lenen in België als Nederlander!

Lenen in België als NederlanderHet is belangrijk als je gebruik gaat maken als Nederlander dat je jezelf goed laat informeren. De beste keuze is het om eerst offertes aan te gaan vragen, op deze manier weet je namelijk direct waar je aan toe bent. Je vraagt bijvoorbeeld vijf tot tien offertes aan. Je kunt dan zien hoeveel je kunt lenen, hoeveel rente je moet betalen en wat de looptijd is van de lening. Vaak kun je de helft van de offertes meteen weg doen omdat deze niet voldoen aan jouw wensen.

Dan zijn er nog een aantal over die je goed gaat bekijken, denk dan ook aan de voorwaarden die bij de lening horen. Deze moet je namelijk wel na kunnen komen. Als je dus goedkoop geld wilt gaan lenen dan kun je kiezen voor lenen in België als Nederlander. Je bent niet alleen goedkoper uit, je krijgt daar ook geen BKR notering achter je naam staan en dit kan toch een groot voordeel zijn. Kies hier daarom voor als je de mogelijkheid hebt maar eerst eens kijken hoeveel geld je nodig hebt en wat jouw voordelen zijn om in België te lenen.

Geld lenen hoeft niet moeilijk te zijn met een lening simulatie!

Het is eigenlijk op z’n minst opmerkelijk te noemen. Dat er nog steeds zoveel mensen voor kiezen om een lening af te sluiten. En dit zonder eerst een lening simulatie uit te voeren. Sinds de komst van het internet is het op verschillende manieren en voor iedereen eenvoudig mogelijk geworden om een lening simulatie uit te voeren. Helaas zijn er ook vandaag de dag nog steeds mensen die denken dat een dergelijke simulatie verplichtingen met zich meebrengt. Maar dat is niet het geval. In zowat alle gevallen dient u zelfs geen persoonlijke gegevens in te vullen voor het uitvoeren van een lening simulatie. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Wat is een lening simulatie?

Wat is een lening simulatie

Een lening simulatie is een soort van module waar u gebruik van kunt maken. En er zal aan de hand van informatie. Die door u wordt ingevoerd aangeven hoe de lening van uw keuze er precies uit zal komen te zien. Dit is belangrijk omdat ook vandaag de dag nog steeds heel wat kredietnemers klachten hebben. Over de manier waarop hun bank een bepaalde lening voorstelt. Een bank is en blijft natuurlijk een onderneming en een onderneming is er op gebrand om winst te maken. Het advies van een bank kan wat dat betreft dan ook wel eens subjectief zijn en dat is natuurlijk niet de bedoeling. U als kredietnemer wilt namelijk alleen maar een goedkope en vooral degelijke lening zonder dat u wakker hoeft te liggen van de voorwaarden die er aan verbonden zijn. Laat dat nu precies zijn wat de lening simulatie voor u kan betekenen.

Hoe kan je dit dan uitvoeren?

Het uitvoeren van een lening simulatie is bijzonder eenvoudig en gaat erg snel. En kan daarbij op zowat elke website van een bank of andere kredietverstrekker worden uitgevoerd. Maar let wel de kostprijs van de door u gekozen lening is sterk afhankelijk van de kredietverstrekker in kwestie. Om een lening simulatie concreet uit te kunnen voeren moet u verder nog in het bezit zijn van een klein beetje informatie. Belangrijk om weten is bijvoorbeeld het bedrag dat u wilt lenen de tijd die u denkt nodig te hebben om het geleende bedrag terug te kunnen betalen en tot slot natuurlijk ook de kredietvorm waar u gebruik van wenst te maken. Met deze informatie is het zonder enig probleem mogelijk om een correcte en degelijke lening simulatie uit te voeren.

Is dit ook interessant om verschillende leningen samen te voegen?

Het samenvoegen van verschillende leningen wordt door kredietnemers op termijn vaak gezien als een uitstekende mogelijkheid om kosten te besparen. Hoewel dat in bepaalde gevallen ook daadwerkelijk het geval is. is dat helaas niet altijd zo. Het is bij het samenvoegen van leningen namelijk belangrijk om er rekening mee te houden dat er niet alleen lagere maandelijkse kosten betaald moeten worden. Maar dat er daarnaast ook eenmalige kosten in rekening worden gebracht. Deze eenmalige kosten moeten als vanzelfsprekend lager zijn dan de kostprijs die u maandelijks kunt besparen. Is dat niet het geval. Dan is het samenvoegen van verschillende leningen als vanzelfsprekend niet interessant.

Een lening simulatie alvorens leningen samen te voegen

Ook dit uitvoeren kan er voor zorgen dat u als kredietnemer tot in detail op de hoogte wordt gebracht van de kosten die verbonden zijn aan het samenvoegen van verschillende leningen. Een lening simulatie heeft echter ook een belangrijk nadeel. De kans dat deze rekening houdt met de kredietvoorwaarden die aan de verschillende leningen zijn verbonden is namelijk erg klein. Maar in de kredietvoorwaarden kan bijvoorbeeld opgenomen worden dat het niet is toegestaan om de lening in kwestie samen te voegen met andere kredieten. In een dergelijk geval heeft u dan ook geen andere mogelijkheid dan de bestaande lening op te zeggen en een nieuwe overeenkomst met de bank af te sluiten. In dit geval moet u helaas wel steeds rekening houden met een boete die wordt aangerekend voor het vroegtijdig afbreken van de kredietovereenkomst.

Is dit interessant of niet?

Bovenstaande brengt ons natuurlijk meteen bij de hamvraag van dit artikel. Is het samenvoegen van leningen nu al dan niet interessant? Dit is afhankelijk van situatie tot situatie. In bepaalde gevallen is de kostprijs die u maandelijks kunt uitsparen zo hoog dat het wel degelijk interessant is om meerdere leningen samen te voegen. In andere gevallen is dat weer niet zo waardoor het samenvoegen van leningen u met nog hogere kosten zou opzadelen. Het spreekt voor zich dat dit in geen geval de bedoeling kan zijn. Denk er dus goed over na alvorens leningen samen te voegen.

De top 10 tips over het lenen van geld.

10 tips over het lenen van geld

Is geld lenen echt nodig?

Vraag u voordat u gaat lenen goed af of het nodig is. Vaak doen mensen namelijk aankopen die ze eigenlijk niet nodig hebben, of waar ze ook voor kunnen sparen. Overweeg dus goed of het noodzakelijk is om het product meteen aan te schaffen of dat u best nog even kunt wachten totdat u het (bijna) helemaal kunt financieren.

Lenen kan ook bij je familie.

Wellicht is het ook mogelijk bij familie geld te lenen, dit kan ook veel voordeliger uitpakken dan geld te lenen bij een kredietverstrekker. Let er wel op dat in sommige gevallen dit tot ongewenste situaties en ruzies kan leiden.

Maak een duidelijk overzicht.

Maak een goed overzicht van wat u wilt en wat er wordt aangeboden. Vraag hiervoor meerdere offertes aan. Hierdoor kunt u vaak al in een oogopslag zien welke leenvormen aan uw wensen voldoen. Ga ook niet over een nacht ijs, vaak loont het de moeite als u zich goed op de hoogte stelt van het aanbod.

Beperkt lenen spaart je geld.

Leen niet te ruim, maar ook niet te krap. Een te ruime lening betekent dat u in verhouding veel rente betaalt terwijl u in werkelijkheid voordeliger uit had kunnen zijn. Een te krappe lening kan betekenen dat u een extra lening moet afsluiten of uit moet breiden, wat weer kosten met zich meebrengt. Bedenk dus goed hoeveel geld u nodig heeft.

Vergelijk alle rentepercentages.

Kijk goed naar de rentepercentages. Lage rentes zijn aantrekkelijk, maar wanneer ze onderdeel uitmaken van een variabele rente kan dit beteken dat u in een later stadium een veel hogere rente kunt betalen. Weeg dus goed af of u risico’s wilt nemen of dat u liever weet waar u aan toe bent met een stabiel renteniveau.

Lees altijd de voorwaarden.

Let niet alleen op het rentepercentage, maar vraag ook naar andere voorwaarden bij bijvoorbeeld vervroegde aflossing en overlijdensverzekering.

Wat is het doel van de lening.

Stel het doel vast van de lening: wilt u een grote aankoop financieren en u niet druk maken over de aflossing? Dan is een lening met een vast bedrag misschien iets voor u. Als u echter vaker ‘kleinere’ aankopen wilt financieren maar deze wel snel terug kunt betalen is een creditcard misschien meer iets voor u, omdat u dan zelf bepaald wanneer u de aflossing doet.

Looptijd bepalen.

Ga na of u het belangrijker vindt om maandelijks wat meer ruimte te hebben met een langere looptijd of dat u liever zo snel mogelijk van uw schulden af bent. U moet bij een kortere looptijd wel rekening houden met andere vaste lasten. Maak dus een begroting en pas daar de soort lening op aan.

Looptijd versus levensduur.

Kijk of de looptijd van de lening overeenkomt met de levensduur van het product. Als u langer bezig bent met aflossen dan dat u het product gebruikt, zal dat u niet vrolijk maken. Kies dus een looptijd die past bij de productsoort.

Hypotheekrente.

Let op dat u tegenwoordig alleen nog de hypotheekrente van uw (eerste) huis kunt aftrekken van de belasting. Andere bestemmingen zoals auto’s, boten en apparatuur vallen onder het consumptief krediet en zijn dus niet meer aftrekbaar.

Beter voorkomen dan genezen.

Mochten er onverhoopt problemen ontstaan met de aflossing van het krediet, schakel dan op tijd hulp in. Ga bijvoorbeeld te rade bij een adviseur die hier veel vanaf weet. Zo kunt u de zeilen nog bijzetten en kunt u erger voorkomen.

Is een minilening slim of niet?

Het aanvragen van een minilening begint al direct tijdens de aanvraag niet zo ideaal en snel. Dit, terwijl de naam anders doet vermoeden. Bij de aanvraag dient men direct een kopie van het legitimatiebewijs, bankkaart en recente loonstrook op te sturen. Afsluiten binnen 10 minuten is er in sommige gevallen dus niet bij, alle papieren dienen namelijk eerst verwerkt te worden door de geldverstrekker. Er kan zelfs direct een dag verlies ontstaan wanneer de aanbieder bij een andere bank zit dan de aanvrager. Vergeet niet dat de lening direct ingaat op de dag dat het bedrag naar je wordt overgemaakt!

De minilening, toch een beetje onaantrekkelijk

Voor veel mensen is een flitslening aantrekkelijk, omdat er vaak geen BKR-controle plaatsvindt. Daar staat tegenover dat het rentepercentage vele malen hoger is dan bij andere leningen. Deze rente kan met boetes wel oplopen tot 600 procent op jaarbasis. Deze rente wordt dus berekend wanneer er niet op tijd wordt terugbetaald of wanneer er om ‘super spoed’ gevraagd wordt.
In de markt zie je dat sommige minileningen aangeboden worden door geldschieters zonder AFM vergunning. Het is erg onverstandig om bij zulke aanbieders geld te gaan lenen. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is er juist voor om toezicht te houden op geldschieters. De AFM houdt toezicht op onder andere misleidende informatie en te hoge kosten die worden doorberekend aan consumenten.

Flitslening, het zelfde uitgangspunt

minileningEen minilening wordt ook wel een flitslening genoemd. Het gaat om een leenbedrag van onder de 1000 euro. Deze wordt vaak binnen een periode van een maand terugbetaald. Aanbieders van de minilening vragen meestal geen rente, maar rekenen wel behandelingskosten. En daar is het addertje onder het gras. Hier is wettelijk geen maximum bedrag voor vastgesteld. De aanbieder kan deze dus zo hoog maken als hij wil. Op deze manier kan er veel meer gevraagd worden dan rente op een lening. Wanneer de aanvrager te laat is met terugbetalen kan door de aanbieder boeterente worden berekend. Dit alles bij elkaar kan dus voor flinke kosten zorgen! Een minilening is duurder dan een krediet dat je aanvraagt bij de bank of een kredietverzekeraar.

Hoe herken je aanbieders van flitskredieten? De meeste aanbieders komen erg schreeuwerig over, enkele voorbeelden:
“Wil jij snel geld op je rekening? Kijk dan snel!”
“Nu een lening zonder BKR? Bij ons kan het!”
“Uitkering, maar toch lenen? Geen probleem!”
“Werkeloos, maar toch een lening afsluiten? Bij ons heb je direct geld in handen.”

Wist je dat er veel consumenten naar flitsleningen gaan kijken wanneer ze nergens anders terecht kunnen? Dit, terwijl deze juist ontweken zouden moeten worden, ongeacht de financiële situatie. In 2019 werden er maar liefst 250.000 minileningen verstrekt. Niet voor niets dat het internet bomvol staat met klachten over deze leenvorm en veel mensen hierdoor nog veel verder in financiële problemen terecht zijn gekomen.

Geld lenen zonder BKR toetsing is mogelijk, maar…

Ga liever voor een krediet met BKR toetsing. BKR (Bureau Krediet Registratie) zorgt er juist voor dat voorkomen wordt dat je financieel te veel gaat lenen. Het is een bescherming voor de consument. Op het moment dat je toch een lening zonder BKR toetsing gaat afsluiten kun je ernstig in de problemen komen. Bij BKR aangesloten kredietverstrekkers kunnen namelijk door informatie in te winnen zien of het überhaupt verantwoord is om je een geldbedrag te lenen. Als dat niet het geval is, dan is dat niet om je dwars te zitten maar om je in bescherming te nemen. BKR zorgt er namelijk voor dat je niet meer gaat lenen dan je kunt aflossen. Het is om grotere problemen te voorkomen. Geld lenen zonder BKR toetsing is wel mogelijk, maar of het (in sommige gevallen) ook slim is?

Wanneer je een bedrag rond de 1000 euro wil lenen.

Er zijn diverse omstandigheden te bedenken waardoor het nodig is dat je 1000 euro kan lenen. In veel gevallen gaat het om een onverwachte uitgave die gedaan moet worden. Dan kun je terecht bij een van de vele kredietverstrekkers waar je snel geld kunt lenen. In bepaalde gevallen komt het er zelfs op neer dat je het geld dezelfde dag nog op je rekening ziet verschijnen.

1000 euro

Lenen met een minilening

Wanneer je een bedrag rond de 1000 euro wilt lenen is het makkelijk om een minilening af te sluiten. Je sluit dit af, betaalt het bedrag inclusief de afgesproken rente terug aan het einde van de looptijd. Wanneer je snel geld nodig hebt, is een minilening een bijzonder goed alternatief, omdat je het geld dezelfde dag vaak al op je rekening hebt staan. Deze lening wordt over het algemeen afgesloten over een periode van 30 dagen, het bedrag dien je dus in diezelfde periode terug te betalen.

Ik heb vandaag nog 1000 euro nodig!

De minilening hebben we hierboven behandeld, maar wat als je een groter bedrag moet lenen dan € 1000, -? Vaak worden bedragen boven de 1000 euro gebruikt om een auto aan te schaffen of om een verbouwing te financieren. Maar doordat deze leningen aangevraagd moeten worden, kan het soms langer duren voordat je het geld op je rekening hebt. Wanneer je een lening gaat aanvragen dien je er rekening mee te houden dat het proces van het goedkeuren enkele dagen in beslag kan gaan nemen.

Wanneer je je keuken wilt gaan verbouwen, zal je lening op maat worden aangepast, zodat deze zo voordelig mogelijk uit zal vallen. Het is echter geen onverstandige keuze om een vergelijkend warenonderzoek te doen, de ene lening is de andere namelijk niet en er zijn veel verstrekkers. Want heb je meer aan een persoonlijke lening of is een doorlopend krediet handiger? Wees voorbereid en zorg dat je je eisen duidelijk op rij hebt als je een lening aan gaat vragen.

Met of zonder BKR-toetsing?

Leningen met een looptijd van drie maanden of langer worden bij het BKR geregistreerd het zal niet in alle gevallen gunstig zijn als je een lening met BKR-toetsing aan zult vragen. Wanneer je al een BKR-registratie hebt bijvoorbeeld kan het zelfs heel erg lastig zijn om een lening af te sluiten. In zo een geval zal je meestal weer bij een minilening uitkomen.

Maar er zijn ook kredietverstrekkers die om de BKR heen werken, maar wanneer het om grotere bedragen gaat, is het niet altijd verstandig om hiermee in zee te gaan. Goedkoop geld lenen kan aantrekkelijk zijn, maar zorg ervoor dat je de kleine lettertjes goed doorneemt, zodat je niet tegen problemen aanloopt op een later termijn. Je eigen financiering is erg belangrijk, houd dit dus goed in de gaten!

Met spoed geld lenen

Wanneer je gaat kijken naar vandaag geld lenen, zal je bemerken dat je bijna onmiddellijk weer uitkomt op de minilening; het concept van, geld lenen, vandaag nog op je rekening. Wanneer het dus om spoed gaat, zal je bijna automatisch bij de minilening uitkomen, je kunt hierbij gemakkelijk klein bedragen lenen, zodat het concept nu geld lenen van toepassing is. Het is bovendien een goede mogelijkheid voor bijvoorbeeld een student om snel aan geld te komen om bijvoorbeeld studie te kunnen betalen. Je kunt in dat geval kiezen voor een minilening, maar ook voor een studentenlening, deze is vaak voordeliger wanneer je deze bij de juiste kredietverstrekker aan vraagt. Daarnaast hebben veel studenten een lening bij de Dienst Uitvoerend Onderwijs.

Ik heb 1000 euro nodig, maar kan dit vandaag nog?

Een ding is zeker, wanneer je per direct geld nodig hebt, is een minilening het meest aantrekkelijk, hierbij heb je de grootste kans dat je dezelfde dag het geld nog op je rekening hebt staan, geld lenen vandaag is een term die veel mensen gebruiken om te kijken wat hun opties zijn. Ook zij zullen er achter komen dat wanneer ze dezelfde dag nog een bepaald bedrag nodig hebben ze met een minilening de grootste kans hebben om dit geld ook daadwerkelijk te krijgen.

Daarnaast is er geen gedoe wanneer je een negatief BKR zou hebben. Het is een snelle en eenvoudige manier om snel aan en kleiner bedrag te kunnen komen. Wanneer je echter een groot bedrag wilt gaan lenen is het verstandig om je goed te verdiepen in de mogelijkheden die je hebt. Een minilening wordt verstrekt voor een korte periode rond de dertig dagen, een grote lening sluit je af voor een periode van jaren. Het is daarom van groot belang dat je alle opties tegen elkaar kunt afwegen, waardoor je de allerbeste lening afsluit bij jouw situatie.

6 tips om te besparen door een minilening.

Steeds meer mensen hebben zich over de drempel heen gezet. Waar het eerder nog een schande was om geld te lenen, maken we nu massaal gebruik van de mogelijkheden, zodat we makkelijker of fijner kunnen leven. Het heeft te maken met veel factoren, maar de gestegen prijzen en de problemen aan de inkomstenzijde zijn meestal de reden achter het zoeken naar een lening.

Onverwachte werkloosheid, langdurige arbeidsongeschiktheid, een onverwacht hoge rekening of wellicht een machine of apparaat dat gestopt is met werken. Vervelend, maar vaak is een minilening al genoeg om weer uit de problemen te komen, zodat je gewoon verder kunt gaan waar je gebleven was. Deze kleine leningen aanschaffen is geen enkel probleem en op die manier zijn mensen zowel particulier als zakelijk snel verder geholpen. Want we zullen het tegenwoordig zonder bank moeten doen.

Waarom een minilening aanschaffen?

Wanneer je naar de bank gaat om een minilening aan te vragen, dan word je over het algemeen raar aangekeken. De bank ziet dit namelijk niet als één van haar functies, maar ook grotere leningen of kredieten worden steeds minder afgegeven.

De persoonlijke lening die ooit zo in trek was, is nu verhuisd naar de kredietmaatschappijen. Bij de banken kun je prima terecht voor een praatje en een kop koffie, maar op een handtekening moet je al niet meer rekening.

Dit is niet alleen het geval in Nederland. Wereldwijd zijn de banken op een tweede plaats gekomen en nog altijd reageren deze zeer voorzichtig. De Nederlanders zijn dit zat, wanneer er geld nodig is met spoed, dan moeten er centen zijn. Een voorschotje of een kleine financiering dat moet toch gewoon mogelijk zijn bij een financiële instelling?

Waar kun je een klein bedrag lenen?

Wil je 200 euro lenen of heb je meer nodig en wil je 1000 euro lenen? Dan is het niet verstandig om naar de bank te gaan. Met spoed geld lenen is daar al lang niet meer mogelijk en een minilening zonder loonstrook krijgen is uitgesloten. Een minilening zonder BKR-toetsing is al helemaal uit den boze, ongeacht hoe klein het microkrediet ook mag zijn.

Een minilening aanvragen kan op deze plek niet, daarvoor moet je naar de minilening aanbieders en het geluk is dat er tegenwoordig een heel aantal zijn. Zij hebben het gat in de markt opgevangen op het moment dat de banken een stap terug hebben gedaan. Hoewel er wat huiverig over gedaan werd in het begin, zijn er nu duizenden mensen alleen al in Nederland die hier een minilening hebben, een flitskrediet of een sms lening.

Het is makkelijk, het is snel en je hebt direct geld op je rekening. Want een minilening afsluiten dat doe je echt niet voor je plezier. Er is haast bij en dat wordt heel goed begrepen.

Vandaag nog geld nodig?

klein kredietHeb je vandaag nog centen nodig, dan is het een goed moment om het internet te gebruiken. Een online minilening is namelijk snel afgesloten, maar naast de snelheid heeft het nog een heel aantal voordelen. Het berekenen van de kosten van de minilening zijn bijvoorbeeld makkelijker dan met een rekenmachine aan de slag te gaan en daarnaast kunnen de aanbieders online gemakkelijk met elkaar vergeleken worden, zodat je al snel in kan zien welke van de aanbieder het beste bij jou past, en bij jouw situatie.

Want juist de situatie kan heel erg bepalend zijn voor wat je precies uit de minilening wilt halen. Moet je een maand volmaken zonder dat er geld binnen komt deze maand of ben je momenteel even zonder werk komen te zitten en bereid je je voor op de volgende baan? Het is een heel andere insteek en online kun je precies zien wie de beste optie voor jou heeft.

Het is natuurlijk wel zaak om goed te kijken welke van de aanbieders je kiest. De meeste mensen zijn geneigd om de aanbieders louter te vergelijken op basis van het rentepercentage, maar dat is een gevaarlijk uitgangspunt wanneer je niet verder kijkt dan deze getallen. Geloof het of niet, maar het laagste percentage aan rente betekent niet eens dat je de goedkoopste minilening gevonden hebt.

Veel mensen vergeten dat de rente betaald wordt over de totale openstaande schuld en hoe hoger deze is, hoe duurder de minilening is. Biedt een aanbieder geen verschillende opties voor afbetalingen op de lening aan, dan kan deze minilening ineens een stuk duurder worden dan een aanbieder die wel de mogelijkheid biedt om een hoger bedrag af te lossen. De rente over de schuld wordt dan namelijk veel sneller lager en zal lager blijven.

Hoe zit het met andere kosten voor een minilening?

Net als andere leningen zijn er kosten verbonden aan het lenen van geld bij een minilening. Gratis lenen is onmogelijk, de aanbieder moet iets overhouden aan het lopen van het risico en het niet kunnen gebruiken van de cash. Daarom wordt er rente geheven, de meest bekende kostenpost van een lening. Enkele aanbieders probeert echter op meerdere manieren geld te verdienen aan de leningen en daardoor kunnen de leningen aanzienlijk duurder worden. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het afsluiten van de lening of een boetebedrag bij het missen van een afbetaling.

De kosten voor het afsluiten van de lening staan vermeld in de voorwaarden en deze worden vaak van het bedrag afgetrokken. Leen je 200 euro en wordt er €25 gerekend voor het aanmaken van de lening, dan krijg je dus €175 gestort. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar je moet het wel vooraf weten en meegenomen hebben in de berekening. Ondanks deze kosten kan de aanbieder nog altijd de beste voor jou zijn.

Vervroegd aflossen is ook altijd een goed punt om na te vragen, maar bij de minilening is dit minder relevant. Bij het lenen van een klein bedrag is het minder aantrekkelijk om de lening vervroegd af te lossen of over te sluiten. Dat wordt over het algemeen vooral gedaan bij de grotere leningen, een groot aantal leningen of een hypotheek die goedkoper kan na verloop van tijd.

Hoeveel geld heb je precies nodig?

minilening aanbieders

Het meest moeilijke gedeelte van het aanvragen van een lening is bepalen hoeveel cash er precies nodig is. Zeker wanneer het een langer lopende situatie is, is het moeilijk om in te schatten hoeveel geld er nodig is om het gat gevuld te krijgen.

Ga je verbouwen of ben je bezig met een groter project, dan kan een doorlopend krediet aantrekkelijker lijken, maar hierbij ligt het gevaar op de loer dat er niet afgelost hoeft te worden, waarmee de hoogte van de rente aanzienlijk kan zijn. Ook voor deze situatie kan een minilening een uitkomst zijn.

Je kunt de materialen allemaal ineens bestellen op de minilening om vervolgens aan de slag te gaan en in de tussentijd de centen terug te verdienen. Verbouwen gaat met seizoenen en lenen kan zorgen dat de vloer droog blijft.

Gaat het echter om het betalen van een achterstallige rekening of een andere aflossing op een schuld die echt niet gemist kan worden, dan weet je precies hoeveel geld er nodig is uit de minilening. Hoewel het een vervelende optie lijkt, is geld lenen in zo’n situatie de beste zet. Het wachten op aanmaningen en herinneringen zal de kostenpost namelijk alleen maar aanzienlijk hoger maken, vele malen hoger dan de rente op de lening maximaal kan zijn. Let er wel op dat er op de minilening ook afgelost moet worden; door de bedragen goed in de gaten te houden, kun je problemen in de toekomst vermijden.

Zijn er nog meer manieren om te besparen door te lenen?

Er zijn tegenwoordig veel mensen die innovatief bezig zijn. Het beter isoleren van een huis kan de stookkosten besparen, het vervangen van een auto die onzuinig is en waar veel aan gesleuteld moet worden kan veel geld besparen, het vervangen van onzuinige apparaten kan ook veel aan stroomkosten besparen. Zo zijn er veel mogelijkheden om de maandelijkse lasten flink omlaag te brengen, maar voordat dit kan gebeuren, is er geld nodig.

Wie met dit verhaal naar de bank gaat, die zal te horen krijgen dat het een goed plan is, maar dat de bank niet mee kan werken. Geld lenen van vrienden, familie of kennissen is gevaarlijk (het geeft op langere termijn per definitie problemen en gaat zeer zelden goed), maar aanbieders van een minilening zullen geen enkel probleem hebben met deze constructie. Sterker nog, zij zullen je niet eens naar de redenen van de aanvraag vragen. In de meeste gevallen is het invullen van een paar gegeven genoeg om iets later het geld op de rekening te verwelkomen.

En door het geld te investeren op de plaatsen waar het terugkomt, kun je nog vele jaren geld verdienen door de minilening die je zeer binnenkort af zal gaan sluiten.

Deze kleine lening is een ideale lening voor de mensen die een klein bedrag nodig hebben. Heb je meer geld nodig, dan is het verstandig om verder te kijken naar een andere lening. Moet het snel en gaat het vooral om vandaag nog geld krijgen, dan zijn deze aanbieders de ideale partij voor jou.

Een flitslening is een aparte soort lening.

flitsleningDe lening is bedoeld voor mensen die snel geld nodig hebben. Als je kunt voorspellen dat je in de toekomst mogelijk snel extra geld nodig gaat hebben, kunt u een doorlopend krediet afsluiten. Als u geen doorlopend krediet heeft, maar wel heel nodig binnen een dag geld nodig heeft, dan kunt u kiezen voor een flitslening. Bedenk wel dat flitsleningen relatief zeer duur zijn. Effectieve rentepercentages van meer dan 1000% zijn dan ook zeker niet uitzonderlijk.

Maar stel dat u toch zo’n flitslening nodig heeft. U wilt bijvoorbeeld snel een reis boeken naar een ver land, omdat er een familielid is overleden. U zit echter zonder geld, u heeft dus snel geld nodig. Gelukkig voor u bestaan er flitsleningen. Deze manier van lenen is zo snel dat het geld binnen een dag op uw bankrekening staat. Er zitten wel nadelen aan deze zeer ongewoon snelle manieren van geld lenen. Lees vooral de vetgedrukte delen in deze tekst nauwkeurig!

Geld lenen binnen 1 dag

Wanneer u snel geld nodig hebt, wilt u het graag zo snel mogelijk op uw rekening hebben staan. Bij een gewone lening, zoals een persoonlijke lening, duurt het zeker vijf werkdagen. Wanneer hier geen tijd voor is zijn er verschillende mogelijkheden: De flitslening of lenen van bekenden. Het nadeel van lenen van bekenden is dat het soms voor spanning zorgt als de lening niet op tijd wordt terugbetaald. Financiële problemen kunnen voor ruzies zorgen binnen uw vriendenkring of familie. Daarom is de flitslening, ookwel minilening of minikrediet genoemd, soms een beter alternatief. Deze flitslening is echter wel ontzettend duur. Pas dus goed op bij het aanschaffen van zo’n flitslening.

Geld binnen 24 uur op uw bankrekening

Geld lenen binnen 1 dag kan snel voor geld zorgen. Bij het afsluiten van een flitslening heeft u het geld meestal binnen 1 dag op uw rekening staan (afhankelijk dan de verwerkingssnelheid van uw bank). Vaak heeft u het geld al binnen 10 minuten op uw bankrekening! Deze minilening heeft een korte looptijd (15 of 30 dagen) en is in sommige gevallen ook bedoeld om het gat tussen uw uitgaven en de datum waarop u uw loon ontvang op te vangen. Wanneer u bijvoorbeeld geen geld meer heeft en het loon komt pas over een week, dan kunt u een minilening afsluiten. Er zijn verschillende aanbieders actief op de markt, die over het algemeen het geld dat u wilt lenen binnen 1 dag op uw bankrekening hebben gestort. Het bedrag van deze leningen variëren tussen de 100 en 750 euro. Wanneer u dus een groot bedrag binnen 1 dag op uw rekening wilt hebben is dit geen oplossing. Dan is het tijdelijk lenen van familie een optie, op de belofte dat u het terug betaald zodra het krediet is afgesloten. Wilt u toch een flitslening? Kijk dan ook vooral naar het bedrag dat u een maand later moet terugbetalen!

Oppassen met een flitslening!

De kosten voor deze flitslening wordt niet uitgedrukt in een rentepercentage, maar in administratiekosten. Deze administratiekosten bedragen wel tientallen euro’s. Het is heel verleidelijk om zo’n flitslening aan te vragen, maar het kost vaak veel meer dan u vooraf verwachtte! Bij een flitslening van 500 is het niet raar dat u een maand later al gauw 625 euro moet terugbetalen! Wanneer u het geld dus niet binnen 1 dag wilt lenen, kunt u beter even geduld hebben en een gebruikelijk krediet aanvragen, zoals een doorlopend krediet. Deze kredieten hebben een gunstiger rentepercentage, en zijn dus goedkoper.

Natuurlijk kost geld lenen nog steeds geld. Maar deze manier van geld lenen kost wel heel veel geld. Denk daarom eerst 3 maal na voordat u zo’n flitslening aanvraagt.

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering moet ik kiezen?

arbeidsongeschiktheidsverzekering kiezenAls je tijdelijk uit de running bent door ziekte of een ongeval is dit erg vervelend. Gelukkig kan je financieel rekenen op een vergoeding, tenminste als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering moet je kiezen en hoe kom je tot de juiste keuze? Per verzekeraar kunnen de vergoedingen verschillen, dus is het belangrijk om de verzekeringen met elkaar te vergelijken. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een belangrijke verzekering die in het geval van ziekte of een ongeval onmisbaar is. Het is dan ook de moeite waard om je hierin te verdiepen zodat je goed beschermd bent tegen verlies van inkomen. Door research, vooronderzoek en advies van anderen kun je veel te weten komen over de diverse opties.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering een succesvolle re-integratie
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan je rekenen op een beter re-integratie. Het kan lastig zijn om na een lange tijd je werk weer op te pakken en hulp hierbij is dan ook erg fijn. Bij elke verzekering kan je kijken in welke mate hulp wordt aangeboden en welke verzekering hierin het beste aansluit op jouw wensen. Re-integreren kan enige tijd in beslag nemen zijn en dan is passende begeleiding geen overbodige luxe. Het zorgt ervoor dat je sterker in je schoenen staat en je je goed voelt in wat je doet. Je weet nooit of je in de toekomst nog een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig zult hebben en dan is het wel fijn als je er een hebt. Met voldoende steun en goede zorg kun je zelfs beter functioneren in je werk dan voor je ziekte. Je beseft hoe waardevol het is om te kunnen werken en om gezond te zijn.

Sterker met steun
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan je in alle tijden veel steun bieden. Als je ziek bent, dan kun je op de verzekering terugvallen, als je een ongeval hebt gehad, maar ook als je gezond bent en hulp nodig hebt op het werk. Maandelijks een lage premie betalen is dan ook verstandiger dan geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is een hele geruststelling als je weet dat je kunt rekenen op de juiste vergoedingen wanneer je te maken krijgt met iets wat je niet voorzien had. Door je zaken op orde te hebben en het riscio zo klein mogelijk te maken dat je niet kan functioneren op je werk, vergroot ook je zelfvertrouwen. Door bijvoorbeeld begeleiding en steun bij veranderingen, ben je weerbaarder en weet je beter om te gaan met onverwachte gebeurtenissen. Gelukkig kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering jou hier ook bij helpen. Door om je heen na te vragen bij verschillende mensen kun je een beeld vormen over diverse verzekeringen. Ook kan het vergelijken van vergoedingen en premies je goed verder helpen bij het maken van een keuze. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die je eigenlijk niet kunt missen als je werkt en je staat sterker in het arbeidsveld als er iets naars zou gebeuren. Gelukkig kun je door de juiste maatregelen te nemen, een verlies van inkomen voorkomen. Op een eenvoudige manier kun je op lange termijn veel kosten besparen.

Goedkoop geld lenen dat is wat iedereen graag wil.

Goedkoopste LeningenEn het is mogelijk, maar daarvoor moeten alle eisen en voorwaarden goed worden bekeken. Snel even een lening afsluiten kan wel, mits er voor wordt gezorgd dat alles goed is overwogen. Hierdoor kan het mogelijk zijn sneller dan gepland dat ene mooie, dure product te kunnen kopen waarvoor u al lange tijd heeft gespaard, zoals een auto, boot of misschien wel de verdere inrichting van uw huis. Op deze pagina is informatie te vinden over wat goedkoop geld lenen is en bij welke aanbieders zo goedkoop mogelijk te kunnen lenen.

De Rente

Een lening kost bijna in alle gevallen meer dan het bedrag dat je hebt geleend. Stel dat je € 5000 leent, dan kan dit betekenen dat je op termijn in totaal € 6000 moet terugbetalen. De €1.000 extra bestaan uit afsluitingskosten, administratiekosten, rente en het gelopen risico dat deze partij heeft gehad.

Rente is een belangrijke factor in de lening. Goedkoop geld lenen is vooral afhankelijk van het laatst mogelijk percentage rente dat je moet betalen. Hoe hoog de rente is, en hoe goedkoop geld lenen mogelijk is, hangt af van enkele factoren: de looptijd van de lening, het totale bedrag van de lening en de omstandigheden van de lening-nemer.

Hoe veiliger het is voor de bank geld te lenen, des te minder rente je hoeft te betalen. Zo kun je dus zelf berekenen om goedkoop geld te lenen.

Goedkoop Geld Lenen betekent lagere maandlasten

Geld lenen, waarbij het vooral gaat om grotere bedragen, is goedkoper naarmate de lengte van de terugbetalingsperiode toeneemt. Hoe langer de looptijd, hoe lager de rente zal zijn. Je betaalt iedere maand een stukje van het bedrag af, en hoe langer de looptijd, des te lager de aflossing per maand zal zijn. Op deze manier is het een optie om goedkoop geld lenen mogelijk te maken, zonder uiteindelijk de ‘hoofdprijs’ te betalen.

De aanbieders

Er zijn enkele bekende aanbieders van goedkope leningen. Zo is de site geldshop.nl een bekende aanbieder. Deze site biedt allerlei mogelijkheden aan voor goedkoop geld lenen: Een goedkope lening afsluiten met redelijk lage rente  Ook de site directa.nl is een aanbieder van goedkope leningen. Met de rekenmodule op de site kun je direct bekijken hoeveel je kunt lenen en hoe goedkoop geld lenen mogelijk is.

De goedkoopste leningen

Als stelregel voor de te betalen rente geldt: hoe kleiner het risico aanbieder van de lening, is, des te goedkoper de lening voor u zal zijn. Als de bank of een andere kredietverstrekker zekerheid heeft dat hij het bedrag ooit kan terugkrijgen als u uw verplichtingen niet nakomt – bijvoorbeeld door uw woning als onderpand te hebben – is goedkoop geld lenen heel goed mogelijk.

Vergelijkingssites

Wij vergelijken alle, of bijna alle kleine leningen die op dit moment worden aangeboden. Het gaat hierbij vooral dan om minileningen. Deze site vergelijkt door alle rentepercentages van de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Met het overzicht van deze site is het mogelijk om te bekijken welke lening het beste en het goedkoop is, en welke lening het beste kan worden gekozen voor zo goedkoop te lenen, als het maar mogelijk is.