<style>.lazy{display:none}</style>Aftrekbaarheid van studiekosten en scholingskosten – Minilening Aanvragen

lening online berekenenVerder studeren na de middelbare schoolopleiding is een verstandige maar tevens dure stap in een mensenleven. Op de eerste plaats moet iedere student in zowel het beroepsonderwijs als in het hoger onderwijs collegegeld betalen aan de onderwijsinstelling waar hij of zij een opleiding volgt. Op jaarbasis komt dit momenteel neer op ruim 1500 euro. En dat is pas het begin. Zo dient er onder andere ook nog een ziektekostenverzekering afgesloten te worden, moeten er studieboeken en andere studiebenodigdheden worden aangeschaft en dient de kamerhuur iedere maand te worden voldaan. Tel de kosten van levensonderhoud daar nog bij op, en de kans is groot dat voor de gemiddelde student de studiefinanciering die hij of zij ontvangt, niet toereikend is. In dit artikel wordt handige informatie verstrekt over de mogelijkheid voor studenten om geld te lenen.

Een stap te ver?

Het Ministerie van Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar het leengedrag van studenten. Uit dit onderzoek komt naar voren, dat studenten over het algemeen regelmatig rood staan op hun bankrekening en dit ook geen probleem vinden. Een geldlening afsluiten gaat echter een stapje verder en dat doen ze liever niet. Alleen als er echt geen andere oplossing meer is wordt een studielening afgesloten, terwijl rood staan in verhouding veel duurder is. Toch is de tendens dat studenten de laatste jaren sneller overgaan tot het afsluiten van een lening. Zo is het aantal studenten wat een (kleine) lening heeft afgesloten in de afgelopen 3 jaar gestegen met ruim 50%.

Waar kunnen studenten geld lenen?

Bij aanvang van de studie ontvangen studenten een basis- en eventueel aanvullende beurs van de Informatie Beheer Groep. Is dit niet toereikend om alle kosten te dekken, dan moet dus een lening afgesloten worden.

Studenten lenen over het algemeen in twee verschillende vormen:

Geld lenen bij diezelfde IB-groep.

Als aanvulling op de studiefinanciering kunnen studenten bij deze overheidsinstelling een zogenaamde studielening afsluiten. Deze maandelijkse uitkering kan worden verkregen tegen een zeer gunstig rentepercentage en de afbetaling begint pas na de studie. Ook mag er eventueel boetevrij versneld afgelost worden. Nadeel is, dat het dus een maandelijkse aanvulling is die aan een maximum gebonden is. Er komt dus geen (groot) bedrag in 1 keer vrij.

Geld lenen bij commerciële instellingen.

Banken en andere kredietverstrekkers bieden vaak speciale tarieven en/of pakketen voor studenten aan. Het rentepercentage van deze leningen ligt echter gemiddeld een aantal procenten hoger als bij de Informatie Beheer Groep. Ook wordt de lening na afloop van de studie vaak omgezet in een doorlopend krediet met een nog hoger rentepercentage. Er is echter ook een voordeel: het betreft geen maandelijkse uitkering. Er komt in 1 keer een bedrag vrij en voor grotere uitgaven waarvoor sparen niet lukt is dat natuurlijk een vereiste.

Gezien de grote verschillen tussen deze twee soorten instellingen, is het dus van belang dat een goede afweging gemaakt wordt voordat overgegaan wordt tot het afsluiten van een lening. Is een groot bedrag geen noodzaak dan is een lening via de Informatie Beheer Groep wellicht een goed en goedkoop alternatief voor de commerciële instellingen.

Naast het verkrijgen van de basisbeurs, zijn er nog diverse leenmogelijkheden bij financiële instanties, maar een ook vaak voorkomende oplossing is dat de ouders bijdragen in de studiekosten. Het grote voordeel van deze privé bijdragen is dat ze tot een bepaald bedrag aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen van de betalende ouder. Hier kunt u meer lezen over de aftrekbaarheid ten aanzien van de belasting, van de studiekosten betaald door de ouders en zelf betaalde scholingskosten.

Aftrekbare studiekosten.

Ouders kunnen de kosten voor het levensonderhoud van de kinderen tot 30 jaar van de belasting aftrekken. Onder dit levensonderhoud vallen dus ook het collegegeld, de studieboeken of wel de scholingskosten. Er is heel wat voor nodig voordat de ouders het maximaal aftrekbare bedrag bereikt hebben en alle kosten moeten wel aangetoond kunnen worden. Daarnaast moet de student uitwonend en in hoge mate financieel afhankelijk zijn van de ouders. Hij mag geen geld bijverdienen of geld lenen van de IB-Groep. Een andere mogelijkheid is dat de ouders jaarlijks een belastingvrije schenking doen aan de student. Eenmalig mag dat bedrag zelf drastisch hoger liggen. Ook bij een renteloze lening van ouders aan student zijn vele belastingvoordelen te halen.

Aftrekbaarheid scholingskosten.

Onder de noemer scholingskosten, vallen alle uitgaven die gerelateerd zijn aan een opleiding of studie waarmee later via arbeid een inkomen verworven kan worden. De uitgaven moeten wel direct te maken hebben met de betreffende opleiding of studierichting. De scholingskosten zijn aftrekbaar als de opleiding die gevolgd wordt nodig is om na afronding een passend beroep uit te kunnen oefenen. Daarnaast moet de studie een doel dienen, zoals verbeteren van de financieel-economische of maatschappelijke positie of het op peil houden van beroepsgerichte kennis en vaardigheden. Voor het aftrekken van de scholingskosten is een maximum vastgelegd, wat inkomensafhankelijk is.

Onder de aftrekbare posten vallen de studie- en collegegelden, de studiematerialen zoals boeken, readers en zelfs ook computerkosten. Let echter op het volgende. De aftrekbare post betreffende computerapparatuur kan ingediend worden mits deze aan een aantal eisen voldoet. De computer moet gebruikt worden voor studiedoeleinden van de huidige studie, hij moet door de belastingplichtige aangeschaft zijn en de aanschafprijs moet gemiddeld zijn. Het afschrijvingsbedrag kan in dit soort situaties dan afgetrokken worden van de belasting.Al met al kunnen financiële bijdragen van de ouders in de studie van hun kind, nog een redelijk aantrekkelijke business zijn, mits beide partijen daar een passende overeenkomst in kunnen vinden.

Inhoud: